Domaro
Reklama

Josef Viktora a Karel Koubský st. vysvětlovali občanům záměr města pokácet šestnáct kaštanů v Tyršově ulici

6. březen 2018, 22:45

Kutná Hora - Do zasedací místnosti společnosti VHS Vrchlice - Maleč dorazil starosta Kutné Hory Josef Viktora s místostarostou Karlem Koubským st., aby lidem vysvětlili, proč se město chystá pokácet šestnáct kaštanů v Tyršově ulici. Starosta Josef Viktora také převzal petici se zhruba 250 podpisy.

Josef Viktora nejprve zrekapituloval úřední postup v celé věci - od požádání o povolení kácení, posouzení několika odborníky, vydání rozhodnutí i kontrolu České inspekce životního prostředí (viz článek zde). Následnou více jak dvouhodinovou diskusí se skloňovalo zejména několik témat: Zanedbaná údržba zeleně ve městě, koncepce a pasportizace zeleně, nedostatek finančních prostředků, špatná komunikace.

Názor občanů: "Pokusme se stromy zachránit"

"Podobných stromů po republice jsou možná desetitisíce, podobné aleje jsou u každého hradu nebo zámku. A vy uděláte kontrolu u tří stromů a vykácíte celou alej? To jako když budou tři baráky v ulici špatné, zbouráme celou ulici?" ptal se například Jiří Hroch. Ten narážel na to, že si město nechalo vypracovat posudek pouze na tři stromy ze šestnácti. "Posudky nejsou lacinou záležitostostí, byl jsem před rozhodnutím, že necháme posoudit všechny stromy. Ale vzhledem k tomu, že ještě dříve Inspekce životního prostředí potvrdila rozhodnutí odboru živnotního prostředí, od dalších posudků jsme upustili," vysvětlil Josef Viktora.

"Rozhodnout pokácet celou alej na základě tří posudků náhodně vybraných stromů se mi zdá hodně málo," poznamenal Tomáš Svoboda, jeden z iniciátorů petice. "Osobně bych byl pro záchranu stromů. Určitě nikdo nechceme, aby se ulomila větev a někomu něco stalo. Procházel jsem ale kolem GASKu a tam kaštany vypadají, že jsou v daleko horším stavu, než ty v Tyršově ulici. Rozhodnutí o kácení platí do března 2020, tak dejme stromům šanci. Ať město zkusí stromy odborně ošetřit," nabídl řešení.

Začne město pracovat na koncepci zeleně?

"V první řadě by město mělo mít koncepci zeleně. Veřejnou, o které by se mělo srozumitelně komunikovat. Pokud si to všichni budeme mít možnost srovnat v hlavě, nikdo nebude protestovat proti kácení jednoho nebo dvou stromů nebo třeba i celé aleje, pokud všichni pochopíme, že je to opodstatněné. Musí to být ale na základě koncepce a nemůžeme po městě běhat s motorovou pilou, protože to už je nevratné," prohlásila třeba obyvatelka Žižkova.

Do posudků odborníků na místě nahlédl Petr Mundil, který se udržbou zeleně zabývá už řadu let. "Do roku 2009 město asi nějakou koncepci mělo, v údržbě zeleně byl systém, i když jako obvykle nebyly peníze. Na jednu stranu musím dát zapravdu odborníkům, stromy v Tyršově ulici neprosperují, jsou ve stresu, jsou u silnice, je tam chodník, asfalt. Ale to tam asi bylo pořád. Tři, čtyři jsou havarijní, ty se dají vykácet. Dle mého soudu se ale zbytek může nechat prořezat a zachovat. Podle mě je teď zbytečné kácet celou alej," konstatoval.

Údržba zeleně je důležitější, kácení poslední řešení

"Vlna odporu se zvedla hlavně kvůli kaštanům, zdá se nám ale, že město o hodně stromů přišlo. Že se kácí opravdu hodně. Je důležité, aby město stromy ošetřovalo," poznamenala Jana Dubová. Podle dalších není stav kaštanů v Tyršově ulici ještě tak špatný, daleko horší je podle nich stav mnoha dalších stromů po městě.

"Pokud je zpracovaný posudek a odborník řekne, že stromy jsou v havarijním stavu a mají být pokáceny, měly by se stromy pokácet a obnovit. Osobně si ale myslím, že pokud se podle posudku na tři stromy usoudilo, že všechny jsou na skácení, je to nešťasné. Alej rozhodně není v havarijním stavu, pokud tam jsou tři stromy na pokácení, ať se pokácí. Podle mě by měl být posudek alespoň na polovinu stromů," řekl Tomáš Veverka, absolvent Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

"Pokud ale někdo rozhodne, že se má pokácet všechno, mělo by se postupovat stejně v rámci celého města. Pokud by lidé viděli vysázené stromy za pokácené, uvidí ošetřené stromy, nemohly by nepokoje vyrůst do takového měřítka," doplnil a dodal: "Přijde mi nesmyslné, že se pokácí alej, která si nemyslím, že by byla tak špatná, na druhou stranu se v rámci města dělají dendrologické zásahy typu zaštípání špiček stromů. To se samozřejmě může lišit názor od názoru."

Pokácí nakonec město kaštany v Tyršově ulici?

"Nejlepší řešení je asi to nejdrastičtější," prohlásil místostarosta Karel Koubský st. a pokračoval: "Pokácíme, odstraníme pařezy, připravíme stanoviště a jak jsem se dozvěděl, na jaře můžeme mít vysázenou novou alej." Odborníci argumentovali mimo jiném i prostředím, ve kterém stromy rostou - v úzkém pruhu zeleně mezi chodníkem a komunikací. "Ty stromy jsou přes sto let staré, nebyl tady jediný dům. Pokud se teď argumentuje, že stromy jsou blízko domů, tak tomu přece není: Domy jsou blízko stromů. Kácení a vysázení nových stromů nejsou řešení, protože nové lípy budou mít za dvacet, třicet let stejný problém - zase budou blízko silnice, zase blízko domu. Tady by se mělo posoudit každý strom, jestli je potřeba pokácet nebo ne, pokud ne, ať se upraví třeba koruna," ozvalo se z publika.

"Pokud se stromům bude věnovat odborná a patřičná péče od začátku, nedojde k tomu, že stromy takto přerostou a korunu budou mít tak vysokou. Všechny informace nasvědčují tomu, že stávající stromy jsou nebezpečné," odpověděl starosta Josef Viktora.

Podle něj se kácením kaštanů bude zabývat ještě rada. "Plně souhlasím, že chybí koncepce zeleně. V žádném případě nejsem příznivcem kácení za každou cenu. Přednesu to ještě v jednání rady města a musíme rozhodnout. Není to pro mě jednoduché, osobně ale budu v tomto případě podporovat kácení a okamžitou výsadbu nové aleje," uvedl starosta.

"Vynasnažím se, aby váš požadavek na koncepci, údržbu zeleně a pasportizaci byl zohledněn v příštím rozpočtu," uzavřel Josef Viktora.

Související článek:
Osud šestnácti kaštanů v Tyršově ulici je nevyhnutelný, půjdou k zemi

René Svoboda
Galerie
Předchozí Následující
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Josef Viktora a Karel Koubský st. vysvětlovali občanům záměr města pokácet šestnáct kaštanů v Tyršově ulici

Josef Viktora a Karel Koubský st. vysvětlovali občanům záměr města pokácet šestnáct kaštanů v Tyršově ulici

6. březen 2018

Kutná Hora - Do zasedací místnosti společnosti VHS Vrchlice - Maleč dorazil starosta Kutné Hory Josef Viktora s místostarostou Karlem Koubským st., aby lidem vysvětlili, proč se město chystá pokácet šestnáct kaštanů v Tyršově ulici. Starosta Josef Viktora také převzal petici se zhruba 250 podpisy.

Josef Viktora nejprve zrekapituloval úřední postup v celé věci - od požádání o povolení kácení, posouzení několika odborníky, vydání rozhodnutí i kontrolu České inspekce životního prostředí (viz článek zde). Následnou více jak dvouhodinovou diskusí se skloňovalo zejména několik témat: Zanedbaná údržba zeleně ve městě, koncepce a pasportizace zeleně, nedostatek finančních prostředků, špatná komunikace.

Názor občanů: "Pokusme se stromy zachránit"

"Podobných stromů po republice jsou možná desetitisíce, podobné aleje jsou u každého hradu nebo zámku. A vy uděláte kontrolu u tří stromů a vykácíte celou alej? To jako když budou tři baráky v ulici špatné, zbouráme celou ulici?" ptal se například Jiří Hroch. Ten narážel na to, že si město nechalo vypracovat posudek pouze na tři stromy ze šestnácti. "Posudky nejsou lacinou záležitostostí, byl jsem před rozhodnutím, že necháme posoudit všechny stromy. Ale vzhledem k tomu, že ještě dříve Inspekce životního prostředí potvrdila rozhodnutí odboru živnotního prostředí, od dalších posudků jsme upustili," vysvětlil Josef Viktora.

"Rozhodnout pokácet celou alej na základě tří posudků náhodně vybraných stromů se mi zdá hodně málo," poznamenal Tomáš Svoboda, jeden z iniciátorů petice. "Osobně bych byl pro záchranu stromů. Určitě nikdo nechceme, aby se ulomila větev a někomu něco stalo. Procházel jsem ale kolem GASKu a tam kaštany vypadají, že jsou v daleko horším stavu, než ty v Tyršově ulici. Rozhodnutí o kácení platí do března 2020, tak dejme stromům šanci. Ať město zkusí stromy odborně ošetřit," nabídl řešení.

Začne město pracovat na koncepci zeleně?

"V první řadě by město mělo mít koncepci zeleně. Veřejnou, o které by se mělo srozumitelně komunikovat. Pokud si to všichni budeme mít možnost srovnat v hlavě, nikdo nebude protestovat proti kácení jednoho nebo dvou stromů nebo třeba i celé aleje, pokud všichni pochopíme, že je to opodstatněné. Musí to být ale na základě koncepce a nemůžeme po městě běhat s motorovou pilou, protože to už je nevratné," prohlásila třeba obyvatelka Žižkova.

Do posudků odborníků na místě nahlédl Petr Mundil, který se udržbou zeleně zabývá už řadu let. "Do roku 2009 město asi nějakou koncepci mělo, v údržbě zeleně byl systém, i když jako obvykle nebyly peníze. Na jednu stranu musím dát zapravdu odborníkům, stromy v Tyršově ulici neprosperují, jsou ve stresu, jsou u silnice, je tam chodník, asfalt. Ale to tam asi bylo pořád. Tři, čtyři jsou havarijní, ty se dají vykácet. Dle mého soudu se ale zbytek může nechat prořezat a zachovat. Podle mě je teď zbytečné kácet celou alej," konstatoval.

Údržba zeleně je důležitější, kácení poslední řešení

"Vlna odporu se zvedla hlavně kvůli kaštanům, zdá se nám ale, že město o hodně stromů přišlo. Že se kácí opravdu hodně. Je důležité, aby město stromy ošetřovalo," poznamenala Jana Dubová. Podle dalších není stav kaštanů v Tyršově ulici ještě tak špatný, daleko horší je podle nich stav mnoha dalších stromů po městě.

"Pokud je zpracovaný posudek a odborník řekne, že stromy jsou v havarijním stavu a mají být pokáceny, měly by se stromy pokácet a obnovit. Osobně si ale myslím, že pokud se podle posudku na tři stromy usoudilo, že všechny jsou na skácení, je to nešťasné. Alej rozhodně není v havarijním stavu, pokud tam jsou tři stromy na pokácení, ať se pokácí. Podle mě by měl být posudek alespoň na polovinu stromů," řekl Tomáš Veverka, absolvent Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

"Pokud ale někdo rozhodne, že se má pokácet všechno, mělo by se postupovat stejně v rámci celého města. Pokud by lidé viděli vysázené stromy za pokácené, uvidí ošetřené stromy, nemohly by nepokoje vyrůst do takového měřítka," doplnil a dodal: "Přijde mi nesmyslné, že se pokácí alej, která si nemyslím, že by byla tak špatná, na druhou stranu se v rámci města dělají dendrologické zásahy typu zaštípání špiček stromů. To se samozřejmě může lišit názor od názoru."

Pokácí nakonec město kaštany v Tyršově ulici?

"Nejlepší řešení je asi to nejdrastičtější," prohlásil místostarosta Karel Koubský st. a pokračoval: "Pokácíme, odstraníme pařezy, připravíme stanoviště a jak jsem se dozvěděl, na jaře můžeme mít vysázenou novou alej." Odborníci argumentovali mimo jiném i prostředím, ve kterém stromy rostou - v úzkém pruhu zeleně mezi chodníkem a komunikací. "Ty stromy jsou přes sto let staré, nebyl tady jediný dům. Pokud se teď argumentuje, že stromy jsou blízko domů, tak tomu přece není: Domy jsou blízko stromů. Kácení a vysázení nových stromů nejsou řešení, protože nové lípy budou mít za dvacet, třicet let stejný problém - zase budou blízko silnice, zase blízko domu. Tady by se mělo posoudit každý strom, jestli je potřeba pokácet nebo ne, pokud ne, ať se upraví třeba koruna," ozvalo se z publika.

"Pokud se stromům bude věnovat odborná a patřičná péče od začátku, nedojde k tomu, že stromy takto přerostou a korunu budou mít tak vysokou. Všechny informace nasvědčují tomu, že stávající stromy jsou nebezpečné," odpověděl starosta Josef Viktora.

Podle něj se kácením kaštanů bude zabývat ještě rada. "Plně souhlasím, že chybí koncepce zeleně. V žádném případě nejsem příznivcem kácení za každou cenu. Přednesu to ještě v jednání rady města a musíme rozhodnout. Není to pro mě jednoduché, osobně ale budu v tomto případě podporovat kácení a okamžitou výsadbu nové aleje," uvedl starosta.

"Vynasnažím se, aby váš požadavek na koncepci, údržbu zeleně a pasportizaci byl zohledněn v příštím rozpočtu," uzavřel Josef Viktora.

Související článek:
Osud šestnácti kaštanů v Tyršově ulici je nevyhnutelný, půjdou k zemi

René Svoboda
Prohlédnout galerii