Jan Švankmajer slaví 90 let výstavou v GASK

16. únor 2024, 06:43

Kutná Hora - V letošním jubilejním roce představí GASK veřejnosti celoživotní dílo světově proslulého umělce Jana Švankmajera a jeho manželky Evy. Navazuje tak na koncepční linii projektů věnovaných velkým osobnostem českého animovaného filmu, které se v posledních letech uskutečnily v GASK (Aurel Klimt, Jiří Trnka).

Výstava DISEGNO INTERNO, která se koná v roce 90. narozenin Jana Švankmajera, představí všechny tvůrčí oblasti, do kterých tento český surrealista zasáhl – jsou to koláže, grafika, objekty, knižní ilustrace, medijní kresby, taktilní experimenty, sběratelství a samozřejmě film. Důležitou součástí expozice bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové. Výstavu doprovodí série přednášek, filmových projekcí a komentovaných prohlídek. Lektorské centrum GASK nabídne programy pro školy, animační workshopy a výtvarné dílny pro rodiny s dětmi.

Jan Švankmajer se přísně vyhýbá označování vlastní osoby za umělce a své tvorby za umění. Souvisí to s jeho přijetím surrealismu, neboť surrealismus není umění, ale způsob myšlení, životní postoj, novodobá alchymie. Navzdory tomu je Švankmajer vnímán jako významný tvůrce na poli kinematografie, výtvarného umění, literatury a divadla. „Své dílo vnímá jako nerozborné a neupřednostňuje žádný z výrazových prostředků, ačkoli je nejširším publikem vnímán především jako filmový režisér,“ říká autor doprovodného programu Petr Adámek.

Autorovu tvorbu lze dělit do tematických skupin, které jsou podmíněny jeho inspiračními či přímo obsesivními zdroji. Patří sem rudolfinský manýrismus (kunstkamery, kabinety kuriosit a dílo Giuseppe Arcimbolda), loutkové divadlo a „barokní“ tradice starých českých loutkářů, art-brut, erotismus (v této souvislosti jsou pro Švankmajera důležitými osobnostmi Markýz de Sade, též Sacher-Masocha), umění přírodních národů (fetiše), Max Ernst (kolážové romány) a tvorba některých významných postav světové literatury (E. A. Poe, Lewis Carroll). Cosi jako sekundární, „užitkovou“ část Švankmajerovy tvorby představuje jeho scénografie pro divadlo a triková práce pro československý film. Naopak, za zcela regulérní součást tvorby je nutno vnímat jeho knižní ilustrace, neboť se týkají literatury úzce spřízněné s jeho vnímáním světa a jeho obsesemi. V posledních letech vznikají autorské knihy, které Švankmajer nazývá „romány“, žánrově jde však o těžko postižitelný formát, obsahující prvky beletrie kombinované s esejistikou, vzpomínkovými a deníkovými texty či úryvky ze scénářů.

Eva Švankmajerová byla česká malířka, scénografka, básnířka, prozaička a výrazná představitelka surrealismu. Rozhodující se pro ni stalo setkání s Janem Švankmajerem v roce 1960, v listopadu téhož roku se vzali. Ačkoli tvorba Evy Švankmajerové vznikala „po vlastní ose“, mnohokrát se práce manželů Švankmajerových protnula (kromě filmů jde o keramiku prezentovanou pod společným pseudonymem Kostelec – narážka na Evino rodiště, keramické centrum Kostelec nad Černými lesy). Švankmajer vždy její obrazy a plastiky činil součástí svých výstav. „Mám slabost pro Tvoje obrazy, pro ten malovaný deník našeho života, který je otevřený jako sezam a zároveň rafinovaný jako čínská kuchyně,“ napsal ve svém vyznání Jan Švankmajer své manželce.

Výstava Jana a Evy Švankmajerových v Galerii Středočeského kraje bude reprezentativní přehlídkou tvorby těchto dvou životních a tvůrčích souputníků s důrazem na jejich vzájemný dialog. „Ústředním námětem projektu je tzv. disegno interno čili, vnitřní uspořádání‘, tedy umělcovo obrazotvorné chápání podstaty daného námětu. Jde o princip, který ve Švankmajerově pojetí spojuje rudolfinský manýrismus a surrealistický ,vnitřní model‘,“ dodává kurátor výstavy Richard Drury. Výstava spolu s doprovodným programem bude zohledňovat spojitosti (zejména v rovině baroka, alchymie a fenoménu Kostnice) mezi jejich dílem a jedinečnou duchovní pamětí bývalé jezuitské koleje a Kutné Hory obecně.

Výstavu doprovodí bohatý program, který zahrne nejen projekce filmů z dílny Jana Švankmajera, ale také série přednášek a komentovaných prohlídek. Lektorské centrum GASK k výstavě připravuje několik edukačních programů pro školy, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi a workshopy s tematikou animace, koláže a asambláže.

Tento výjimečný galerijní počin vznikl ve spolupráci Jana Švankmajera, GASK a společnosti Athanor. Veřejnost bude moci výstavu zhlédnout od 3. března do 4. srpna 2024.

DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
3. 3. – 4. 8. 2024
Autor výstavy: Jan Švankmajer
Kurátor: Richard Drury
Místo konání: Galerie 1, GASK
Produkce: Adéla Šimonová (GASK), Pavla Kalistová (Athanor)
Grafika: Pavel Tichoň
Autoři doprovodného programu: Petr Adámek, Karin Vrátná Militká, Veronika Zikmundová, Karolína Šteffková

Doprovodné programy k výstavě Jana a Evy Švankmajerových: DISEGNO INTERNO

Sobota 9. března 2024 od 10.00 hodin:
komentovaná prohlídka

sobota 16. března 2024 od 16.00 hodin:
PIDLUKE – PADLUKE!
S teatrologem a kritikem Vladimírem Justem o významu faustovského mýtu v české moderní kultuře a zejména v díle Jana Švankmajera.
Součástí programu bude projekce krátkého filmu Emila Radoka Johanes doktor Faust (1958) a Švankmajerova celovečerního snímku Lekce Faust (1994), jednoho ze stěžejních autorových děl.
Místo konání: refektář

Sobota 23. března 2024 od 10.00 hodin:
komentovaná prohlídka

sobota 23. března 2024 od 11.00 do 16.30 hodin:
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Workshop animace s Pavlou Šnajdarovou (OP&K, Ultrafun)
Surrealismus není umělecký směr, ale způsob vidění a myšlení. A animace je všeho schopná! Cokoli se může uvést do pohybu. Cokoli se může spojit. Během workshopu budete vytvářet krátké surreálné animace na několika stop-motion stanovištích a animačních strojích. Myšlenkovou a materiálovou inspiraci budeme čerpat z výstavy Disegno Interno.
Cílová skupina: studenti a dospělí
Vstupné: 1 100 Kč (včetně vstupného do výstavy Disegno Interno a na komentovanou prohlídku)
Délka programu: 6,5 hodin
Kapacita workshopu: 10 osob
Místo konání: ateliér Lektorského centra

Sobota 23. března 2024 od 17.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Sobota 30. března 2024 od 16.00 hodin:
NĚJAKÝ ŠRAMOT VZPOMÍNEK
Básně, snové záznamy, vzpomínky a jiné písemné projevy Evy a Jana Švankmajerových v podání Ivany Uhlířové, Jiřího Lábuse a Víta Maloty.
Součástí programu bude projekce filmu Jana Švankmajera Do sklepa (1983) a Jiřího Brdečky Jsouc na řece mlynář jeden (1971).
Místo konání: refektář

Sobota 6. dubna 2024 od 10.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Sobota 6. dubna 2024 od 17.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Středa 10. dubna 2024 od 10.30 do 11.30 hodin:
GASK mini: RODIČE A DĚTI
Výtvarná zastavení pro děti od 2 do 5 let a jejich pra/rodiče k výstavě Evy a Jana Švankmajerových. Středeční dopoledne bude opět o společném experimentu a hře. A také o objevování a tvoření nového světa, kde fantazie nemá hranice. Čeká vás koláž, asambláž a nejjednodušší formy animace.
Cílová skupina: děti od 2 do 5 let s pra/rodiči
Vstupné: 80 Kč dítě + rodič zdarma
Délka programu: 60 minut
Místo konání: ateliér Lektorského centra

Sobota 13. dubna 2024 od 13.00 hodin:
RODIČE A DĚTI V POHYBU
Rodinný workshop animace s Pavlou Šnajdarovou (OP&K, Ultrafun)
V animaci je všechno možné! Lítající psi, vlny moře, mluvící kočky a tančící nábytek.
Během workshopu budete vytvářet krátké animace na několika stop-motion stanovištích a animačních strojích. Každé stanoviště je zaměřené na jiný princip animace. Fascinujícím zdrojem inspirace nám bude tvorba Evy a Jana Švankmajerových.
Cílová skupina: rodiče s dětmi od 6 do 12 let
Vstupné: 450 Kč dítě + rodič zdarma
Délka programu: 3 hodiny
Místo konání: ateliér Lektorského centra

Sobota 13. dubna 2024 od 16.00 hodin:
UKLIDIT AŽ PO MÉ SMRTI
S filmovými historiky Evženií Brabcovou a Jiřím Horníčkem o životě a díle psychiatra, surrealisty a jazzmana Ludvíka Švába, od jehož narození letos uplyne sto let.
Součástí programu budou projekce filmů Jídlo (1992) Jana Švankmajera a dokumentu L’amour fou (1995) režisérky Martiny Kudláček.

Sobota 20. dubna 2024 od 10.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Sobota 20. dubna 2024 od 17.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Čtvrtek 25. dubna 2024 od 16.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Čtvrtek 25. dubna 2024 od 18.00 hodin:
Projekce filmu Spiklenci slasti
Místo konání: refektář
Délka projekce: 85 minut

tz, Alena Sedláčková
AVE_CZ
Reklama
Jan Švankmajer slaví 90 let výstavou v GASK

Jan Švankmajer slaví 90 let výstavou v GASK

16. únor 2024

Kutná Hora - V letošním jubilejním roce představí GASK veřejnosti celoživotní dílo světově proslulého umělce Jana Švankmajera a jeho manželky Evy. Navazuje tak na koncepční linii projektů věnovaných velkým osobnostem českého animovaného filmu, které se v posledních letech uskutečnily v GASK (Aurel Klimt, Jiří Trnka).

Výstava DISEGNO INTERNO, která se koná v roce 90. narozenin Jana Švankmajera, představí všechny tvůrčí oblasti, do kterých tento český surrealista zasáhl – jsou to koláže, grafika, objekty, knižní ilustrace, medijní kresby, taktilní experimenty, sběratelství a samozřejmě film. Důležitou součástí expozice bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové. Výstavu doprovodí série přednášek, filmových projekcí a komentovaných prohlídek. Lektorské centrum GASK nabídne programy pro školy, animační workshopy a výtvarné dílny pro rodiny s dětmi.

Jan Švankmajer se přísně vyhýbá označování vlastní osoby za umělce a své tvorby za umění. Souvisí to s jeho přijetím surrealismu, neboť surrealismus není umění, ale způsob myšlení, životní postoj, novodobá alchymie. Navzdory tomu je Švankmajer vnímán jako významný tvůrce na poli kinematografie, výtvarného umění, literatury a divadla. „Své dílo vnímá jako nerozborné a neupřednostňuje žádný z výrazových prostředků, ačkoli je nejširším publikem vnímán především jako filmový režisér,“ říká autor doprovodného programu Petr Adámek.

Autorovu tvorbu lze dělit do tematických skupin, které jsou podmíněny jeho inspiračními či přímo obsesivními zdroji. Patří sem rudolfinský manýrismus (kunstkamery, kabinety kuriosit a dílo Giuseppe Arcimbolda), loutkové divadlo a „barokní“ tradice starých českých loutkářů, art-brut, erotismus (v této souvislosti jsou pro Švankmajera důležitými osobnostmi Markýz de Sade, též Sacher-Masocha), umění přírodních národů (fetiše), Max Ernst (kolážové romány) a tvorba některých významných postav světové literatury (E. A. Poe, Lewis Carroll). Cosi jako sekundární, „užitkovou“ část Švankmajerovy tvorby představuje jeho scénografie pro divadlo a triková práce pro československý film. Naopak, za zcela regulérní součást tvorby je nutno vnímat jeho knižní ilustrace, neboť se týkají literatury úzce spřízněné s jeho vnímáním světa a jeho obsesemi. V posledních letech vznikají autorské knihy, které Švankmajer nazývá „romány“, žánrově jde však o těžko postižitelný formát, obsahující prvky beletrie kombinované s esejistikou, vzpomínkovými a deníkovými texty či úryvky ze scénářů.

Eva Švankmajerová byla česká malířka, scénografka, básnířka, prozaička a výrazná představitelka surrealismu. Rozhodující se pro ni stalo setkání s Janem Švankmajerem v roce 1960, v listopadu téhož roku se vzali. Ačkoli tvorba Evy Švankmajerové vznikala „po vlastní ose“, mnohokrát se práce manželů Švankmajerových protnula (kromě filmů jde o keramiku prezentovanou pod společným pseudonymem Kostelec – narážka na Evino rodiště, keramické centrum Kostelec nad Černými lesy). Švankmajer vždy její obrazy a plastiky činil součástí svých výstav. „Mám slabost pro Tvoje obrazy, pro ten malovaný deník našeho života, který je otevřený jako sezam a zároveň rafinovaný jako čínská kuchyně,“ napsal ve svém vyznání Jan Švankmajer své manželce.

Výstava Jana a Evy Švankmajerových v Galerii Středočeského kraje bude reprezentativní přehlídkou tvorby těchto dvou životních a tvůrčích souputníků s důrazem na jejich vzájemný dialog. „Ústředním námětem projektu je tzv. disegno interno čili, vnitřní uspořádání‘, tedy umělcovo obrazotvorné chápání podstaty daného námětu. Jde o princip, který ve Švankmajerově pojetí spojuje rudolfinský manýrismus a surrealistický ,vnitřní model‘,“ dodává kurátor výstavy Richard Drury. Výstava spolu s doprovodným programem bude zohledňovat spojitosti (zejména v rovině baroka, alchymie a fenoménu Kostnice) mezi jejich dílem a jedinečnou duchovní pamětí bývalé jezuitské koleje a Kutné Hory obecně.

Výstavu doprovodí bohatý program, který zahrne nejen projekce filmů z dílny Jana Švankmajera, ale také série přednášek a komentovaných prohlídek. Lektorské centrum GASK k výstavě připravuje několik edukačních programů pro školy, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi a workshopy s tematikou animace, koláže a asambláže.

Tento výjimečný galerijní počin vznikl ve spolupráci Jana Švankmajera, GASK a společnosti Athanor. Veřejnost bude moci výstavu zhlédnout od 3. března do 4. srpna 2024.

DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
3. 3. – 4. 8. 2024
Autor výstavy: Jan Švankmajer
Kurátor: Richard Drury
Místo konání: Galerie 1, GASK
Produkce: Adéla Šimonová (GASK), Pavla Kalistová (Athanor)
Grafika: Pavel Tichoň
Autoři doprovodného programu: Petr Adámek, Karin Vrátná Militká, Veronika Zikmundová, Karolína Šteffková

Doprovodné programy k výstavě Jana a Evy Švankmajerových: DISEGNO INTERNO

Sobota 9. března 2024 od 10.00 hodin:
komentovaná prohlídka

sobota 16. března 2024 od 16.00 hodin:
PIDLUKE – PADLUKE!
S teatrologem a kritikem Vladimírem Justem o významu faustovského mýtu v české moderní kultuře a zejména v díle Jana Švankmajera.
Součástí programu bude projekce krátkého filmu Emila Radoka Johanes doktor Faust (1958) a Švankmajerova celovečerního snímku Lekce Faust (1994), jednoho ze stěžejních autorových děl.
Místo konání: refektář

Sobota 23. března 2024 od 10.00 hodin:
komentovaná prohlídka

sobota 23. března 2024 od 11.00 do 16.30 hodin:
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Workshop animace s Pavlou Šnajdarovou (OP&K, Ultrafun)
Surrealismus není umělecký směr, ale způsob vidění a myšlení. A animace je všeho schopná! Cokoli se může uvést do pohybu. Cokoli se může spojit. Během workshopu budete vytvářet krátké surreálné animace na několika stop-motion stanovištích a animačních strojích. Myšlenkovou a materiálovou inspiraci budeme čerpat z výstavy Disegno Interno.
Cílová skupina: studenti a dospělí
Vstupné: 1 100 Kč (včetně vstupného do výstavy Disegno Interno a na komentovanou prohlídku)
Délka programu: 6,5 hodin
Kapacita workshopu: 10 osob
Místo konání: ateliér Lektorského centra

Sobota 23. března 2024 od 17.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Sobota 30. března 2024 od 16.00 hodin:
NĚJAKÝ ŠRAMOT VZPOMÍNEK
Básně, snové záznamy, vzpomínky a jiné písemné projevy Evy a Jana Švankmajerových v podání Ivany Uhlířové, Jiřího Lábuse a Víta Maloty.
Součástí programu bude projekce filmu Jana Švankmajera Do sklepa (1983) a Jiřího Brdečky Jsouc na řece mlynář jeden (1971).
Místo konání: refektář

Sobota 6. dubna 2024 od 10.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Sobota 6. dubna 2024 od 17.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Středa 10. dubna 2024 od 10.30 do 11.30 hodin:
GASK mini: RODIČE A DĚTI
Výtvarná zastavení pro děti od 2 do 5 let a jejich pra/rodiče k výstavě Evy a Jana Švankmajerových. Středeční dopoledne bude opět o společném experimentu a hře. A také o objevování a tvoření nového světa, kde fantazie nemá hranice. Čeká vás koláž, asambláž a nejjednodušší formy animace.
Cílová skupina: děti od 2 do 5 let s pra/rodiči
Vstupné: 80 Kč dítě + rodič zdarma
Délka programu: 60 minut
Místo konání: ateliér Lektorského centra

Sobota 13. dubna 2024 od 13.00 hodin:
RODIČE A DĚTI V POHYBU
Rodinný workshop animace s Pavlou Šnajdarovou (OP&K, Ultrafun)
V animaci je všechno možné! Lítající psi, vlny moře, mluvící kočky a tančící nábytek.
Během workshopu budete vytvářet krátké animace na několika stop-motion stanovištích a animačních strojích. Každé stanoviště je zaměřené na jiný princip animace. Fascinujícím zdrojem inspirace nám bude tvorba Evy a Jana Švankmajerových.
Cílová skupina: rodiče s dětmi od 6 do 12 let
Vstupné: 450 Kč dítě + rodič zdarma
Délka programu: 3 hodiny
Místo konání: ateliér Lektorského centra

Sobota 13. dubna 2024 od 16.00 hodin:
UKLIDIT AŽ PO MÉ SMRTI
S filmovými historiky Evženií Brabcovou a Jiřím Horníčkem o životě a díle psychiatra, surrealisty a jazzmana Ludvíka Švába, od jehož narození letos uplyne sto let.
Součástí programu budou projekce filmů Jídlo (1992) Jana Švankmajera a dokumentu L’amour fou (1995) režisérky Martiny Kudláček.

Sobota 20. dubna 2024 od 10.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Sobota 20. dubna 2024 od 17.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Čtvrtek 25. dubna 2024 od 16.00 hodin:
komentovaná prohlídka

Čtvrtek 25. dubna 2024 od 18.00 hodin:
Projekce filmu Spiklenci slasti
Místo konání: refektář
Délka projekce: 85 minut

Zlata banka
Reklama
tz, Alena Sedláčková