vv auto
Reklama

Druhý ročník regionálních konferencí Evropského parlamentu mládeže začne v Kutné Hoře

24. říjen 2017, 07:45

Kutná Hora - Evropský parlament mládeže v ČR (EPM v ČR) pořádá letos druhý ročník regionálních výběrových konferencí. První ze dvou zasedání proběhne v Kutné Hoře od 3. do 5. listopadu. Druhá konference se uskuteční ke konci listopadu v Českých Budějovicích. Akce tak navážou na předchozí velmi úspěšný ročník, během kterého představil EPM v ČR tento typ zasedání v České republice vůbec poprvé.

Třetí Regionální výběrové konference EPM ČR Kutná Hora 2017 se zúčastní 80 žáků středních škol nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí, aby společně diskutovali o aktuálních evropských tématech. Během zasedání si tak účastníci mohou prohloubit své znalosti o dané problematice, seznámit se s kulturami svých vrstevníků z jiných zemí a zdokonalit si své jazykové dovednosti, jelikož celá konference probíhá výhradně v anglickém jazyce.

Každý účastník bude mít svou přidělenou skupinu (komisi), ve které stráví celé tři dny konference. Ty tvoří několik hlavních bodů programu. První částí programu je teambuilding, na který navazuje samotná práce v komisích. Během ní každá komise diskutuje o svém přiděleném tématu, stanovuje si jeho základní problémy, a pokouší se na ně najít řešení, jež pak shrne v tzv. rezoluci. Tu pak mohou představit ostatním komisím poslední den na Valném shromáždění, kde o rezolucích všech 80 účastníků společně diskutuje a hlasuje. Všechna témata sjednocuje motto zasedání "Harmonising the old and the new" (Sjednocování starého a nového), a mluvit se tak bude např. o rozdělování uprchlíků mezi členskými státy, nezaměstnanosti mladých nebo jednotném digitálním trhu.

Součástí konference bude také bohatý doprovodný program. Ten zahrne např. Global village, tedy večer, během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy i nápoje z různých světových zemí, nebo panelová debata na téma lidskoprávní problematiky a životní prostředí, které se zúčastní např. Lucia Zachariášová, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Přípravu zasedání má na starosti tým mladých lidí - 40 facilitátorů, mezi něž patří samotní organizátoři, vedoucí komisí, členi mediálního týmu, již zajišťují dokumentaci celé akce, a porota, která na konci konference vybere nejlepší účastníky, kteří se pak mohou zúčastnit Národní výběrové konference, a posléze reprezentovat Českou republiku i na zasedání v zahraničí.

Hlavními organizátory 3. Regionální výběrové konference EPM v ČR Kutná Hora 2017 jsou Martina Plesníková a Tomáš Pacovský, kteří spolu na přípravách zasedání pracují již od ledna. "Rádi bychom mladým studentům z celé Evropy poskytli prostor pro vyváženou akademickou diskuzi, jež je obohatí v mnoha směrech, a zároveň jim umožnili strávit tři příjemné dny v jednom z nejkrásnějších měst v naší republice," říká Martina.

Více informací na:
Webových stránkách EPM v ČR: www.eyp.cz
Facebookové stránce EPM v ČR: www.facebook.com/eypcz
Facebookové stránce zasedání: www.facebook.com/rsc.eyp.cz
Instagramovém účtu EPM v ČR: www.instagram.com/eyp_cz
Webových stránkách European Youth Parliament: www.eyp.org
Facebookové stránce European Youth Parliament: www.facebook.com/EuropeanYouthParliament
Instagramovém účtu European Youth Parliament: www.instagram.com/eyp_network/

tz
AVE_CZ
Reklama
Druhý ročník regionálních konferencí Evropského parlamentu mládeže začne v Kutné Hoře

Druhý ročník regionálních konferencí Evropského parlamentu mládeže začne v Kutné Hoře

24. říjen 2017

Kutná Hora - Evropský parlament mládeže v ČR (EPM v ČR) pořádá letos druhý ročník regionálních výběrových konferencí. První ze dvou zasedání proběhne v Kutné Hoře od 3. do 5. listopadu. Druhá konference se uskuteční ke konci listopadu v Českých Budějovicích. Akce tak navážou na předchozí velmi úspěšný ročník, během kterého představil EPM v ČR tento typ zasedání v České republice vůbec poprvé.

Třetí Regionální výběrové konference EPM ČR Kutná Hora 2017 se zúčastní 80 žáků středních škol nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí, aby společně diskutovali o aktuálních evropských tématech. Během zasedání si tak účastníci mohou prohloubit své znalosti o dané problematice, seznámit se s kulturami svých vrstevníků z jiných zemí a zdokonalit si své jazykové dovednosti, jelikož celá konference probíhá výhradně v anglickém jazyce.

Každý účastník bude mít svou přidělenou skupinu (komisi), ve které stráví celé tři dny konference. Ty tvoří několik hlavních bodů programu. První částí programu je teambuilding, na který navazuje samotná práce v komisích. Během ní každá komise diskutuje o svém přiděleném tématu, stanovuje si jeho základní problémy, a pokouší se na ně najít řešení, jež pak shrne v tzv. rezoluci. Tu pak mohou představit ostatním komisím poslední den na Valném shromáždění, kde o rezolucích všech 80 účastníků společně diskutuje a hlasuje. Všechna témata sjednocuje motto zasedání "Harmonising the old and the new" (Sjednocování starého a nového), a mluvit se tak bude např. o rozdělování uprchlíků mezi členskými státy, nezaměstnanosti mladých nebo jednotném digitálním trhu.

Součástí konference bude také bohatý doprovodný program. Ten zahrne např. Global village, tedy večer, během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy i nápoje z různých světových zemí, nebo panelová debata na téma lidskoprávní problematiky a životní prostředí, které se zúčastní např. Lucia Zachariášová, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Přípravu zasedání má na starosti tým mladých lidí - 40 facilitátorů, mezi něž patří samotní organizátoři, vedoucí komisí, členi mediálního týmu, již zajišťují dokumentaci celé akce, a porota, která na konci konference vybere nejlepší účastníky, kteří se pak mohou zúčastnit Národní výběrové konference, a posléze reprezentovat Českou republiku i na zasedání v zahraničí.

Hlavními organizátory 3. Regionální výběrové konference EPM v ČR Kutná Hora 2017 jsou Martina Plesníková a Tomáš Pacovský, kteří spolu na přípravách zasedání pracují již od ledna. "Rádi bychom mladým studentům z celé Evropy poskytli prostor pro vyváženou akademickou diskuzi, jež je obohatí v mnoha směrech, a zároveň jim umožnili strávit tři příjemné dny v jednom z nejkrásnějších měst v naší republice," říká Martina.

Více informací na:
Webových stránkách EPM v ČR: www.eyp.cz
Facebookové stránce EPM v ČR: www.facebook.com/eypcz
Facebookové stránce zasedání: www.facebook.com/rsc.eyp.cz
Instagramovém účtu EPM v ČR: www.instagram.com/eyp_cz
Webových stránkách European Youth Parliament: www.eyp.org
Facebookové stránce European Youth Parliament: www.facebook.com/EuropeanYouthParliament
Instagramovém účtu European Youth Parliament: www.instagram.com/eyp_network/

tz