Miroslav Vaníček byl oceněn zlatou Merkurovou medailí

17. září 2021, 07:54

Brno/Kutná Hora - Miroslav Vaníček byl na návrh OHK Kutná Hora vyznamenán zlatou Merkurovou medailí, nejvyšším oceněním, které Hospodářská komora České republiky uděluje. Za dlouholetou dobrovolnou práci pro komoru, za zásluhy o její rozvoj a za dlouhodobou aktivní podporu podnikání mu ji v předvečer konání 33. sněmu Hospodářské komory České republiky v Brně předal prezident komory Vladimír Dlouhý.

 Ing. Miroslav Vaníček se do povědomí kutnohorské veřejnosti zapsal jako generální ředitel ČKD Kutná Hora, který v devadesátých letech vedl tento významný kutnohorský podnik s mnoha tisíci zaměstnanci. Ten úspěšně exportoval strojírenské výrobky z Kutné Hory do celého světa.

 Miroslav Vaníček ocenění zlatou Merkurovou medailí se skromností sobě vlastní suše komentoval takto: „Zprvu jsem přemýšlel, kdo z mých známých si ze mne chce vystřelit. Mám takových dost. Později jsem pochopil, že je to myšleno vážně. A já vám za to děkuji.“

Za Okresní hospodářskou komoru Kutná Hora mu k získání zlatého Merkura poblahopřál předseda Vladimír Střihavka, který k tomu řekl: „Pan inženýr Vaníček je nejen dlouholetým členem naší okresní hospodářské komory a předsedou její dozorčí rady, ale také již téměř třicet let pracuje v podnikatelské sféře. Kromě OHK Kutná Hora byl po několik volebních období i členem představenstva Krajské hospodářské komory Střední Čechy a Hospodářské komory ČR. Jsem velice rád, že po právu získal toto významné ocenění za svůj přínos pro komoru a pro rozvoj podnikání."

tz
AVE_CZ
Reklama
Miroslav Vaníček byl oceněn zlatou Merkurovou medailí

Miroslav Vaníček byl oceněn zlatou Merkurovou medailí

17. září 2021

Brno/Kutná Hora - Miroslav Vaníček byl na návrh OHK Kutná Hora vyznamenán zlatou Merkurovou medailí, nejvyšším oceněním, které Hospodářská komora České republiky uděluje. Za dlouholetou dobrovolnou práci pro komoru, za zásluhy o její rozvoj a za dlouhodobou aktivní podporu podnikání mu ji v předvečer konání 33. sněmu Hospodářské komory České republiky v Brně předal prezident komory Vladimír Dlouhý.

 Ing. Miroslav Vaníček se do povědomí kutnohorské veřejnosti zapsal jako generální ředitel ČKD Kutná Hora, který v devadesátých letech vedl tento významný kutnohorský podnik s mnoha tisíci zaměstnanci. Ten úspěšně exportoval strojírenské výrobky z Kutné Hory do celého světa.

 Miroslav Vaníček ocenění zlatou Merkurovou medailí se skromností sobě vlastní suše komentoval takto: „Zprvu jsem přemýšlel, kdo z mých známých si ze mne chce vystřelit. Mám takových dost. Později jsem pochopil, že je to myšleno vážně. A já vám za to děkuji.“

Za Okresní hospodářskou komoru Kutná Hora mu k získání zlatého Merkura poblahopřál předseda Vladimír Střihavka, který k tomu řekl: „Pan inženýr Vaníček je nejen dlouholetým členem naší okresní hospodářské komory a předsedou její dozorčí rady, ale také již téměř třicet let pracuje v podnikatelské sféře. Kromě OHK Kutná Hora byl po několik volebních období i členem představenstva Krajské hospodářské komory Střední Čechy a Hospodářské komory ČR. Jsem velice rád, že po právu získal toto významné ocenění za svůj přínos pro komoru a pro rozvoj podnikání."

tz