NÁZORY: Reakce Josefa Viktory na článek Tomáše Havlíčka

7. srpen 2020, 07:50

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Vážený pan Ing. Tomáš Havlíček, vážení kolegové, zastupitelé,

vážím si aktivity zastupitele pana Ing. Havlíčka ve věci výběru tajemníka Městského úřadu Kutná Hora. Je pro mne především výrazem změny postoje v tom smyslu, že právě ODS se odmítla účastnit procesu náhrady stávajícího tajemníka přistoupením ke zmiňované deklaraci, která nebyla nátlakem na kohokoli, přesto, že v předvolebním období panovala obecná shoda, že tento problém s ohledem na obecnou nespokojenost s řízením a funkčností úřadu osobou stávajícího tajemníka je nutné řešit. Rezignací a ukončením činnosti na postu tajemníka nekončí současnému tajemníkovi pracovní poměr.

Ujišťuji Vás, že výběrové řízení jsem přes nejrůznější tlaky, lobování, zveřejňování mediálních polopravd, výhrůžky a intervence vedl striktně podle zákona. Výběrová komise byla sestavena v souladu se zákonem, s důrazem na maximální objektivitu a profesionalitu, se zapojením i zástupce opozice. Samotný průběh výběrového řízení tomu naprosto odpovídal a potvrdil správnost mého postupu. Pro rozhodování v průběhu výběrového řízení byla nejdůležitější schopnost a kompetence uchazečů formulovat záměry v budoucím směřování úřadu ve spolupráci s volenými zástupci a znalost konkrétních podmínek, potřeb a úkolů v realitě roku 2020 Města Kutná Hora. V průběhu výběrového řízení byly podrobně přezkoumány i údajné neúspěchy Ing. Suchánka v Poděbradech a po zjištění skutečného stavu nebylo k tomuto mediálně mylně, neúplně a účelově zkreslenému tvrzení přihlíženo. Do výběrového řízení se přihlásilo osm uchazečů. Po bedlivém posouzení všech požadovaných kritérií byl výsledek jednání výběrové komise zaprotokolovaný ve zprávě o průběhu výběrového řízení a stvrzen podpisy všech členů výběrové komise.

Ze šestičlenné vývěrové komise hlasovali pro Ing Suchánka čtyři členové a další dva hlasovali pro jiné uchazeče. K formulacím typu „dočetli jsme se“, „bylo veřejným tajemstvím“, „ je nám známo“ snad ani netřeba se vyjadřovat. Pokud Ing. Suchánek na místo tajemníka Městského úřadu nastoupí po dokončení všech zákonných postupů a uplynutí nezbytných lhůt, bude to pouze na základě výsledků řádného výběrového řízení.

§ 110 odst. 6 zákona o obcích stanoví, že tajemník nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích. V daném případě však nelze stávající činnost a zapojení Ing. Suchánka považovat za výkon funkce v politické straně nebo hnutí a tedy za porušení zákona. Případný nástup Ing. Suchánka do funkce budu podmiňovat ukončením jeho politické angažovanosti s cílem zajištění apolitičnosti výkonu funkce při respektování jeho základních občanských práv.

Na závěr chci vyslovit přesvědčení, že jsme všichni vedeni snahou zlepšit a zefektivnit práci úřadu a že ukončením procesu jmenováním nového tajemníka a uvedením do funkce nastane doba odpovědné práce. Skončí období přímých nebo i skrytých útoků, osočování, výhrůžek a nátlaku a ustane napadání a snahy o neproduktivní exhibice a urážky, jejichž pohnutky mnohdy zjevně pramení z osobních a politických animozit.

Dne 4. 8. 2020 nabylo platnosti Rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ve znění souhlasu se jmenováním pana Ing. Martina Suchánka do funkce tajemníka Městského úřadu Kutná Hora s účinností od 1. ledna 2021. Jmenování starostou Města Kutná Hora zatím neproběhlo.

Ing. Josef Viktora, starosta

Související článek:
Tomáš Havlíček: Žádáme informace o průběhu výběrového řízení na tajemníka

AVE_CZ
Reklama
NÁZORY: Reakce Josefa Viktory na článek Tomáše Havlíčka

NÁZORY: Reakce Josefa Viktory na článek Tomáše Havlíčka

7. srpen 2020

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Vážený pan Ing. Tomáš Havlíček, vážení kolegové, zastupitelé,

vážím si aktivity zastupitele pana Ing. Havlíčka ve věci výběru tajemníka Městského úřadu Kutná Hora. Je pro mne především výrazem změny postoje v tom smyslu, že právě ODS se odmítla účastnit procesu náhrady stávajícího tajemníka přistoupením ke zmiňované deklaraci, která nebyla nátlakem na kohokoli, přesto, že v předvolebním období panovala obecná shoda, že tento problém s ohledem na obecnou nespokojenost s řízením a funkčností úřadu osobou stávajícího tajemníka je nutné řešit. Rezignací a ukončením činnosti na postu tajemníka nekončí současnému tajemníkovi pracovní poměr.

Ujišťuji Vás, že výběrové řízení jsem přes nejrůznější tlaky, lobování, zveřejňování mediálních polopravd, výhrůžky a intervence vedl striktně podle zákona. Výběrová komise byla sestavena v souladu se zákonem, s důrazem na maximální objektivitu a profesionalitu, se zapojením i zástupce opozice. Samotný průběh výběrového řízení tomu naprosto odpovídal a potvrdil správnost mého postupu. Pro rozhodování v průběhu výběrového řízení byla nejdůležitější schopnost a kompetence uchazečů formulovat záměry v budoucím směřování úřadu ve spolupráci s volenými zástupci a znalost konkrétních podmínek, potřeb a úkolů v realitě roku 2020 Města Kutná Hora. V průběhu výběrového řízení byly podrobně přezkoumány i údajné neúspěchy Ing. Suchánka v Poděbradech a po zjištění skutečného stavu nebylo k tomuto mediálně mylně, neúplně a účelově zkreslenému tvrzení přihlíženo. Do výběrového řízení se přihlásilo osm uchazečů. Po bedlivém posouzení všech požadovaných kritérií byl výsledek jednání výběrové komise zaprotokolovaný ve zprávě o průběhu výběrového řízení a stvrzen podpisy všech členů výběrové komise.

Ze šestičlenné vývěrové komise hlasovali pro Ing Suchánka čtyři členové a další dva hlasovali pro jiné uchazeče. K formulacím typu „dočetli jsme se“, „bylo veřejným tajemstvím“, „ je nám známo“ snad ani netřeba se vyjadřovat. Pokud Ing. Suchánek na místo tajemníka Městského úřadu nastoupí po dokončení všech zákonných postupů a uplynutí nezbytných lhůt, bude to pouze na základě výsledků řádného výběrového řízení.

§ 110 odst. 6 zákona o obcích stanoví, že tajemník nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích. V daném případě však nelze stávající činnost a zapojení Ing. Suchánka považovat za výkon funkce v politické straně nebo hnutí a tedy za porušení zákona. Případný nástup Ing. Suchánka do funkce budu podmiňovat ukončením jeho politické angažovanosti s cílem zajištění apolitičnosti výkonu funkce při respektování jeho základních občanských práv.

Na závěr chci vyslovit přesvědčení, že jsme všichni vedeni snahou zlepšit a zefektivnit práci úřadu a že ukončením procesu jmenováním nového tajemníka a uvedením do funkce nastane doba odpovědné práce. Skončí období přímých nebo i skrytých útoků, osočování, výhrůžek a nátlaku a ustane napadání a snahy o neproduktivní exhibice a urážky, jejichž pohnutky mnohdy zjevně pramení z osobních a politických animozit.

Dne 4. 8. 2020 nabylo platnosti Rozhodnutí ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ve znění souhlasu se jmenováním pana Ing. Martina Suchánka do funkce tajemníka Městského úřadu Kutná Hora s účinností od 1. ledna 2021. Jmenování starostou Města Kutná Hora zatím neproběhlo.

Ing. Josef Viktora, starosta

Související článek:
Tomáš Havlíček: Žádáme informace o průběhu výběrového řízení na tajemníka