Domaro
Reklama

Martin Horský: Starosta Čáslavi ve střetu zájmů. Společnost, která mu platila kampaň se jen pár dní po volbách dočkala odpuštění penále z prodlení na městské zakázce

24. listopad 2022, 12:25

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Jaromír Strnad, bývalý senátor a současný starosta města Čáslav, jen pár dní poté, co nastoupil do funkce, zařídil své spřátelené firmě odpuštění penále z nedodržení termínů realizací městských zakázek. Společnost Silnice Čáslav, která přispěla Strnadovi na senátorskou kampaň nemalou sumou 300tis Kč, tak během prvních dní Strnada ve funkci starosty jen na odpuštěných penále ušetřila více než 61tis.Kč.

Strnad 2. listopadu 2022 předložil zprávu radě města Čáslav o prodloužení termínu realizace zakázky nazvané „Nový chodník v ul. Za Rybníkem“. Společnost Silnice Čáslav (jejíhož majitele a svého donátora Aloise Holíka Strnad v předvolebním senátorském duelu na ČT24 spolu s dalšími označil jako „přítele, který podniká“), se díky starostově vstřícnosti dočká nejen odpuštění penále, ale i vyčíslení víceprací. Hlavním subdodavatelem této zakázky je navíc firma TES, kterou fakticky Strnad sám ovládá a v minulosti ji přepsal na svou matku.

Silnicím Čáslav ve stejný den rada města Čáslav prominula také možnou část penále ještě z další zakázky „Oprava povrchu MK v ul. Bojovníků za svobodu“. Kromě odpuštění penále mají výše zmiňované zakázky také podobný průběh – frekventované úseky byly vyfrézovány a poté se práce na nich úplně zastavily, a to až do voleb, kdy na nich práce byly opět zahájeny.

Na městském zastupitelstvu na to upozornil zastupitel města Horský a požádal radu města o revokaci dvou výše zmíněných usnesení. „Byli jste uvedeni v omyl předkládajícím, a to je pan starosta Strnad.“ uvedl Horský a oponoval starostovi. „Když děláte hlavní subdodávku, tak moc dobře víte, jak to běhá. Vy nepotřebujete žádnou důvodovou zprávu, Vy jste tam byl fyzicky. Vy to víte, že jste tam nepracoval, že Vaši lidi, vaši zaměstnanci tam nebyli.“ Zastupitel dále apeloval na radu města: „Pokud to revokovat nebudete, tak se na tom klientelismu teď podílíte aktivně.“ Starosta města navíc na zastupitelstvu reagoval, že se v obou případech zdržel hlasování, což ovšem není v souladu se zápisem z rady města, kde je uvedeno, že se hlasování v jednom z případů účastnil.

Nejedná se o první náznaky klientelismu v Čáslavi. Společnost Silnice Čáslav za velice neprůhledných podmínek, načerno, bez stavebního povolení a na cizím pozemku vystavěla v době předchozího starostování Strnada, cestu k městské chalupě u Zruče nad Sázavou. Tématu se detailně věnoval i pořad Reportéři ČT.

Je až s podivem, kolik financí z městského rozpočtu dokázala kdysi Strnadova firma z městských financí ve výsledku vytěžit. Např. jen za pět let, kdy byl Strnad ve vedení města, by se mělo jednat o 102 mil. Kč. Bývalý místostarosta města Horský k tomu, jak probíhala výběrová řízení v době působení ČSSD na radnici doplnil: „Klientelismus je to, co jsme museli první rok na radnici aktivně řešit. Návyky některých místních firem byly za roky vedení města Strnadem zakořeněné. Hlavně nic nepsat, nevolat, napiš jen sms a my přijedeme. Musel jsem obvolávat firmy, aby se začaly hlásit do výběrových řízení v Čáslavi. Vysvětlovat jim, že již není nic ušité na míru a dodržují se podmínky řízení. Nakonec ale i místní firmy pochopily, že jim nechce nikdo brát práci. Stačí se jen dle pravidel do soutěže přihlásit a dát co ekonomicky nejlepší nabídku. Nabídku, kde nemusí kalkulovat žádné povinné sponzorské dary, jak bylo za Strnada zvykem.“

Dluhy je třeba splácet. Jestli se někdo další z podporovatelů senátorské kampaně Jaromíra Strnada dočká tak vstřícného jednání jako společnost Silnice Čáslav se ukáže.

tz, Čáslav pro všechny

AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Martin Horský: Starosta Čáslavi ve střetu zájmů. Společnost, která mu platila kampaň se jen pár dní po volbách dočkala odpuštění penále z prodlení na městské zakázce

Martin Horský: Starosta Čáslavi ve střetu zájmů. Společnost, která mu platila kampaň se jen pár dní po volbách dočkala odpuštění penále z prodlení na městské zakázce

24. listopad 2022

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Jaromír Strnad, bývalý senátor a současný starosta města Čáslav, jen pár dní poté, co nastoupil do funkce, zařídil své spřátelené firmě odpuštění penále z nedodržení termínů realizací městských zakázek. Společnost Silnice Čáslav, která přispěla Strnadovi na senátorskou kampaň nemalou sumou 300tis Kč, tak během prvních dní Strnada ve funkci starosty jen na odpuštěných penále ušetřila více než 61tis.Kč.

Strnad 2. listopadu 2022 předložil zprávu radě města Čáslav o prodloužení termínu realizace zakázky nazvané „Nový chodník v ul. Za Rybníkem“. Společnost Silnice Čáslav (jejíhož majitele a svého donátora Aloise Holíka Strnad v předvolebním senátorském duelu na ČT24 spolu s dalšími označil jako „přítele, který podniká“), se díky starostově vstřícnosti dočká nejen odpuštění penále, ale i vyčíslení víceprací. Hlavním subdodavatelem této zakázky je navíc firma TES, kterou fakticky Strnad sám ovládá a v minulosti ji přepsal na svou matku.

Silnicím Čáslav ve stejný den rada města Čáslav prominula také možnou část penále ještě z další zakázky „Oprava povrchu MK v ul. Bojovníků za svobodu“. Kromě odpuštění penále mají výše zmiňované zakázky také podobný průběh – frekventované úseky byly vyfrézovány a poté se práce na nich úplně zastavily, a to až do voleb, kdy na nich práce byly opět zahájeny.

Na městském zastupitelstvu na to upozornil zastupitel města Horský a požádal radu města o revokaci dvou výše zmíněných usnesení. „Byli jste uvedeni v omyl předkládajícím, a to je pan starosta Strnad.“ uvedl Horský a oponoval starostovi. „Když děláte hlavní subdodávku, tak moc dobře víte, jak to běhá. Vy nepotřebujete žádnou důvodovou zprávu, Vy jste tam byl fyzicky. Vy to víte, že jste tam nepracoval, že Vaši lidi, vaši zaměstnanci tam nebyli.“ Zastupitel dále apeloval na radu města: „Pokud to revokovat nebudete, tak se na tom klientelismu teď podílíte aktivně.“ Starosta města navíc na zastupitelstvu reagoval, že se v obou případech zdržel hlasování, což ovšem není v souladu se zápisem z rady města, kde je uvedeno, že se hlasování v jednom z případů účastnil.

Nejedná se o první náznaky klientelismu v Čáslavi. Společnost Silnice Čáslav za velice neprůhledných podmínek, načerno, bez stavebního povolení a na cizím pozemku vystavěla v době předchozího starostování Strnada, cestu k městské chalupě u Zruče nad Sázavou. Tématu se detailně věnoval i pořad Reportéři ČT.

Je až s podivem, kolik financí z městského rozpočtu dokázala kdysi Strnadova firma z městských financí ve výsledku vytěžit. Např. jen za pět let, kdy byl Strnad ve vedení města, by se mělo jednat o 102 mil. Kč. Bývalý místostarosta města Horský k tomu, jak probíhala výběrová řízení v době působení ČSSD na radnici doplnil: „Klientelismus je to, co jsme museli první rok na radnici aktivně řešit. Návyky některých místních firem byly za roky vedení města Strnadem zakořeněné. Hlavně nic nepsat, nevolat, napiš jen sms a my přijedeme. Musel jsem obvolávat firmy, aby se začaly hlásit do výběrových řízení v Čáslavi. Vysvětlovat jim, že již není nic ušité na míru a dodržují se podmínky řízení. Nakonec ale i místní firmy pochopily, že jim nechce nikdo brát práci. Stačí se jen dle pravidel do soutěže přihlásit a dát co ekonomicky nejlepší nabídku. Nabídku, kde nemusí kalkulovat žádné povinné sponzorské dary, jak bylo za Strnada zvykem.“

Dluhy je třeba splácet. Jestli se někdo další z podporovatelů senátorské kampaně Jaromíra Strnada dočká tak vstřícného jednání jako společnost Silnice Čáslav se ukáže.

tz, Čáslav pro všechny

Zlata banka
Reklama