Jozef Králik: ANO už nemlčí

25. říjen 2018, 12:28

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Vážení čtenáři,

Poslední týdny jste mohli číst různá vyjádření při vyjednávání o povolebním sestavování vedení města. Pro některé z vás možná zajímavé čtení kdo co navrhuje a požaduje. ANO setrvávalo na konstatování, že se vyjednává a dokud nebude znám výsledek nemá význam komentovat navrhovaná řešení, protože vždy jsou s nimi spojené i detaily, které bez znalosti souvislostí mnohdy nejdou pochopit.

Martin Starý se ve svoboda.info průběžně vyjadřoval k probíhajícím jednáním a variantám a používal pro něj a MPL výhodné formulace. Asi pro mnohé pochopitelné a logické, ale nepřináší to čtenáři možnost vyvážených informací. Vrcholem je jeho vyjádření dne 22.10. že koalice vznikla cituji „megapodrazem na vítěze voleb  a díky podvodu s falešnými letáky škodí pověsti celé Kutné Hory“. Celé ANO chápe výraz podraz obecně jako nedodržení dohody. Žádná dohoda s MPL (Město pro lidi) nebyla a není. Slovo podraz má velmi silný negativní význam a tak nejde jen o slovíčkaření, ale nepochopení situace Martinem Starým. Současně platný volební systém totiž neznamená automaticky jistotu pro vítěznou stranu voleb, že sestaví většinu v zastupitelstvu. Jsme toho svědky i na republikové úrovni při parlamentních volbách. Je otázkou zda právě tento systém neodrazuje část občanů přijít k volbám, protože předpokládají sestavování parlamentu nebo zastupitelstva podle získaného pořadí a ne jednání kdo s kým pro koho. Pomohl by jasný jednoduchý zákon se stejnými pravidly pro republikové i komunální volby, který ctí vítězné pořadí. To je ale na dlouhou debatu.

Zpět k současným volbám. Podobná situace vznikla už při minulých volbách v KH. Zvítězila Šance pro KH. Nebyla schopna sestavit většinu a jako vítězná strana skončila v menšině. A tak vznikla jen těsná většina (Kutnohorská změna (KZ), ČSSD, ANO). ANO jako nováček ctilo přijaté dohody, ale stále více se ukazovala nevraživost některých členů KZ proti Šanci pro KH. Navíc se začalo projevovat, že Martin Starý nemá manažerské dovednosti k řízení jednání a úřadu, ale ani dovednosti ke spojování lidí a hledání společných záměrů napříč stranami. Bylo to právě naopak a vedlo to nakonec k rozpadu těsné většiny a odvolání místostarostky a nakonec i starosty. Dokonce i sama Kutnohorská změna (KZ) měla vnitřní problémy v závěru volebního období a vedlo to k odchodu několika lidí a vzniku uskupení Město PRO lidi. Martin Starý má prokazatelné zásluhy v Denemarku a činnostech na ochranu přírody, ale spojování lidí různých názorů a efektivní řízení města nebylo podle nejen našich zkušeností úspěšné.
A že falešné letáky škodí pověsti celé Kutné Hory? To si nemyslím, protože špatní jedinci jsou a budou všude a je jen otázkou příležitosti kdy a kde se projeví. Je to po pravdě hanebný a ostudný čin a zasluhuje potrestání, ale zásadně jen lidí, kterých se to týká a ne celé skupiny. Mám známé v různých částech města a lživé letáky se k nim před volbami nedostaly proto stížnost na neplatnost voleb od MPL nechápu zejména když jí podaly až poslední možný den a po jistotě, že nebudou ve vedení města.
ANO a další uskupení máme zájem, aby členové vrcholného vedení města efektivně spolupracovali, hledali společná řešení a získávali pro ně co největší počet zastupitelů bez ohledu na politickou příslušnost. Tak se můžeme smysluplně posouvat dále ve prospěch Kutné Hory a jejich občanů.

Jozef Králik s podporou zastupitelů ANO

AVE_CZ
Reklama
Jozef Králik: ANO už nemlčí

Jozef Králik: ANO už nemlčí

25. říjen 2018

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Vážení čtenáři,

Poslední týdny jste mohli číst různá vyjádření při vyjednávání o povolebním sestavování vedení města. Pro některé z vás možná zajímavé čtení kdo co navrhuje a požaduje. ANO setrvávalo na konstatování, že se vyjednává a dokud nebude znám výsledek nemá význam komentovat navrhovaná řešení, protože vždy jsou s nimi spojené i detaily, které bez znalosti souvislostí mnohdy nejdou pochopit.

Martin Starý se ve svoboda.info průběžně vyjadřoval k probíhajícím jednáním a variantám a používal pro něj a MPL výhodné formulace. Asi pro mnohé pochopitelné a logické, ale nepřináší to čtenáři možnost vyvážených informací. Vrcholem je jeho vyjádření dne 22.10. že koalice vznikla cituji „megapodrazem na vítěze voleb  a díky podvodu s falešnými letáky škodí pověsti celé Kutné Hory“. Celé ANO chápe výraz podraz obecně jako nedodržení dohody. Žádná dohoda s MPL (Město pro lidi) nebyla a není. Slovo podraz má velmi silný negativní význam a tak nejde jen o slovíčkaření, ale nepochopení situace Martinem Starým. Současně platný volební systém totiž neznamená automaticky jistotu pro vítěznou stranu voleb, že sestaví většinu v zastupitelstvu. Jsme toho svědky i na republikové úrovni při parlamentních volbách. Je otázkou zda právě tento systém neodrazuje část občanů přijít k volbám, protože předpokládají sestavování parlamentu nebo zastupitelstva podle získaného pořadí a ne jednání kdo s kým pro koho. Pomohl by jasný jednoduchý zákon se stejnými pravidly pro republikové i komunální volby, který ctí vítězné pořadí. To je ale na dlouhou debatu.

Zpět k současným volbám. Podobná situace vznikla už při minulých volbách v KH. Zvítězila Šance pro KH. Nebyla schopna sestavit většinu a jako vítězná strana skončila v menšině. A tak vznikla jen těsná většina (Kutnohorská změna (KZ), ČSSD, ANO). ANO jako nováček ctilo přijaté dohody, ale stále více se ukazovala nevraživost některých členů KZ proti Šanci pro KH. Navíc se začalo projevovat, že Martin Starý nemá manažerské dovednosti k řízení jednání a úřadu, ale ani dovednosti ke spojování lidí a hledání společných záměrů napříč stranami. Bylo to právě naopak a vedlo to nakonec k rozpadu těsné většiny a odvolání místostarostky a nakonec i starosty. Dokonce i sama Kutnohorská změna (KZ) měla vnitřní problémy v závěru volebního období a vedlo to k odchodu několika lidí a vzniku uskupení Město PRO lidi. Martin Starý má prokazatelné zásluhy v Denemarku a činnostech na ochranu přírody, ale spojování lidí různých názorů a efektivní řízení města nebylo podle nejen našich zkušeností úspěšné.
A že falešné letáky škodí pověsti celé Kutné Hory? To si nemyslím, protože špatní jedinci jsou a budou všude a je jen otázkou příležitosti kdy a kde se projeví. Je to po pravdě hanebný a ostudný čin a zasluhuje potrestání, ale zásadně jen lidí, kterých se to týká a ne celé skupiny. Mám známé v různých částech města a lživé letáky se k nim před volbami nedostaly proto stížnost na neplatnost voleb od MPL nechápu zejména když jí podaly až poslední možný den a po jistotě, že nebudou ve vedení města.
ANO a další uskupení máme zájem, aby členové vrcholného vedení města efektivně spolupracovali, hledali společná řešení a získávali pro ně co největší počet zastupitelů bez ohledu na politickou příslušnost. Tak se můžeme smysluplně posouvat dále ve prospěch Kutné Hory a jejich občanů.

Jozef Králik s podporou zastupitelů ANO