GASK prodloužil výstavu Cesta předurčena osudem – Květa a Jitka Válovy

23. březen 2023, 06:04

Kutná Hora - Výstava Cesta předurčena osudem – Květa a Jitka Válovy, která je od listopadu loňského roku k vidění v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, se setkala s mimořádným ohlasem ze strany veřejnosti. Od jejího zahájení 5. listopadu 2022 ji zhlédlo přes 25 000 návštěvníků. Proto se vedení GASK rozhodlo prodloužit tuto expozici, která je sestavena nejen z děl ve vlastnictví galerie, ale i od několika zapůjčitelů. Díky jejich ochotě bude výstava, která představuje životní dílo sester-dvojčat Válových, ve své komplexnosti pokračovat až do 10. dubna 2023. Prodloužení doprovodí několik komentovaných prohlídek.

Výstava, jejímž kurátorem je Richard Drury, je koncipována jako symbolická „pouť“ životem Květy a Jitky Válových, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů, skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí. Mimořádné na díle sester Válových je i jejich celoživotní tvůrčí symbióza. U sester Válových lze mluvit o mimořádné jednotě, o jedné duši ve dvou tělech. Každá z nich by i bez té druhé jistě vynikala jako svrchovaná tvůrčí osobnost, jenže rozdělit je na základě toho či onoho měřítka by popíralo celoživotní symbiózu, která podněcovala a podmiňovala jejich individuální, avšak vzájemně související tvorbu. Prostě aby člověk mohl rozumět obsahům díla jedné sestry, musí zároveň rozumět obsahům díla i té druhé,“ dodává kurátor výstavy. K tomuto galerijnímu počinu byla vydána publikace, jejíž obsah se tematicky vztahuje nejen k výstavě Cesta předurčena osudem, ale představí i širší souvislosti života a díla obou sester.

Věříme, že prodloužení výstavy, která byla uspořádána ke stému výročí narození těchto významných umělkyň, uvítají návštěvníci, kteří se na výstavu teprve chystají, ale i ti, kdo by si rádi výstavu prohlédli znovu s odborným komentářem.

Bližší informace k výstavě i doprovodnému programu na webových stránkách Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře na www.gask.cz.

tz, Alena Sedláčková
AVE_CZ
Reklama
GASK prodloužil výstavu Cesta předurčena osudem – Květa a Jitka Válovy

GASK prodloužil výstavu Cesta předurčena osudem – Květa a Jitka Válovy

23. březen 2023

Kutná Hora - Výstava Cesta předurčena osudem – Květa a Jitka Válovy, která je od listopadu loňského roku k vidění v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, se setkala s mimořádným ohlasem ze strany veřejnosti. Od jejího zahájení 5. listopadu 2022 ji zhlédlo přes 25 000 návštěvníků. Proto se vedení GASK rozhodlo prodloužit tuto expozici, která je sestavena nejen z děl ve vlastnictví galerie, ale i od několika zapůjčitelů. Díky jejich ochotě bude výstava, která představuje životní dílo sester-dvojčat Válových, ve své komplexnosti pokračovat až do 10. dubna 2023. Prodloužení doprovodí několik komentovaných prohlídek.

Výstava, jejímž kurátorem je Richard Drury, je koncipována jako symbolická „pouť“ životem Květy a Jitky Válových, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů, skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí. Mimořádné na díle sester Válových je i jejich celoživotní tvůrčí symbióza. U sester Válových lze mluvit o mimořádné jednotě, o jedné duši ve dvou tělech. Každá z nich by i bez té druhé jistě vynikala jako svrchovaná tvůrčí osobnost, jenže rozdělit je na základě toho či onoho měřítka by popíralo celoživotní symbiózu, která podněcovala a podmiňovala jejich individuální, avšak vzájemně související tvorbu. Prostě aby člověk mohl rozumět obsahům díla jedné sestry, musí zároveň rozumět obsahům díla i té druhé,“ dodává kurátor výstavy. K tomuto galerijnímu počinu byla vydána publikace, jejíž obsah se tematicky vztahuje nejen k výstavě Cesta předurčena osudem, ale představí i širší souvislosti života a díla obou sester.

Věříme, že prodloužení výstavy, která byla uspořádána ke stému výročí narození těchto významných umělkyň, uvítají návštěvníci, kteří se na výstavu teprve chystají, ale i ti, kdo by si rádi výstavu prohlédli znovu s odborným komentářem.

Bližší informace k výstavě i doprovodnému programu na webových stránkách Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře na www.gask.cz.

tz, Alena Sedláčková