Domaro
Reklama

NÁZOR: Patrik Šimůmek reaguje na informace ve vydaném zpravodaji společnosti KH Tebis

6. říjen 2022, 07:45

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Hospodaření KH Tebis

Tímto článkem bych si dovolil reagovat na vydaný zpravodaj společnosti KH TEBIS s názvem Teplo. Důvodem mé reakce je především řada velmi významných nepřesností v jednotlivých článcích zmiňovaného zpravodaje.

První věcí, která mě překvapila na vydání tohoto zpravodajníku byla jeho forma. Máme blízko do voleb a pan jednatel městské společnosti KH Tebis Ing. Tomáš Pilc spolu s předsedou dozorčí rady zmiňované společnosti panem Ing. Jiřím Beránkem ve své podstatě používají finanční prostředky společnosti vlastněné městem Kutná Hora na osobní propagaci do voleb, kde spolu kandidují jako v minulých letech za Kutnohorskou změnu.

Už jen z tohoto je velmi zarážející, že jednatel městské společnosti a předseda dozorčí rady jsou z jedné politické strany. Dozorčí rada, která je ze zákona o obchodních společnostech a družstev č. 90/2012 (dále pouze jako zákon o obchodních korporací), ve znění pozdějších předpisů, dozorujícím orgánem nad činností jednatele společnosti, by měla být zcela nezávislá. To s ohledem na jednatele a předsedu dozorčí rady ze stejné strany nemůže být jistě zaručeno. Tedy pokud nevezmeme v úvahu slova pana předsedy dozorčí rady Ing. Jiřího Beránka ve zmiňovaném zpravodajníku, kde zmiňuje, že za dobu jeho postavení předsedy dozorčí rady se společnost KH Tebis stala ziskovou.

To evokuje otázku. Jaký podíl může mít předseda nebo člen dozorčí rady na ziskovost firmy? Tvorba zisku je hlavní činností ze zákona o obchodních korporací pouze jednatele. Dozorčí rada dává pouze stanoviska k provozování společnosti s ohledem na finanční stránku společnosti, které jsou podkladem pro majitele nebo v případě více majitelů valnou hromadou společnosti. Pro KH Tebis je jediným majitelem město Kutná Hora. Jinými slovy je dozorčí rada nevýkonný, ale kontrolní orgán.

Teplárenská společnost s ohledem na monopolní postavení je ze zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů č. 458/2000 Sb. (dále pouze jako energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, regulovaným odvětvím. Nad trhem dozoruje Energetický regulační úřad, který schvaluje cenu prodávaného tepla dle principu věcně usměrňované ceny.

Další význačnou nepřesností je názor pana Ing. Jiřího Beránka, že společnost KH Tebis vyrábí ve svém zařízení pouze elektrickou energii. Cituji pro přesnost ze zpravodajníku: „Plyn využíváme pouze pro výrobu elektřiny z kogeneračních jednotek nikoliv tepla.“ Zde jako odborník musím silně zásadně nesouhlasit s takovým tvrzení, protože to znamená zcela nepochopení principu technologie a fungování teplárenské společnosti.

Technologie kogeneračních jednotek je pro výrobu tepelné, tak elektrické energie! Tato technologie vznikla z důvodu dvojnásobného využití páry jako energonositele, která vyrábí elektrickou energii a dále nositel energie směřuje ke spotřebiteli tepla. Tímto principem se zvyšuje účinnost zařízení pro výrobu energie. Tedy pokud s nadsázkou neřekneme, že si snad teplo v KH Tebis někdo z jeho členů neodvádí domů nebo nenosí v pytlích pro přípravu na nadcházející zimu.

V poslední řadě je zapotřebí upozornit také na opomenutí různých dotačních podpor v oblasti teplárenství z pozice jednatele společnosti. Nejrozšířenější podporou pro rozvoj teplárenství je program Modernizačního fondu a oblast modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT). Zde v uvedených podporovaných projektech je náhrada zdroje tepla na komunální odpad. Tento odpad všichni v Kutné Hoře známe, protože nám vzniká v domácnosti. Platíme zde poplatky za „popelnici“ společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., které se budou do roku 2028 stále zvyšovat z částek 800 Kč/t na 1 850 Kč/t do roku 2030, dle směrnice z Evropské unie 2008/98/ES o odpadech. Z této směrnice také vyplývá, že bude omezování skládkování odpadu. Odpad se bude recyklovat, ekologicky zpracovávat nebo energeticky využívat. V komunálním odpadu je odhadováno, že 25 % složky bude energeticky využito. Pro Kutnou Horu lze počítat s 5 000 tunami odpadu využitelného pro závod energetického využití odpadu (dále jako ZEVO). Lze tak vyrábět na 50 000 GJ energie.

Je vhodné, aby se vedení města zamyslelo nad využití vznikajícího odpadu, za který občané platí a budou v budoucnu více platit, když je možné tento odpad energeticky využít v místě tvorby, zvýšit výrobu v soustavě zásobování teplem za velmi nízkou cenu pro občany. Špatné řešení by mohlo být, dodávat tento využitelný odpad do ZEVO Mělník či jinam, a ještě by za něj občané platili. Občanům toto řešení nic nepřinese a budeme podporovat levnou energii pro Mělník a Prahu.

Dále v rámci Modernizačního fondu a oblast modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) je možné žádat o finanční příspěvky k rekonstrukci a výstavbě nových rozvodů tepla včetně výměníkových stanic a dalších náležitostí. Také nevyužito.
V závěru si dovolím doplnit svůj názor nad budoucností společnosti KH Tebis. Dlouholetou a jedinou budoucností společnosti KH Tebis je jeho silný rozvoj nebo prodej do rukou soukromého investora, který bude mít motivaci na rozvoji a efektivním provozu zařízení. Společnost je dlouhodobě nerozvíjená a naráží na nekvalitní management, který jak se ukazuje ani neví, co za společnost provozuje. Budoucností teplárenských společností je přechod na jiné typy zdrojů výroby energie, prodej tepelné a elektrické energie, ale v letních obdobích také dodávka chladu z paralelního dosavadního vedení tepla.

Ing. Patrik Šimůnek,
konzultant v oblasti energetiky a financí

AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
NÁZOR: Patrik Šimůmek reaguje na informace ve vydaném zpravodaji společnosti KH Tebis

NÁZOR: Patrik Šimůmek reaguje na informace ve vydaném zpravodaji společnosti KH Tebis

6. říjen 2022

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Hospodaření KH Tebis

Tímto článkem bych si dovolil reagovat na vydaný zpravodaj společnosti KH TEBIS s názvem Teplo. Důvodem mé reakce je především řada velmi významných nepřesností v jednotlivých článcích zmiňovaného zpravodaje.

První věcí, která mě překvapila na vydání tohoto zpravodajníku byla jeho forma. Máme blízko do voleb a pan jednatel městské společnosti KH Tebis Ing. Tomáš Pilc spolu s předsedou dozorčí rady zmiňované společnosti panem Ing. Jiřím Beránkem ve své podstatě používají finanční prostředky společnosti vlastněné městem Kutná Hora na osobní propagaci do voleb, kde spolu kandidují jako v minulých letech za Kutnohorskou změnu.

Už jen z tohoto je velmi zarážející, že jednatel městské společnosti a předseda dozorčí rady jsou z jedné politické strany. Dozorčí rada, která je ze zákona o obchodních společnostech a družstev č. 90/2012 (dále pouze jako zákon o obchodních korporací), ve znění pozdějších předpisů, dozorujícím orgánem nad činností jednatele společnosti, by měla být zcela nezávislá. To s ohledem na jednatele a předsedu dozorčí rady ze stejné strany nemůže být jistě zaručeno. Tedy pokud nevezmeme v úvahu slova pana předsedy dozorčí rady Ing. Jiřího Beránka ve zmiňovaném zpravodajníku, kde zmiňuje, že za dobu jeho postavení předsedy dozorčí rady se společnost KH Tebis stala ziskovou.

To evokuje otázku. Jaký podíl může mít předseda nebo člen dozorčí rady na ziskovost firmy? Tvorba zisku je hlavní činností ze zákona o obchodních korporací pouze jednatele. Dozorčí rada dává pouze stanoviska k provozování společnosti s ohledem na finanční stránku společnosti, které jsou podkladem pro majitele nebo v případě více majitelů valnou hromadou společnosti. Pro KH Tebis je jediným majitelem město Kutná Hora. Jinými slovy je dozorčí rada nevýkonný, ale kontrolní orgán.

Teplárenská společnost s ohledem na monopolní postavení je ze zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů č. 458/2000 Sb. (dále pouze jako energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, regulovaným odvětvím. Nad trhem dozoruje Energetický regulační úřad, který schvaluje cenu prodávaného tepla dle principu věcně usměrňované ceny.

Další význačnou nepřesností je názor pana Ing. Jiřího Beránka, že společnost KH Tebis vyrábí ve svém zařízení pouze elektrickou energii. Cituji pro přesnost ze zpravodajníku: „Plyn využíváme pouze pro výrobu elektřiny z kogeneračních jednotek nikoliv tepla.“ Zde jako odborník musím silně zásadně nesouhlasit s takovým tvrzení, protože to znamená zcela nepochopení principu technologie a fungování teplárenské společnosti.

Technologie kogeneračních jednotek je pro výrobu tepelné, tak elektrické energie! Tato technologie vznikla z důvodu dvojnásobného využití páry jako energonositele, která vyrábí elektrickou energii a dále nositel energie směřuje ke spotřebiteli tepla. Tímto principem se zvyšuje účinnost zařízení pro výrobu energie. Tedy pokud s nadsázkou neřekneme, že si snad teplo v KH Tebis někdo z jeho členů neodvádí domů nebo nenosí v pytlích pro přípravu na nadcházející zimu.

V poslední řadě je zapotřebí upozornit také na opomenutí různých dotačních podpor v oblasti teplárenství z pozice jednatele společnosti. Nejrozšířenější podporou pro rozvoj teplárenství je program Modernizačního fondu a oblast modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT). Zde v uvedených podporovaných projektech je náhrada zdroje tepla na komunální odpad. Tento odpad všichni v Kutné Hoře známe, protože nám vzniká v domácnosti. Platíme zde poplatky za „popelnici“ společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., které se budou do roku 2028 stále zvyšovat z částek 800 Kč/t na 1 850 Kč/t do roku 2030, dle směrnice z Evropské unie 2008/98/ES o odpadech. Z této směrnice také vyplývá, že bude omezování skládkování odpadu. Odpad se bude recyklovat, ekologicky zpracovávat nebo energeticky využívat. V komunálním odpadu je odhadováno, že 25 % složky bude energeticky využito. Pro Kutnou Horu lze počítat s 5 000 tunami odpadu využitelného pro závod energetického využití odpadu (dále jako ZEVO). Lze tak vyrábět na 50 000 GJ energie.

Je vhodné, aby se vedení města zamyslelo nad využití vznikajícího odpadu, za který občané platí a budou v budoucnu více platit, když je možné tento odpad energeticky využít v místě tvorby, zvýšit výrobu v soustavě zásobování teplem za velmi nízkou cenu pro občany. Špatné řešení by mohlo být, dodávat tento využitelný odpad do ZEVO Mělník či jinam, a ještě by za něj občané platili. Občanům toto řešení nic nepřinese a budeme podporovat levnou energii pro Mělník a Prahu.

Dále v rámci Modernizačního fondu a oblast modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) je možné žádat o finanční příspěvky k rekonstrukci a výstavbě nových rozvodů tepla včetně výměníkových stanic a dalších náležitostí. Také nevyužito.
V závěru si dovolím doplnit svůj názor nad budoucností společnosti KH Tebis. Dlouholetou a jedinou budoucností společnosti KH Tebis je jeho silný rozvoj nebo prodej do rukou soukromého investora, který bude mít motivaci na rozvoji a efektivním provozu zařízení. Společnost je dlouhodobě nerozvíjená a naráží na nekvalitní management, který jak se ukazuje ani neví, co za společnost provozuje. Budoucností teplárenských společností je přechod na jiné typy zdrojů výroby energie, prodej tepelné a elektrické energie, ale v letních obdobích také dodávka chladu z paralelního dosavadního vedení tepla.

Ing. Patrik Šimůnek,
konzultant v oblasti energetiky a financí

Zlata banka
Reklama