Domaro
Reklama

Dopis řediteli nemocnice MUDr. Ctiboru Provazníkovi

14. říjen 2023, 07:03

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Vážený pane řediteli,

s radostí píši toto poděkování a mohu konstatovat, že to, co nabízíte, cituji: „je pro nás důležité vyvážit odbornou péči na profesionální úrovni s lidským přístupem a pochopením… prioritou je dobrá profesionální komunikace s pacientem a jeho blízkými, včetně dostatečné informovanosti o léčbě,“ mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Vyvracím pochybnosti a údiv některých: „Ty ses nechala operovat v Čáslavi?“ Ano, nechala. A byla jsem velmi spokojená.

Dne 6. září jsem měla ošklivý pád, při kterém jsem si způsobila frontální hlubokou, krvácející tržnou ránu a zlomila si levou ruku. Rychlá záchranná služba mě převezla na chirurgickou ambulanci, kde mě přednostně ošetřili. Moje velké poděkování za perfektní profesionální přístup patří MUDr. Davidu Lubwamovi a sestrám Pavle Sahulíkové a Markétě Hasíkové. Provedli korekci zlomeniny a objednali mě do traumatologické poradny na 11. září. MUDr. Martin Podlas mně vysvětlil možnosti léčby a rozhodnutí nechal na mně. Zvolila jsem operaci. Děkuji panu doktorovi a sestře Haně Kozderkové za profesionální komunikaci a lidský přístup.

Již 14. září jsem byla přijata do nemocnice, následující den operována a další den propuštěna. Děkuji Lence Marušákové, staniční sestře Janě Průchové, které mě přijímaly; Marcele Míškové a Alle Kožené, které o mě s vlídným přístupem pečovaly. Samozřejmě že velmi děkuji operatéru MUDr. Podlasovi, anesteziologům, celému operačnímu týmu a všem ostatním. Stále jsem v péči traumatologické poradny. Na závěr podstoupím ještě ergoterapii. Péče v Městské nemocnici Čáslav je tedy zcela komplexní.

Blahopřeji primáři MUDr. Vladimíru Červinkovi, Ph.D. a vrchní sestře Daně Mojžíšové, že se jim podařilo vytvořit dobře fungující chirurgický tým, který perfektně plní nejen své pracovní povinnosti, ale přidá jako nadstandard milý úsměv a vlídné, povzbudivé slovo. A to je pro nás, pacienty, ten pravý lék pro duši, který přispěje k rychlejšímu uzdravení.

Přeji nejen chirurgickému oddělení, ale i celé čáslavské nemocnici další skvělé pracovníky, dostatek financí, a hlavně chápavé a spokojené pacienty. Ať se Vám daří!

Ještě jednou DĚKUJI.

Mgr. Jana Andrejsková
V Čáslavi 12.října 2023

AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Dopis řediteli nemocnice MUDr. Ctiboru Provazníkovi

Dopis řediteli nemocnice MUDr. Ctiboru Provazníkovi

14. říjen 2023

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Vážený pane řediteli,

s radostí píši toto poděkování a mohu konstatovat, že to, co nabízíte, cituji: „je pro nás důležité vyvážit odbornou péči na profesionální úrovni s lidským přístupem a pochopením… prioritou je dobrá profesionální komunikace s pacientem a jeho blízkými, včetně dostatečné informovanosti o léčbě,“ mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Vyvracím pochybnosti a údiv některých: „Ty ses nechala operovat v Čáslavi?“ Ano, nechala. A byla jsem velmi spokojená.

Dne 6. září jsem měla ošklivý pád, při kterém jsem si způsobila frontální hlubokou, krvácející tržnou ránu a zlomila si levou ruku. Rychlá záchranná služba mě převezla na chirurgickou ambulanci, kde mě přednostně ošetřili. Moje velké poděkování za perfektní profesionální přístup patří MUDr. Davidu Lubwamovi a sestrám Pavle Sahulíkové a Markétě Hasíkové. Provedli korekci zlomeniny a objednali mě do traumatologické poradny na 11. září. MUDr. Martin Podlas mně vysvětlil možnosti léčby a rozhodnutí nechal na mně. Zvolila jsem operaci. Děkuji panu doktorovi a sestře Haně Kozderkové za profesionální komunikaci a lidský přístup.

Již 14. září jsem byla přijata do nemocnice, následující den operována a další den propuštěna. Děkuji Lence Marušákové, staniční sestře Janě Průchové, které mě přijímaly; Marcele Míškové a Alle Kožené, které o mě s vlídným přístupem pečovaly. Samozřejmě že velmi děkuji operatéru MUDr. Podlasovi, anesteziologům, celému operačnímu týmu a všem ostatním. Stále jsem v péči traumatologické poradny. Na závěr podstoupím ještě ergoterapii. Péče v Městské nemocnici Čáslav je tedy zcela komplexní.

Blahopřeji primáři MUDr. Vladimíru Červinkovi, Ph.D. a vrchní sestře Daně Mojžíšové, že se jim podařilo vytvořit dobře fungující chirurgický tým, který perfektně plní nejen své pracovní povinnosti, ale přidá jako nadstandard milý úsměv a vlídné, povzbudivé slovo. A to je pro nás, pacienty, ten pravý lék pro duši, který přispěje k rychlejšímu uzdravení.

Přeji nejen chirurgickému oddělení, ale i celé čáslavské nemocnici další skvělé pracovníky, dostatek financí, a hlavně chápavé a spokojené pacienty. Ať se Vám daří!

Ještě jednou DĚKUJI.

Mgr. Jana Andrejsková
V Čáslavi 12.října 2023

Zlata banka
Reklama