vv auto
Reklama

Oprava sedlecké kostnice nabírá zpoždění, práce však pokračují

8. prosinec 2021, 07:36

Sedlec - Obnova sedlecké kostnice pokračuje již osmým rokem. V roce 2021 však musely práce výrazně zpomalit, a to z důvodu úbytku finančních prostředků v důsledku celosvětové pandemie. Rekonstrukce kostnice je hrazena výhradně z příjmů z turismu a vzhledem k velkému poklesu návštěvnosti muselo dojít ke zpomalení plánovaných stavebních činností. Původní harmonogram počítal s dokončením prací zhruba v roce 2027, nyní je reálný spíše rok 2030. Správce kostela Všech svatých s kostnicí – Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec prozatím do obnovy památky investovala zhruba 80 miliónů korun, v letošním roce pak necelých 6 milionů.

I přes výrazný úbytek financí se však podařilo pokračovat v rozpracovaných činnostech z předešlého roku. V interiéru v poli po rozebrané pyramidě byly očištěny stěny a klenba od zbytků poškozených historických omítek a po celé jaro a léto se obnovovala původní Santiniho štuková výzdoba. Do konce roku by mělo být pole připraveno pro návrat rozebrané kostní pyramidy.

Celé jaro a léto se také pracovalo na architektonicky i stavebně jedinečném stropě vznikajícího bookshopu – tedy na podzemní přístavbě, která se buduje na úrovní dolní kaple a která by měla být otevřena návštěvníkům do roku 2025. Vzhledem k tomu, že se přístavba nachází v podzemí, bylo velmi důležité stropní desku dobře odizolovat. V srpnu byla zároveň s dokončením pokládky chodníku ze štětové dlažby ukončena i obnova exteriérového schodiště před vstupem do dolní kaple. Díky tomu bylo možné přistoupit k demontáži přesluhujícího stanového zastřešení vstupní části kostela. Na podzim byly zahájeny přípravné práce pro návrat jižního barokního schodiště do horní kaple, které muselo být v předchozích letech ze statických důvodů rozebráno

Pracovní činnosti v roce 2022 budou i nadále poznamenané celosvětovou pandemií a tedy úbytkem finančních prostředků. Pro rok 2022 počítají správci kostela Všech svatých s návratem rozebrané pyramidy. Během ledna by se měla do dolní kaple vrátit zrestaurovaná dřevěná výplň, která bude s ohledem na historickou podobu opatřena vitrážovým zasklením. Následně se začne sestavovat dřevěná konstrukce, která bude zajišťovat stabilitu pyramidy. K samotnému skládání vnějšího pláště z kostí by mělo dojít od dubna příštího roku. „Pro nás je naprostou prioritou příštího roku vrátit do sedlecké kostnice rozebranou pyramidu. Tu jsme rozebrali v roce 2019 z důvodu statického zajištění celého objektu. Následně byly všechny kosti vyčištěny a nyní již dva roky čekají na návrat zpátky sem k nám do kostnice. Oprava jednoho klenebního pole včetně renovace kosterní pyramidy vyjde zhruba na dvacet miliónů korun. Máme radost, že budou veškeré činnosti spojené se sestavováním pyramidy viditelné, neboť se jedná o velmi atraktivní pracovní postupy, které nejsou běžně k vidění,“ uvedla Radka Krejčí, ředitelka organizační složky farnosti Sedlec.

Bližší informace o veškerých pracovních činnostech, které letos probíhaly v kostnici, naleznete v nově zpracovaném filmovém dokumentu:

tz, Radka Krejčí

Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Oprava sedlecké kostnice nabírá zpoždění, práce však pokračují

Oprava sedlecké kostnice nabírá zpoždění, práce však pokračují

8. prosinec 2021

Sedlec - Obnova sedlecké kostnice pokračuje již osmým rokem. V roce 2021 však musely práce výrazně zpomalit, a to z důvodu úbytku finančních prostředků v důsledku celosvětové pandemie. Rekonstrukce kostnice je hrazena výhradně z příjmů z turismu a vzhledem k velkému poklesu návštěvnosti muselo dojít ke zpomalení plánovaných stavebních činností. Původní harmonogram počítal s dokončením prací zhruba v roce 2027, nyní je reálný spíše rok 2030. Správce kostela Všech svatých s kostnicí – Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec prozatím do obnovy památky investovala zhruba 80 miliónů korun, v letošním roce pak necelých 6 milionů.

I přes výrazný úbytek financí se však podařilo pokračovat v rozpracovaných činnostech z předešlého roku. V interiéru v poli po rozebrané pyramidě byly očištěny stěny a klenba od zbytků poškozených historických omítek a po celé jaro a léto se obnovovala původní Santiniho štuková výzdoba. Do konce roku by mělo být pole připraveno pro návrat rozebrané kostní pyramidy.

Celé jaro a léto se také pracovalo na architektonicky i stavebně jedinečném stropě vznikajícího bookshopu – tedy na podzemní přístavbě, která se buduje na úrovní dolní kaple a která by měla být otevřena návštěvníkům do roku 2025. Vzhledem k tomu, že se přístavba nachází v podzemí, bylo velmi důležité stropní desku dobře odizolovat. V srpnu byla zároveň s dokončením pokládky chodníku ze štětové dlažby ukončena i obnova exteriérového schodiště před vstupem do dolní kaple. Díky tomu bylo možné přistoupit k demontáži přesluhujícího stanového zastřešení vstupní části kostela. Na podzim byly zahájeny přípravné práce pro návrat jižního barokního schodiště do horní kaple, které muselo být v předchozích letech ze statických důvodů rozebráno

Pracovní činnosti v roce 2022 budou i nadále poznamenané celosvětovou pandemií a tedy úbytkem finančních prostředků. Pro rok 2022 počítají správci kostela Všech svatých s návratem rozebrané pyramidy. Během ledna by se měla do dolní kaple vrátit zrestaurovaná dřevěná výplň, která bude s ohledem na historickou podobu opatřena vitrážovým zasklením. Následně se začne sestavovat dřevěná konstrukce, která bude zajišťovat stabilitu pyramidy. K samotnému skládání vnějšího pláště z kostí by mělo dojít od dubna příštího roku. „Pro nás je naprostou prioritou příštího roku vrátit do sedlecké kostnice rozebranou pyramidu. Tu jsme rozebrali v roce 2019 z důvodu statického zajištění celého objektu. Následně byly všechny kosti vyčištěny a nyní již dva roky čekají na návrat zpátky sem k nám do kostnice. Oprava jednoho klenebního pole včetně renovace kosterní pyramidy vyjde zhruba na dvacet miliónů korun. Máme radost, že budou veškeré činnosti spojené se sestavováním pyramidy viditelné, neboť se jedná o velmi atraktivní pracovní postupy, které nejsou běžně k vidění,“ uvedla Radka Krejčí, ředitelka organizační složky farnosti Sedlec.

Bližší informace o veškerých pracovních činnostech, které letos probíhaly v kostnici, naleznete v nově zpracovaném filmovém dokumentu:

tz, Radka Krejčí