NÁZOR: Ignorace demokratických principů v Kutné Hoře

20. listopad 2023, 07:35

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Na příchod p. Fedoroviče, předsedy Dopravní komise, na jednání Osadního výboru jsem se těšila v očekávání nových informací k městské dopravě, které jsou pro každé město zásadní. Týkají se každého občana a ovlivňují chod města. Ráda bych předeslala, že svou působnost v Osadním výboru beru vážně a ze všech předešlých jednání je znát, že je tomu tak stejně i u ostatních členů.

Počáteční nadšení se poměrně záhy změnilo v rozčarování. Nejen, že jsme nebyli vyzváni k podání podnětů, nebyli jsme ani strukturovaně seznámeni s činností a záměrem aktivit p. Fedoroviče, ale namísto toho jsme byli postaveni před hotovou věc. Shrnout by se přístup dal větami: Vy, jste lajkové a tak Vaše vstupy nemají nejmenší hodnotu. Proto se dívejte, co jsem rozhodl, připravil a zrealizoval. - Zůstala jsem sedět jako opařená. Takhle vypadá správa věcí veřejných v praxi? Pro tohle věnujeme čas a úsilí, když bedlivě studujeme veškeré podněty, ale také sami vyhledáváme, co by bylo možné udělat pro občany v rámci působnosti v Osadním výboru ale i mimo něj? Nejsme tedy vítáni jako zástupci městské části, abychom se vyjádřili?

To, co nás čeká, je rozhodnutí, které je udělané odhadem a na základě osobního názoru bez toho, aby to bylo podloženo profesionální prací, v rámci které bych očekávala např. také diskuzi s Osadním výborem, ale především zajištění toho, že vedení města má veškeré informace o chystané reorganizaci dopravy podložené dobře vypracovanou dokumentací a daty. Změna provozu ovlivní už tak poměrně hektickou dopravu především okolo potravin Coop na Žižkově (bývalá Jednota). To, čemu budeme nově čelit, je ukázkový příklad úřednické zvůle a rozhodování bez zahrnutí těch, kterých se to nejvíce týká. Kromě zrušení mnoha parkovacích míst se v již tak úzkém prostoru silnice Kotkova a Vojtěšská co půl hodinu bude proplétat městský autobus. Dle vyjádření p. Fedoroviče se jedná o prozatimní řešení, protože příští rok se můžeme těšit na oslovení profesionálů z Dopravní fakulty ČVUT. Jak dlouho to bude trvat nevíme, takže vítejte do nové reality.

A proč dochází k této změně? Je potřeba občany přivézt k hlavnímu vstupu polikliniky a nenutit je jezdit autobusy z městského autobusového nádraží. Také pro ně není dostatečná možnost vystoupit na Fučíkově, kde je blízko vstup do nemocnice a polikliniky. Dle dostupných informací Rada města schválila změnu, aniž by měla jasně řečeno, jaký že to záměr a realizaci tímto posvěcuje. Dobrá zpráva je, že ihned po upozornění Osadního výboru na nesouhlas s takovýmto postupem a hlavně s připravenou změnou, vedení města zareagovalo a bude situaci opětovně projednávat.

Věřme v to, že se vedení města poučí a do budoucna zajistí zapojení zainteresovaných občanů.

Linda Vlachová,
členka Osadního výboru pro městské části Žižkov a Vrchlice

AVE_CZ
Reklama
NÁZOR: Ignorace demokratických principů v Kutné Hoře

NÁZOR: Ignorace demokratických principů v Kutné Hoře

20. listopad 2023

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Na příchod p. Fedoroviče, předsedy Dopravní komise, na jednání Osadního výboru jsem se těšila v očekávání nových informací k městské dopravě, které jsou pro každé město zásadní. Týkají se každého občana a ovlivňují chod města. Ráda bych předeslala, že svou působnost v Osadním výboru beru vážně a ze všech předešlých jednání je znát, že je tomu tak stejně i u ostatních členů.

Počáteční nadšení se poměrně záhy změnilo v rozčarování. Nejen, že jsme nebyli vyzváni k podání podnětů, nebyli jsme ani strukturovaně seznámeni s činností a záměrem aktivit p. Fedoroviče, ale namísto toho jsme byli postaveni před hotovou věc. Shrnout by se přístup dal větami: Vy, jste lajkové a tak Vaše vstupy nemají nejmenší hodnotu. Proto se dívejte, co jsem rozhodl, připravil a zrealizoval. - Zůstala jsem sedět jako opařená. Takhle vypadá správa věcí veřejných v praxi? Pro tohle věnujeme čas a úsilí, když bedlivě studujeme veškeré podněty, ale také sami vyhledáváme, co by bylo možné udělat pro občany v rámci působnosti v Osadním výboru ale i mimo něj? Nejsme tedy vítáni jako zástupci městské části, abychom se vyjádřili?

To, co nás čeká, je rozhodnutí, které je udělané odhadem a na základě osobního názoru bez toho, aby to bylo podloženo profesionální prací, v rámci které bych očekávala např. také diskuzi s Osadním výborem, ale především zajištění toho, že vedení města má veškeré informace o chystané reorganizaci dopravy podložené dobře vypracovanou dokumentací a daty. Změna provozu ovlivní už tak poměrně hektickou dopravu především okolo potravin Coop na Žižkově (bývalá Jednota). To, čemu budeme nově čelit, je ukázkový příklad úřednické zvůle a rozhodování bez zahrnutí těch, kterých se to nejvíce týká. Kromě zrušení mnoha parkovacích míst se v již tak úzkém prostoru silnice Kotkova a Vojtěšská co půl hodinu bude proplétat městský autobus. Dle vyjádření p. Fedoroviče se jedná o prozatimní řešení, protože příští rok se můžeme těšit na oslovení profesionálů z Dopravní fakulty ČVUT. Jak dlouho to bude trvat nevíme, takže vítejte do nové reality.

A proč dochází k této změně? Je potřeba občany přivézt k hlavnímu vstupu polikliniky a nenutit je jezdit autobusy z městského autobusového nádraží. Také pro ně není dostatečná možnost vystoupit na Fučíkově, kde je blízko vstup do nemocnice a polikliniky. Dle dostupných informací Rada města schválila změnu, aniž by měla jasně řečeno, jaký že to záměr a realizaci tímto posvěcuje. Dobrá zpráva je, že ihned po upozornění Osadního výboru na nesouhlas s takovýmto postupem a hlavně s připravenou změnou, vedení města zareagovalo a bude situaci opětovně projednávat.

Věřme v to, že se vedení města poučí a do budoucna zajistí zapojení zainteresovaných občanů.

Linda Vlachová,
členka Osadního výboru pro městské části Žižkov a Vrchlice

Zlata banka
Reklama