Galerie Felixe Jeneweina představí obrazy významného kutnohorského rodáka

23. červen 2022, 07:42

Kutná Hora - Galerie Felixe Jeneweina města Kutná Hora otevře výstavu "Felix Jenewein 1857 - 1905, studie a definitivy". Výstavu v prostorách galerie v domě U Havířů můžete navštívit od 1. července od 9 do 17 hodin.

Felix Jenewein (*1857 Kutná Hora, + 1905 Brno),

významný kutnohorský rodák, studoval malířství v Praze v letech 1873 - 1879 na pražské akademii u Jana Swertse, v letech 1879 - 1880 u profesora Josefa Trenkwalda ve Vídni. Jenewein, malíř figurálních historických a náboženských výjevů, příslušník, tzv. generace Národního divadla, navazoval svou vypjatou náboženskou malbou na příklad prerafaelistů a nazarénů. Jedna z pozoruhodných postav českého malířství přelomu 19. a 20. století. Dílo tohoto autora si dokázalo i po sto letech udržet hodnotu mírou své neobvyklé autenticity a umělecké kvality. - V roce 1941 paní Marie Jeneweinová, vdova po Jeneweinovi, odkázala městu Kutné Hoře uměleckou pozůstalost po svém muži malíři Felixi Jeneweinovi. Jí také Kutná Hora vděčí za to, že se vedle Národní galerie v Praze stala vlastníkem velice kvalitního souboru téměř 200 Jeneweinových prací obsahujícího ranné kresby, ale i studie, včetně některých definitiv z vrcholného období autorovy tvorby, tj. kolem roku 1900. Patří mezi ně například studie k Dopoledni Velkého pátku (1894), část cyklu Jidáš Iškariotský (1897), a část cyklu Mor (1900), studie ke Stěhování Židů (1904), kresby pro nástěnné malby v kostele U sv.rodiny ve Vídni-Ottakringu a mnoho dalších. Hlavní a nejvýznamnější částí uměleckých sbírek města je právě Jeneweinova sbírka, jež svým charakterem představuje z umělecko-historického pohledu zcela výjimečný a exkluzivní soubor. Z hlediska početnosti předčí dokonce i reprezentativní celek Jeneweinových prací Národní galerie v Praze. - Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory spravující tento sbírkový fond, připravuje vždy jednou za rok výstavu, na které je veřejnosti umožněno vidět vždy vybranou část tohoto souboru ve snaze alespoň zčásti vyhovět podmínce závěti. V celistvosti sbírku nelze vystavit z prostorových důvodů vůbec. Výběr vystavené části sbírky je volen tak, aby dokumentoval nejdůležitější časové úseky Jeneweinovy umělecké tvorby.

Další informace najdete na facebookovém profilu akce zde.

202206_jenewein.jpg

tz
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Galerie Felixe Jeneweina představí obrazy významného kutnohorského rodáka

Galerie Felixe Jeneweina představí obrazy významného kutnohorského rodáka

23. červen 2022

Kutná Hora - Galerie Felixe Jeneweina města Kutná Hora otevře výstavu "Felix Jenewein 1857 - 1905, studie a definitivy". Výstavu v prostorách galerie v domě U Havířů můžete navštívit od 1. července od 9 do 17 hodin.

Felix Jenewein (*1857 Kutná Hora, + 1905 Brno),

významný kutnohorský rodák, studoval malířství v Praze v letech 1873 - 1879 na pražské akademii u Jana Swertse, v letech 1879 - 1880 u profesora Josefa Trenkwalda ve Vídni. Jenewein, malíř figurálních historických a náboženských výjevů, příslušník, tzv. generace Národního divadla, navazoval svou vypjatou náboženskou malbou na příklad prerafaelistů a nazarénů. Jedna z pozoruhodných postav českého malířství přelomu 19. a 20. století. Dílo tohoto autora si dokázalo i po sto letech udržet hodnotu mírou své neobvyklé autenticity a umělecké kvality. - V roce 1941 paní Marie Jeneweinová, vdova po Jeneweinovi, odkázala městu Kutné Hoře uměleckou pozůstalost po svém muži malíři Felixi Jeneweinovi. Jí také Kutná Hora vděčí za to, že se vedle Národní galerie v Praze stala vlastníkem velice kvalitního souboru téměř 200 Jeneweinových prací obsahujícího ranné kresby, ale i studie, včetně některých definitiv z vrcholného období autorovy tvorby, tj. kolem roku 1900. Patří mezi ně například studie k Dopoledni Velkého pátku (1894), část cyklu Jidáš Iškariotský (1897), a část cyklu Mor (1900), studie ke Stěhování Židů (1904), kresby pro nástěnné malby v kostele U sv.rodiny ve Vídni-Ottakringu a mnoho dalších. Hlavní a nejvýznamnější částí uměleckých sbírek města je právě Jeneweinova sbírka, jež svým charakterem představuje z umělecko-historického pohledu zcela výjimečný a exkluzivní soubor. Z hlediska početnosti předčí dokonce i reprezentativní celek Jeneweinových prací Národní galerie v Praze. - Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory spravující tento sbírkový fond, připravuje vždy jednou za rok výstavu, na které je veřejnosti umožněno vidět vždy vybranou část tohoto souboru ve snaze alespoň zčásti vyhovět podmínce závěti. V celistvosti sbírku nelze vystavit z prostorových důvodů vůbec. Výběr vystavené části sbírky je volen tak, aby dokumentoval nejdůležitější časové úseky Jeneweinovy umělecké tvorby.

Další informace najdete na facebookovém profilu akce zde.

202206_jenewein.jpg

tz