Střední Čechy
Reklama

Pohár se Sandrou Pogodovou pomohl Nadaci Jedličkova ústavu téměř osmnácti tisíci korun

27. duben 2022, 07:41

Kutná Hora - Ve čtvrtek 7. dubna se ve Vinných sklepech Kutná Hora konala akce - Pohár vína se Sandrou Pogodovou. Návštěvníci měli možnost dobrovolné vstupné na místě věnovat do charitativní kasičky Nadace Jedličkova ústavu.

O tom, že v kasičce nekončilo jen vstupné, ale i štědré individuální příspěvky návštěvníků, svědčí krásný výtěžek v hodnotě 17 532 korun, který Nadace Jedličkova ústavu věnuje na podporu dětí a mladých lidí s hendikepem. Za částku 17 532 korun Nadace přispěje dětem například na 116 hodin osobní asistence, 2500 kilometrů bezbariérové dopravy nebo na kompenzační a rehabilitační pomůcky.

„Velmi si vážíme takové pomoci, navíc v době, kdy naše zraky s obavami sledují dění na Ukrajině, kam také směřuje většina pomoci a charitativních aktivit. I když všichni z nás Ukrajinu podporujeme, naše péče o děti a mladé lidi s hendikepem se nemění. Děti z Jedličkova ústavu pomoc potřebují stále - i v této náročné době,“ řekla výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu Markéta Balvínová.

Posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a  škol a také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání.

Pomáhat s Nadací Jedličkova ústavu můžete i vy zasláním dárcovské SMS ve tvaru: „DMS PROJEDLICKU 90“ na číslo 87 777 nebo zasláním libovolné částky na TRANSPARENTNÍ ÚČET Nadace Jedličkova ústavu 350 350/ 5500.

tz
AVE_CZ
Reklama
Pohár se Sandrou Pogodovou pomohl Nadaci Jedličkova ústavu téměř osmnácti tisíci korun

Pohár se Sandrou Pogodovou pomohl Nadaci Jedličkova ústavu téměř osmnácti tisíci korun

27. duben 2022

Kutná Hora - Ve čtvrtek 7. dubna se ve Vinných sklepech Kutná Hora konala akce - Pohár vína se Sandrou Pogodovou. Návštěvníci měli možnost dobrovolné vstupné na místě věnovat do charitativní kasičky Nadace Jedličkova ústavu.

O tom, že v kasičce nekončilo jen vstupné, ale i štědré individuální příspěvky návštěvníků, svědčí krásný výtěžek v hodnotě 17 532 korun, který Nadace Jedličkova ústavu věnuje na podporu dětí a mladých lidí s hendikepem. Za částku 17 532 korun Nadace přispěje dětem například na 116 hodin osobní asistence, 2500 kilometrů bezbariérové dopravy nebo na kompenzační a rehabilitační pomůcky.

„Velmi si vážíme takové pomoci, navíc v době, kdy naše zraky s obavami sledují dění na Ukrajině, kam také směřuje většina pomoci a charitativních aktivit. I když všichni z nás Ukrajinu podporujeme, naše péče o děti a mladé lidi s hendikepem se nemění. Děti z Jedličkova ústavu pomoc potřebují stále - i v této náročné době,“ řekla výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu Markéta Balvínová.

Posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a  škol a také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání.

Pomáhat s Nadací Jedličkova ústavu můžete i vy zasláním dárcovské SMS ve tvaru: „DMS PROJEDLICKU 90“ na číslo 87 777 nebo zasláním libovolné částky na TRANSPARENTNÍ ÚČET Nadace Jedličkova ústavu 350 350/ 5500.

tz