vv auto
Reklama

Tomáš Havlíček: Žádáme informace o průběhu výběrového řízení na tajemníka

5. srpen 2020, 08:01

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Vážený pane starosto,

my, zastupitelé Kutné Hory zvolení za ODS, nesouhlasíme se způsobem, jakým bylo provedeno výběrové řízení na tajemníka města. Dle našich informací nebyly uchazečům pokládány stejné hodnotitelné otázky a nemohlo tedy dojít k objektivnímu porovnání jednotlivých uchazečů. Zároveň bylo již před samotným zahájením výběrového řízení veřejným tajemstvím, že jste slíbil místo tajemníka úřadu Ing. Martinu Suchánkovi, který dokonce již před výběrovým řízením ukončil svoje působení na stejné pozici v Poděbradech.  

Zároveň se neztotožňujeme s tím, jakým způsobem byla využita deklarace, kterou Vám podepsala velká část zastupitelů. V té bylo uvedeno, že provedete řádné výběrové řízení, což se nekonalo a pouze jste tento dokument využil k nátlaku na současného tajemníka města. Je pak otázkou, zda samotné ukončení pracovního poměru současného tajemníka města proběhlo v souladu se zákonem.

Žádáme Vás, abyste nás informoval, jakým způsobem rozhodla komise, kterou jste v rámci výběrového řízení jmenoval, o doporučení Ing. Martina Suchánka. Samozřejmě nechceme vědět kdo, jak hlasoval, ale zajímá nás, kolik hlasů vítězný uchazeč získal. A hlavně nám prosím netvrďte, že je to tajné. Vzhledem k tomu, že bylo výběrové řízení ukončeno, máme jako zastupitelé právo vědět, jak proběhlo obsazení takto zásadní pozice pro budoucnost našeho města.

Přikládáme odkaz na zprávu výběrové komise Brno Kohoutovice, která je veřejně dostupná a jsou zde informace o kandidátech i výběrové komisi a doporučení komise. Již na první pohled je zřejmé, kolik času výběru tajemníka komise v Kohoutovicích věnovala, a že se snažila o objektivní a transparentní výběrové řízení. Naopak výběrové řízení v Kutné Hoře by mohlo být příkladem špatné praxe.  

https://docplayer.cz/43536309-Protokol-slozeni-vyberove-komise.html

Naše zneklidnění je o to větší, když si v médiích přečteme informace od vedení města Poděbrady, že Ing. Martin Suchánek v pozici tajemníka města nezvládal zajistit výkon státní správy. Toto je umocněno skutečností, že rada města Poděbrady pověřila na svém mimořádném jednání starostu, aby podal žádost o odvolání Ing. Martina Suchánka z pozice tajemníka města řediteli krajského úřadu, následně však byla uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru. Rovněž máme za to, že tajemník by měl být apolitický, přičemž Ing. Martin Suchánek byl lídrem Alternativy v posledních komunálních volbách a v současné chvíli figuruje na kandidátce Pirátů pro podzimní krajské volby.  

Přes vše výše uvedené je nám známo, že Ing. Martin Suchánek od ledna 2021 na pozici tajemníka města s Vaší podporou nastoupí.
Na základě všech uvedených skutečností a s ohledem na to, že jste svůj postup s nikým nekoordinoval, a to ani se svými místostarosty, Vás vyzýváme, abyste v případě, že se ukáže, že městský úřad pod novým tajemníkem nefunguje, odstoupil z funkce starosty našeho města.

Tomáš Havlíček
za zastupitele ODS

AVE_CZ
Reklama
Tomáš Havlíček: Žádáme informace o průběhu výběrového řízení na tajemníka

Tomáš Havlíček: Žádáme informace o průběhu výběrového řízení na tajemníka

5. srpen 2020

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Vážený pane starosto,

my, zastupitelé Kutné Hory zvolení za ODS, nesouhlasíme se způsobem, jakým bylo provedeno výběrové řízení na tajemníka města. Dle našich informací nebyly uchazečům pokládány stejné hodnotitelné otázky a nemohlo tedy dojít k objektivnímu porovnání jednotlivých uchazečů. Zároveň bylo již před samotným zahájením výběrového řízení veřejným tajemstvím, že jste slíbil místo tajemníka úřadu Ing. Martinu Suchánkovi, který dokonce již před výběrovým řízením ukončil svoje působení na stejné pozici v Poděbradech.  

Zároveň se neztotožňujeme s tím, jakým způsobem byla využita deklarace, kterou Vám podepsala velká část zastupitelů. V té bylo uvedeno, že provedete řádné výběrové řízení, což se nekonalo a pouze jste tento dokument využil k nátlaku na současného tajemníka města. Je pak otázkou, zda samotné ukončení pracovního poměru současného tajemníka města proběhlo v souladu se zákonem.

Žádáme Vás, abyste nás informoval, jakým způsobem rozhodla komise, kterou jste v rámci výběrového řízení jmenoval, o doporučení Ing. Martina Suchánka. Samozřejmě nechceme vědět kdo, jak hlasoval, ale zajímá nás, kolik hlasů vítězný uchazeč získal. A hlavně nám prosím netvrďte, že je to tajné. Vzhledem k tomu, že bylo výběrové řízení ukončeno, máme jako zastupitelé právo vědět, jak proběhlo obsazení takto zásadní pozice pro budoucnost našeho města.

Přikládáme odkaz na zprávu výběrové komise Brno Kohoutovice, která je veřejně dostupná a jsou zde informace o kandidátech i výběrové komisi a doporučení komise. Již na první pohled je zřejmé, kolik času výběru tajemníka komise v Kohoutovicích věnovala, a že se snažila o objektivní a transparentní výběrové řízení. Naopak výběrové řízení v Kutné Hoře by mohlo být příkladem špatné praxe.  

https://docplayer.cz/43536309-Protokol-slozeni-vyberove-komise.html

Naše zneklidnění je o to větší, když si v médiích přečteme informace od vedení města Poděbrady, že Ing. Martin Suchánek v pozici tajemníka města nezvládal zajistit výkon státní správy. Toto je umocněno skutečností, že rada města Poděbrady pověřila na svém mimořádném jednání starostu, aby podal žádost o odvolání Ing. Martina Suchánka z pozice tajemníka města řediteli krajského úřadu, následně však byla uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru. Rovněž máme za to, že tajemník by měl být apolitický, přičemž Ing. Martin Suchánek byl lídrem Alternativy v posledních komunálních volbách a v současné chvíli figuruje na kandidátce Pirátů pro podzimní krajské volby.  

Přes vše výše uvedené je nám známo, že Ing. Martin Suchánek od ledna 2021 na pozici tajemníka města s Vaší podporou nastoupí.
Na základě všech uvedených skutečností a s ohledem na to, že jste svůj postup s nikým nekoordinoval, a to ani se svými místostarosty, Vás vyzýváme, abyste v případě, že se ukáže, že městský úřad pod novým tajemníkem nefunguje, odstoupil z funkce starosty našeho města.

Tomáš Havlíček
za zastupitele ODS

Zlata banka
Reklama