Stanislav Podhrázský oslaví sto let výstavou v GASK

27. říjen 2023, 05:55

Kutná Hora - „Tak určitě mě to táhlo – zjištění, že to umím – a když jde člověk za pravdou a jde za ní jako na život a na smrt, dostává sílu. Ale na druhý straně je to hrozný.“ Stanislav Podhrázský.

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře oslaví výročí – posunuté kvůli pandemické situaci – 100 let od narození jednoho z nejosobitějších umělců generace nastupující po druhé světové válce – Stanislava Podhrázského. Výstava představí průřez jeho tvorbou a tvorbou jeho nejbližších přátel a současně předních osobností české umělecké scény, ke kterým patřili Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Zbyněk Sekal a Mikuláš Medek. Díla Stanislava Podhrázského jsou zastoupena ve všech významných českých sbírkách a také v pařížském Centre Georges Pompidou. Výstava v GASK se uskuteční od 22. října 2023 do 4. února 2024.

Stanislav Podhrázský – český malíř, sochař a restaurátor – se narodil nedaleko Jindřichova Hradce, vyučil se malířem pokojů a několik let se této práci také věnoval. Po svém příjezdu do Prahy byl v roce 1945 přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze do ateliéru Františka Tichého. Na škole se setkal se spolužáky a budoucími celoživotními přáteli Zbyňkem Sekalem, Mikulášem Medkem, Miloslavem Chlupáčem a Zdeňkem Palcrem. Tito umělci, kteří všichni ukončili školu kvůli svým politickým postojům bez diplomu, se později stali – kromě Mikuláše Medka – členy skupiny Máj 57, jež se vymezovala vůči politickým vlivům v umění. Od poloviny 60. let se kromě několika samostatných výstav účastnil i řady výstav kolektivních doma i v zahraničí. Po radikální změně poměrů na konci desetiletí se jeho tvorba stejně jako tvorba ostatních jeho přátel objevovala na veřejnosti po řadu let jen výjimečně a mimo centrum. Podhrázský pracoval již od padesátých let společně se Zdeňkem Palcrem, Miloslavem Chlupáčem a Mikulášem Medkem také jako restaurátor. V sedmdesátých letech byl nucen se k restaurování vrátit a spolu s přáteli Václavem Boštíkem, Zdeňkem Palcrem a Olbramem Zoubkem se během následujících let významně zasloužil o obnovu renesančních sgrafit zámku Litomyšl. Mnohé výjevy sám komponoval a v dobách normalizace tak s trochou nadsázky vznikla Podhrázského galerie ve veřejném prostoru.

Raná Podhrázského tvorba, stejně jako Medkova, reprezentuje český poválečný surrealismus. Záhy se však Podhrázský od surrealismu odpoutal, jako od veškerých dogmat, aby vytvářel imaginární světy vnitřních prožitků svým zcela osobitým a jedinečným způsobem. Obrací se k vnitřnímu světu člověka toužícího po svobodě a čelícího nebezpečí. V jeho díle rezonuje zájem o koncepty umění minulosti, zejména mistrů pozdní gotiky, renesance a manýrismu, s aktuálními dobovými uměleckými tendencemi, jako byla abstrakce nebo nová figurace. Jeho pozice jednoho z výjimečných figuralistů české malby druhé poloviny 20. století je nepochybná. Podhrázský je jedním z nemnoha českých umělců, kteří by, nebýt komunistické periody, bezpochyby dosáhli, díky nadčasovosti a jedinečnosti své tvorby, evropské proslulosti,“ zhodnotila Podhrázského dílo Marie Klimešová při jeho poslední zevrubné výstavě, uspořádané v roce 2013 v GHMP.

Výstava samotná prezentuje na ploše 620 m2 tvorbu Podhrázského v novém kontextu. „Dosud se kladl důraz na potřebné představení a zhodnocení autorovy umělecké tvorby v její komplexnosti, tentokrát je kromě toho také cílem výstavy poukázat na umělecké, intelektuální a současně osobní vazby, které v nelehké historické době měly svůj zásadní význam, chceme tedy ukázat i lidský moment,“ říká kurátorka výstavy Adriana Primusová. Expozice představí průřez autorovým dílem a uměleckou tvorbu jeho nejtěsnějších přátel, proměňující se v rozličných časových etapách. Dílo každého z nich je svébytné a mimořádné, přesto vytvářejí jednotný myšlenkový svět. Součástí expozice, která čítá přes 100 uměleckých děl z veřejných i soukromých sbírek, budou dobové fotografie, unikátní filmové záznamy z přelomu 40. a 50. let a výběr z rozhovorů režisérky Jany Chytilové s umělci a historiky umění.

Výstava Stanislav Podhrázský a přátelé bude v Galerii Středočeského kraje k vidění od 22. října 2023 do 4. února 2024 a její kurátorkou je Adriana Primusová. Doprovodí ji série komentovaných prohlídek a beseda za účasti rodiny a pamětníků. Lektorské centrum GASK připravuje k tématu edukační programy pro školy a výtvarné dílny pro rodiny s dětmi. Před koncem roku vyjde k výstavě katalog. Tento galerijní počin vzniká ve spolupráci s rodinou autora – s dcerou Janou Chytilovou a manželkou Jaroslavou Podhrázskou.

Výstava: Stanislav Podhrázský a přátelé
Kurátorka: Adriana Primusová
Trvání: 22. 10. 2023 – 4. 2. 2024
Místo konání: Galerie 4, Galerie Středočeského kraje
Produkce: Lucie Trojanová, Věra Pinnoy
Architekt výstavy: Lukáš Machalický
Grafika: Pavel Tichoň

tz, foto z vernisáže archiv GASK
AVE_CZ
Reklama
Stanislav Podhrázský oslaví sto let výstavou v GASK

Stanislav Podhrázský oslaví sto let výstavou v GASK

27. říjen 2023

Kutná Hora - „Tak určitě mě to táhlo – zjištění, že to umím – a když jde člověk za pravdou a jde za ní jako na život a na smrt, dostává sílu. Ale na druhý straně je to hrozný.“ Stanislav Podhrázský.

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře oslaví výročí – posunuté kvůli pandemické situaci – 100 let od narození jednoho z nejosobitějších umělců generace nastupující po druhé světové válce – Stanislava Podhrázského. Výstava představí průřez jeho tvorbou a tvorbou jeho nejbližších přátel a současně předních osobností české umělecké scény, ke kterým patřili Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Zbyněk Sekal a Mikuláš Medek. Díla Stanislava Podhrázského jsou zastoupena ve všech významných českých sbírkách a také v pařížském Centre Georges Pompidou. Výstava v GASK se uskuteční od 22. října 2023 do 4. února 2024.

Stanislav Podhrázský – český malíř, sochař a restaurátor – se narodil nedaleko Jindřichova Hradce, vyučil se malířem pokojů a několik let se této práci také věnoval. Po svém příjezdu do Prahy byl v roce 1945 přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze do ateliéru Františka Tichého. Na škole se setkal se spolužáky a budoucími celoživotními přáteli Zbyňkem Sekalem, Mikulášem Medkem, Miloslavem Chlupáčem a Zdeňkem Palcrem. Tito umělci, kteří všichni ukončili školu kvůli svým politickým postojům bez diplomu, se později stali – kromě Mikuláše Medka – členy skupiny Máj 57, jež se vymezovala vůči politickým vlivům v umění. Od poloviny 60. let se kromě několika samostatných výstav účastnil i řady výstav kolektivních doma i v zahraničí. Po radikální změně poměrů na konci desetiletí se jeho tvorba stejně jako tvorba ostatních jeho přátel objevovala na veřejnosti po řadu let jen výjimečně a mimo centrum. Podhrázský pracoval již od padesátých let společně se Zdeňkem Palcrem, Miloslavem Chlupáčem a Mikulášem Medkem také jako restaurátor. V sedmdesátých letech byl nucen se k restaurování vrátit a spolu s přáteli Václavem Boštíkem, Zdeňkem Palcrem a Olbramem Zoubkem se během následujících let významně zasloužil o obnovu renesančních sgrafit zámku Litomyšl. Mnohé výjevy sám komponoval a v dobách normalizace tak s trochou nadsázky vznikla Podhrázského galerie ve veřejném prostoru.

Raná Podhrázského tvorba, stejně jako Medkova, reprezentuje český poválečný surrealismus. Záhy se však Podhrázský od surrealismu odpoutal, jako od veškerých dogmat, aby vytvářel imaginární světy vnitřních prožitků svým zcela osobitým a jedinečným způsobem. Obrací se k vnitřnímu světu člověka toužícího po svobodě a čelícího nebezpečí. V jeho díle rezonuje zájem o koncepty umění minulosti, zejména mistrů pozdní gotiky, renesance a manýrismu, s aktuálními dobovými uměleckými tendencemi, jako byla abstrakce nebo nová figurace. Jeho pozice jednoho z výjimečných figuralistů české malby druhé poloviny 20. století je nepochybná. Podhrázský je jedním z nemnoha českých umělců, kteří by, nebýt komunistické periody, bezpochyby dosáhli, díky nadčasovosti a jedinečnosti své tvorby, evropské proslulosti,“ zhodnotila Podhrázského dílo Marie Klimešová při jeho poslední zevrubné výstavě, uspořádané v roce 2013 v GHMP.

Výstava samotná prezentuje na ploše 620 m2 tvorbu Podhrázského v novém kontextu. „Dosud se kladl důraz na potřebné představení a zhodnocení autorovy umělecké tvorby v její komplexnosti, tentokrát je kromě toho také cílem výstavy poukázat na umělecké, intelektuální a současně osobní vazby, které v nelehké historické době měly svůj zásadní význam, chceme tedy ukázat i lidský moment,“ říká kurátorka výstavy Adriana Primusová. Expozice představí průřez autorovým dílem a uměleckou tvorbu jeho nejtěsnějších přátel, proměňující se v rozličných časových etapách. Dílo každého z nich je svébytné a mimořádné, přesto vytvářejí jednotný myšlenkový svět. Součástí expozice, která čítá přes 100 uměleckých děl z veřejných i soukromých sbírek, budou dobové fotografie, unikátní filmové záznamy z přelomu 40. a 50. let a výběr z rozhovorů režisérky Jany Chytilové s umělci a historiky umění.

Výstava Stanislav Podhrázský a přátelé bude v Galerii Středočeského kraje k vidění od 22. října 2023 do 4. února 2024 a její kurátorkou je Adriana Primusová. Doprovodí ji série komentovaných prohlídek a beseda za účasti rodiny a pamětníků. Lektorské centrum GASK připravuje k tématu edukační programy pro školy a výtvarné dílny pro rodiny s dětmi. Před koncem roku vyjde k výstavě katalog. Tento galerijní počin vzniká ve spolupráci s rodinou autora – s dcerou Janou Chytilovou a manželkou Jaroslavou Podhrázskou.

Výstava: Stanislav Podhrázský a přátelé
Kurátorka: Adriana Primusová
Trvání: 22. 10. 2023 – 4. 2. 2024
Místo konání: Galerie 4, Galerie Středočeského kraje
Produkce: Lucie Trojanová, Věra Pinnoy
Architekt výstavy: Lukáš Machalický
Grafika: Pavel Tichoň

Zlata banka
Reklama
tz, foto z vernisáže archiv GASK
Prohlédnout galerii