Domaro
Reklama

GASK slaví 60 let velkými galerijními počiny

27. prosinec 2023, 07:06

Kutná Hora - Galerie Středočeského kraje slaví v roce 2024 60 let své existence. V rámci oslav představí novou koncepci stálé expozice, která nahradí dosavadní oceněnou výstavu Stavy mysli / Za obrazem.

V březnu bude otevřena velká retrospektivní výstava DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer, v roce autorových 90. narozenin, která představí průřez životním dílem obou umělců. Ve stejném období bude v GASK prezentována tvorba českého sochaře, šperkaře, autora Pražského metronomu V. K. Nováka a dále tušové malby Jiřího Straky, tvůrce rozkročeného mezi Prahou a Pekingem. Jubilejní rok uzavřou přehlídky dvou významných umělců – malíře a kreslíře Svatopluka Slovenčíka a vynikajícího portrétisty Vratislava Nechleby. Kromě výtvarných počinů plánuje galerie šestý ročník festivalu experimentální a nezávislé hudby A Day of Sound, tentokráte v dramaturgii hudebního skladatele a producenta Michala Rataje. Chybět nebudou ani sezónní design markety, které do GASK lákají širokou veřejnost. Lektorské centrum GASK opět nabídne v souvislosti s aktuálními výstavami pestrou paletu programů pro školy, pedagogy i pro rodiny s dětmi a dospělé.

V rámci svého jubilea představí GASK novou koncepci stálé expozice. Nahradí tak výstavu Stavy mysli / Za obrazem, která v roce 2015 získala prestižní národní cenu Gloria musaealis. Nová expozice bude opět vycházet z uměleckých děl ze sbírek GASK, které v současné době čítají téměř 12 000 sbírkových předmětů. Ve výběru exponátů bude kladen důraz na akvizice za posledních deset let, které byly získány s finanční podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury. Ze sbírek GASK budou – pod vedením kurátorů a Lektorského centra GASK – vybrána a seřazena díla v nové koncepci „cesty za sebepoznáním“. Současnou expozici Stavy mysli / Za obrazem budou moci návštěvníci zhlédnout ještě do konce tohoto roku, nová koncepce se pak otevře 29. června 2024.

Disegno interno čili „vnitřní uspořádání“ je název výstavy Evy a Jana Švankmajerových, která představí tvůrčí oblasti, do kterých tento světově proslulý surrealista zasáhl (koláže, grafiku, objekty, knižní ilustrace, medijní kresby, taktilní experimenty, sběratelství a samozřejmě film). Důležitou součástí výstavy bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové, které s tvorbou Jana Švankmajera dodnes vede svébytný dialog. Bohatý doprovodný program bude věnován jak stěžejním, tak i méně očekávatelným tématům, s nimiž Švankmajerova mimořádná imaginace pracovala a nadále pracuje. Výstavu, jejíž podoba byla formována ve středočeské Knovízi, budou moci návštěvníci zhlédnout od 3. března do 4. srpna 2024. Jejím kurátorem za GASK je Richard Drury, autoremdoprovodného programu je Petr Adámek.

Výstava Stále v pohybu Vratislava Karla Nováka pomyslně začala již v prosinci, kdy byl veřejnosti představen kinetický objekt Planety – Kruhy, který je umístěn v galerijních zahradách v rámci venkovní expozice GASK pod širým nebem. V únoru 2024 bude pak v prostoru tří výstavních sálů představen výběr z díla, jenž zahrnuje kinetické a interaktivní sochařské objekty a šperky. Tvorba, která se vymyká jednoznačné kategorizaci, přesahuje hranice uměleckých oborů – protikladné principy křehkosti a dynamiky se v ní setkávají s geometrickou racionalitou konstruktivismu i subverzivní ironičností. Výstava, která vzniká pro GASK ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, bude veřejnosti přístupná od 18. února do 8. září 2024. Jejími kurátorkami jsou Kateřina Nora Nováková a Ludmila Šikolová spolu s kurátory GASK Vandou Skálovou a Richardem Drurym.

Zcela příznačně je výstava nazvaná Mlčení zasazena právě do barokního prostoru někdejší jezuitské koleje: její autor Jiří Straka, performer, sinolog a malíř inspirovaný kaligrafií, akcentuje na svých obrazech střet kultur, konkrétně vstup katolicismu do cizorodého prostředí, tj. do Číny a Japonska v 17. století. Výstava, jejíž kurátorkou je Veronika Marešová, bude veřejnosti představena 18. února 2024.

GASK uspořádá k výročí nedožitých 90. let výstavu zlínskému malíři, kreslíři a pedagogovi Svatopluku Slovenčíkovi. Tato expozice se zaměří především na umělcovy práce na papíře, v jejichž důvěrném, avšak monumentálně cítěném prostoru vidíme nejzřetelněji to, co kurátor Ludvík Ševeček vystihl jako Slovenčíkovo „hledání řádu v dynamice života“. Výstava v GASK se koná od 13. října 2024 a klade si za cíl uvést odkaz tohoto uznávaného, ne však plně doceněného umělce do širších souvislostí dneška. Se stejným záměrem vyjde během roku 2024 obsáhlá Slovenčíkova monografie. Kurátorem výstavy a autorem publikace je Richard Drury.

Přímým impulsem k uspořádání retrospektivní výstavy Vratislava Nechleby byl velkorysý dar paní Anny Nechlebové, která v roce 2001 věnovala Galerii Středočeského kraje více než sedm desítek děl z pozůstalosti tohoto malíře. Nechleba, který byl ve své době společenskou celebritou, patřil v Čechách k nejvyhledávanějším portrétistům své doby. Jeho díla, spjatá s prostředím dobových elit, byla obdivována pro dokonalou malířskou techniku i bravurní kresbu, suverénní malířský přednes, naturalismus a smysl pro detail. Na Nechlebova díla budou reagovat ve vybraných tematických celcích práce několika vyzvaných současných umělců, pohybujících se formálně v oblasti fotorealismu a hyperrealismu. K výstavě, jejímiž kurátory jsou Vanda Skálová a Milan Kreuzzieger, vyjde historicky první monografie tohoto autora. Expozice bude k vidění od 13. října 2024 do 2. března 2025.

Vedle zmíněných galerijních počinů bude v GASK představena tvorba Martiny Skaly a Lukáše Machalického pod kurátorskou záštitou Adriany Primusové. Dále budou v GASK vystavena díla Marty Morice, studia Prasklo, Terezy Pirščové-Brichtové a na samostatné výstavě bude prezentována mladá současná malba.

Nechte se (s)vést uměním i v roce 2024!

tz, Alena Sedláčková
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
GASK slaví 60 let velkými galerijními počiny

GASK slaví 60 let velkými galerijními počiny

27. prosinec 2023

Kutná Hora - Galerie Středočeského kraje slaví v roce 2024 60 let své existence. V rámci oslav představí novou koncepci stálé expozice, která nahradí dosavadní oceněnou výstavu Stavy mysli / Za obrazem.

V březnu bude otevřena velká retrospektivní výstava DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer, v roce autorových 90. narozenin, která představí průřez životním dílem obou umělců. Ve stejném období bude v GASK prezentována tvorba českého sochaře, šperkaře, autora Pražského metronomu V. K. Nováka a dále tušové malby Jiřího Straky, tvůrce rozkročeného mezi Prahou a Pekingem. Jubilejní rok uzavřou přehlídky dvou významných umělců – malíře a kreslíře Svatopluka Slovenčíka a vynikajícího portrétisty Vratislava Nechleby. Kromě výtvarných počinů plánuje galerie šestý ročník festivalu experimentální a nezávislé hudby A Day of Sound, tentokráte v dramaturgii hudebního skladatele a producenta Michala Rataje. Chybět nebudou ani sezónní design markety, které do GASK lákají širokou veřejnost. Lektorské centrum GASK opět nabídne v souvislosti s aktuálními výstavami pestrou paletu programů pro školy, pedagogy i pro rodiny s dětmi a dospělé.

V rámci svého jubilea představí GASK novou koncepci stálé expozice. Nahradí tak výstavu Stavy mysli / Za obrazem, která v roce 2015 získala prestižní národní cenu Gloria musaealis. Nová expozice bude opět vycházet z uměleckých děl ze sbírek GASK, které v současné době čítají téměř 12 000 sbírkových předmětů. Ve výběru exponátů bude kladen důraz na akvizice za posledních deset let, které byly získány s finanční podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury. Ze sbírek GASK budou – pod vedením kurátorů a Lektorského centra GASK – vybrána a seřazena díla v nové koncepci „cesty za sebepoznáním“. Současnou expozici Stavy mysli / Za obrazem budou moci návštěvníci zhlédnout ještě do konce tohoto roku, nová koncepce se pak otevře 29. června 2024.

Disegno interno čili „vnitřní uspořádání“ je název výstavy Evy a Jana Švankmajerových, která představí tvůrčí oblasti, do kterých tento světově proslulý surrealista zasáhl (koláže, grafiku, objekty, knižní ilustrace, medijní kresby, taktilní experimenty, sběratelství a samozřejmě film). Důležitou součástí výstavy bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové, které s tvorbou Jana Švankmajera dodnes vede svébytný dialog. Bohatý doprovodný program bude věnován jak stěžejním, tak i méně očekávatelným tématům, s nimiž Švankmajerova mimořádná imaginace pracovala a nadále pracuje. Výstavu, jejíž podoba byla formována ve středočeské Knovízi, budou moci návštěvníci zhlédnout od 3. března do 4. srpna 2024. Jejím kurátorem za GASK je Richard Drury, autoremdoprovodného programu je Petr Adámek.

Výstava Stále v pohybu Vratislava Karla Nováka pomyslně začala již v prosinci, kdy byl veřejnosti představen kinetický objekt Planety – Kruhy, který je umístěn v galerijních zahradách v rámci venkovní expozice GASK pod širým nebem. V únoru 2024 bude pak v prostoru tří výstavních sálů představen výběr z díla, jenž zahrnuje kinetické a interaktivní sochařské objekty a šperky. Tvorba, která se vymyká jednoznačné kategorizaci, přesahuje hranice uměleckých oborů – protikladné principy křehkosti a dynamiky se v ní setkávají s geometrickou racionalitou konstruktivismu i subverzivní ironičností. Výstava, která vzniká pro GASK ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, bude veřejnosti přístupná od 18. února do 8. září 2024. Jejími kurátorkami jsou Kateřina Nora Nováková a Ludmila Šikolová spolu s kurátory GASK Vandou Skálovou a Richardem Drurym.

Zcela příznačně je výstava nazvaná Mlčení zasazena právě do barokního prostoru někdejší jezuitské koleje: její autor Jiří Straka, performer, sinolog a malíř inspirovaný kaligrafií, akcentuje na svých obrazech střet kultur, konkrétně vstup katolicismu do cizorodého prostředí, tj. do Číny a Japonska v 17. století. Výstava, jejíž kurátorkou je Veronika Marešová, bude veřejnosti představena 18. února 2024.

GASK uspořádá k výročí nedožitých 90. let výstavu zlínskému malíři, kreslíři a pedagogovi Svatopluku Slovenčíkovi. Tato expozice se zaměří především na umělcovy práce na papíře, v jejichž důvěrném, avšak monumentálně cítěném prostoru vidíme nejzřetelněji to, co kurátor Ludvík Ševeček vystihl jako Slovenčíkovo „hledání řádu v dynamice života“. Výstava v GASK se koná od 13. října 2024 a klade si za cíl uvést odkaz tohoto uznávaného, ne však plně doceněného umělce do širších souvislostí dneška. Se stejným záměrem vyjde během roku 2024 obsáhlá Slovenčíkova monografie. Kurátorem výstavy a autorem publikace je Richard Drury.

Přímým impulsem k uspořádání retrospektivní výstavy Vratislava Nechleby byl velkorysý dar paní Anny Nechlebové, která v roce 2001 věnovala Galerii Středočeského kraje více než sedm desítek děl z pozůstalosti tohoto malíře. Nechleba, který byl ve své době společenskou celebritou, patřil v Čechách k nejvyhledávanějším portrétistům své doby. Jeho díla, spjatá s prostředím dobových elit, byla obdivována pro dokonalou malířskou techniku i bravurní kresbu, suverénní malířský přednes, naturalismus a smysl pro detail. Na Nechlebova díla budou reagovat ve vybraných tematických celcích práce několika vyzvaných současných umělců, pohybujících se formálně v oblasti fotorealismu a hyperrealismu. K výstavě, jejímiž kurátory jsou Vanda Skálová a Milan Kreuzzieger, vyjde historicky první monografie tohoto autora. Expozice bude k vidění od 13. října 2024 do 2. března 2025.

Vedle zmíněných galerijních počinů bude v GASK představena tvorba Martiny Skaly a Lukáše Machalického pod kurátorskou záštitou Adriany Primusové. Dále budou v GASK vystavena díla Marty Morice, studia Prasklo, Terezy Pirščové-Brichtové a na samostatné výstavě bude prezentována mladá současná malba.

Nechte se (s)vést uměním i v roce 2024!

Zlata banka
Reklama
tz, Alena Sedláčková