vv auto
Reklama

Otevřený dopis předsedů a místopředsedů SVJ bytových domů v Čáslavi

27. květen 2022, 07:59

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Otevřený dopis předsedů a místopředsedů SVJ bytových domů v Čáslavi představitelům radnice a všem zastupitelům, médiím, občanům.

My, předsedové a místopředsedové SVJ bytových domů v lokalitě Prokopa Holého a v lokalitě Jeníkovská v Čáslavi, zcela odmítáme nejnovější územní studii lokality Prokopa Holého v Čáslavi, která byla poprvé prezentována veřejnosti dne 16. května 2022.

Žádáme o okamžité ukončení bytového projektu za více než miliardu s téměř 400 byty a zastavení záměru na výstavbu sídliště až s 6 podlažími pro cca 1 000 obyvatel.

V září 2021 jsme zamezili nereálné výstavbě 513 bytů, chyběla jakákoliv předchozí diskuse právě s námi. Zastupitelstvo skončilo předčasně, bod byl odložen. V květnu 2022 se situace znovu opakuje. Bez nás o nás!

V lokalitě Prokopa Holého a v lokalitě Jeníkovská žijeme řadu let, vychováváme tady naše děti a máme zde poklidný život. Váš nepromyšlený a uspěchaný záměr naše dosavadní bydlení zcela změní k horšímu.

Nejsme proti výstavbě! Je do budoucna nutná, ale k celé lokalitě je potřeba přistupovat jako k místu pro kvalitní život! Nechceme žádné nevzhledné rušné sídliště, které by zásadně změnilo dosavadní  úroveň bydlení pro obyvatele lokality Prokopa Holého, lokality Jeníkovská i celého našeho města. Až tisíc nových obyvatel a stovky aut zatíží nejen nás, ale i všechny ostatní obyvatele Čáslavi. Ptáme se, komu to prospěje?

Jsme značně zneklidněni nedostatečnou kvalitou předvedené studie, její neuceleností, nekonkrétní prezentací, nedostatkem času. A zejména totální ignorací okolní zástavby z 20. století a nové zástavby této lokality z let 2010 a 2021, která plně respektuje původní územní studii areálu Prokopa Holého z roku 2006. Jsme doslova zděšeni především záměrem vystavět v areálu Prokopa Holého výškové budovy až s 6 podlažími. Počet nových bytů, téměř 400 – na tak malé ploše, původní plánovanou kvalitu celé lokality všem stávajícím i nově příchozím obyvatelům výrazně znehodnotí! Z poklidné lokality se stane stísněné rušné sídliště panelákového typu, ze kterého každý utíká!

Způsob veřejné prezentace nové výstavby v areálu Prokopa Holého nás šokuje. Informování na poslední chvíli o samotném termínu setkání s námi občany i předsedy SVJ je zarážející. Zřejmě má jasný cíl – znemožnit účast a opravdu seriózní a otevřenou diskusi.

Nehodláme přistoupit na podobné nátlakové jednání v časové tísni. Transparentní chování i vstřícný přístup představitelů města vypadá úplně jinak než omezení diskuse na tři minuty a posílání připomínek do týdne! Nemůže nás uspokojit ani pouhé hodinové setkání přímo v naší lokalitě s nejistým výsledkem a nejasným dalším postupem projednávání a schvalování nové územní studie.

Rádi bychom, aby se s celým územím nakládalo vždy za naší účasti, promyšleně s několikaletou vizí a zejména s vazbou na původní územní studii z roku 2006, která je nadčasová a kvalitní v mnoha směrech, zvláště v komfortu bydlení. Každý z nás zastupuje desítky obyvatel a vždy musí jít o jejich kvalitu bydlení a života, ne o kvantitu bytů!

Byli jste zvoleni, abyste zastupovali zájmy nás občanů, a ne zájmy developerů, realitních či stavebních společností.

Při veřejném projednávání nové územní studie dne 16. května 2022 jste nás v žádném případě nepřesvědčili o tom, že stojíte na správné straně. Neprezentovali jste projekt společně s architekty a nekomunikovali s námi během jednání partnerským způsobem. Řada z vás, včetně pana starosty Málka, úplně chyběla. Řada z vás, včetně pana místostarosty Horského, kteří jsou odpovědní za novou územní studii, seděla raději úplně vzadu. Patrně je lokalita i samotní občané vůbec nezajímají. Jak jinak můžeme chápat rychlé tlačení projektu i neúčast na veřejném projednání nebo mlčení?

Neexperimentujte s našimi životy, s našimi rodinami, s našimi dětmi. Vy sami v této lokalitě bydlet nebudete! Toto je naše společné stanovisko!

Za řady nespokojených členů našich SVJ i občanů Čáslavi:
Ing. Vladimír Gottwald
předseda výboru SVJ č. p. 1160 a 1161

Lada Procházková
místopředsedkyně výboru SVJ č. p. 1162 a 1163

Alena Smejkalová
předsedkyně výboru SVJ č. p. 1902 a 1903

JUDr. Josef Slezák
předseda výboru SVJ č. p. 1904

Ing. Vladimíra Uhlířová
předsedkyně výboru SVJ č. p. 1905

K rukám:
JUDr. Vlastislav Málek, starosta
Martin Horský, místostarosta
Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník
Jiří Honzíček, radní
Mgr. David Tichý, radní
Mgr. Filip Velímský, Ph.D., radní
JUDr. Anna Krúpová, radní
MUDr. Michaela Mandáková, radní
Ing. Jaromír Strnad, zastupitel
Ing. Drahomír Blažej, MBA, zastupitel
Mgr. Tomáš Hasík, zastupitel
Ing. Jiří Havlíček, MBA, zastupitel
Bohumila Chalupová, zastupitelka
Bc. Radek Holík, zastupitel
Mgr. Martin Jusko, zastupitel
Mgr. Daniel Mikš, zastupitel
MUDr. Martin Novák, zastupitel
Jitka Polmanová, zastupitelka
MUDr. Lukáš Tichý, zastupitel
MUDr. Miroslava Tvarohová, zastupitelka
Mgr. Renata Vaculíková, zastupitelka
Mgr. Jaroslav Vostrovský, zastupitel

AVE_CZ
Reklama
Otevřený dopis předsedů a místopředsedů SVJ bytových domů v Čáslavi

Otevřený dopis předsedů a místopředsedů SVJ bytových domů v Čáslavi

27. Květen 2022

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Otevřený dopis předsedů a místopředsedů SVJ bytových domů v Čáslavi představitelům radnice a všem zastupitelům, médiím, občanům.

My, předsedové a místopředsedové SVJ bytových domů v lokalitě Prokopa Holého a v lokalitě Jeníkovská v Čáslavi, zcela odmítáme nejnovější územní studii lokality Prokopa Holého v Čáslavi, která byla poprvé prezentována veřejnosti dne 16. května 2022.

Žádáme o okamžité ukončení bytového projektu za více než miliardu s téměř 400 byty a zastavení záměru na výstavbu sídliště až s 6 podlažími pro cca 1 000 obyvatel.

V září 2021 jsme zamezili nereálné výstavbě 513 bytů, chyběla jakákoliv předchozí diskuse právě s námi. Zastupitelstvo skončilo předčasně, bod byl odložen. V květnu 2022 se situace znovu opakuje. Bez nás o nás!

V lokalitě Prokopa Holého a v lokalitě Jeníkovská žijeme řadu let, vychováváme tady naše děti a máme zde poklidný život. Váš nepromyšlený a uspěchaný záměr naše dosavadní bydlení zcela změní k horšímu.

Nejsme proti výstavbě! Je do budoucna nutná, ale k celé lokalitě je potřeba přistupovat jako k místu pro kvalitní život! Nechceme žádné nevzhledné rušné sídliště, které by zásadně změnilo dosavadní  úroveň bydlení pro obyvatele lokality Prokopa Holého, lokality Jeníkovská i celého našeho města. Až tisíc nových obyvatel a stovky aut zatíží nejen nás, ale i všechny ostatní obyvatele Čáslavi. Ptáme se, komu to prospěje?

Jsme značně zneklidněni nedostatečnou kvalitou předvedené studie, její neuceleností, nekonkrétní prezentací, nedostatkem času. A zejména totální ignorací okolní zástavby z 20. století a nové zástavby této lokality z let 2010 a 2021, která plně respektuje původní územní studii areálu Prokopa Holého z roku 2006. Jsme doslova zděšeni především záměrem vystavět v areálu Prokopa Holého výškové budovy až s 6 podlažími. Počet nových bytů, téměř 400 – na tak malé ploše, původní plánovanou kvalitu celé lokality všem stávajícím i nově příchozím obyvatelům výrazně znehodnotí! Z poklidné lokality se stane stísněné rušné sídliště panelákového typu, ze kterého každý utíká!

Způsob veřejné prezentace nové výstavby v areálu Prokopa Holého nás šokuje. Informování na poslední chvíli o samotném termínu setkání s námi občany i předsedy SVJ je zarážející. Zřejmě má jasný cíl – znemožnit účast a opravdu seriózní a otevřenou diskusi.

Nehodláme přistoupit na podobné nátlakové jednání v časové tísni. Transparentní chování i vstřícný přístup představitelů města vypadá úplně jinak než omezení diskuse na tři minuty a posílání připomínek do týdne! Nemůže nás uspokojit ani pouhé hodinové setkání přímo v naší lokalitě s nejistým výsledkem a nejasným dalším postupem projednávání a schvalování nové územní studie.

Rádi bychom, aby se s celým územím nakládalo vždy za naší účasti, promyšleně s několikaletou vizí a zejména s vazbou na původní územní studii z roku 2006, která je nadčasová a kvalitní v mnoha směrech, zvláště v komfortu bydlení. Každý z nás zastupuje desítky obyvatel a vždy musí jít o jejich kvalitu bydlení a života, ne o kvantitu bytů!

Byli jste zvoleni, abyste zastupovali zájmy nás občanů, a ne zájmy developerů, realitních či stavebních společností.

Při veřejném projednávání nové územní studie dne 16. května 2022 jste nás v žádném případě nepřesvědčili o tom, že stojíte na správné straně. Neprezentovali jste projekt společně s architekty a nekomunikovali s námi během jednání partnerským způsobem. Řada z vás, včetně pana starosty Málka, úplně chyběla. Řada z vás, včetně pana místostarosty Horského, kteří jsou odpovědní za novou územní studii, seděla raději úplně vzadu. Patrně je lokalita i samotní občané vůbec nezajímají. Jak jinak můžeme chápat rychlé tlačení projektu i neúčast na veřejném projednání nebo mlčení?

Neexperimentujte s našimi životy, s našimi rodinami, s našimi dětmi. Vy sami v této lokalitě bydlet nebudete! Toto je naše společné stanovisko!

Za řady nespokojených členů našich SVJ i občanů Čáslavi:
Ing. Vladimír Gottwald
předseda výboru SVJ č. p. 1160 a 1161

Lada Procházková
místopředsedkyně výboru SVJ č. p. 1162 a 1163

Alena Smejkalová
předsedkyně výboru SVJ č. p. 1902 a 1903

JUDr. Josef Slezák
předseda výboru SVJ č. p. 1904

Ing. Vladimíra Uhlířová
předsedkyně výboru SVJ č. p. 1905

K rukám:
JUDr. Vlastislav Málek, starosta
Martin Horský, místostarosta
Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník
Jiří Honzíček, radní
Mgr. David Tichý, radní
Mgr. Filip Velímský, Ph.D., radní
JUDr. Anna Krúpová, radní
MUDr. Michaela Mandáková, radní
Ing. Jaromír Strnad, zastupitel
Ing. Drahomír Blažej, MBA, zastupitel
Mgr. Tomáš Hasík, zastupitel
Ing. Jiří Havlíček, MBA, zastupitel
Bohumila Chalupová, zastupitelka
Bc. Radek Holík, zastupitel
Mgr. Martin Jusko, zastupitel
Mgr. Daniel Mikš, zastupitel
MUDr. Martin Novák, zastupitel
Jitka Polmanová, zastupitelka
MUDr. Lukáš Tichý, zastupitel
MUDr. Miroslava Tvarohová, zastupitelka
Mgr. Renata Vaculíková, zastupitelka
Mgr. Jaroslav Vostrovský, zastupitel

Zlata banka
Reklama