Otevřený dopis opozičním zastupitelům ve věci reportáží TV Čáslav ze zastupitelstev města

6. červenec 2020, 14:23

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info: 

Vážení opoziční zastupitelé města Čáslavi, 

jmenuji se Milan Klíma, jsem zodpovědný za projekt TV Čáslav, a měl bych na Vás konkrétní dotaz: „Proč si veřejně stěžujete na nevyváženost reportáží ze zastupitelstva města, když ji sami způsobujete tím, že odmítáte říct na kameru svůj názor?“ 

Do dnešního dne jsme natočili devět reportáží ze zastupitelstva, šest v loňském roce, tři v letošním. V prvních osmi vystupují i opoziční zastupitelé, v deváté nikoliv. V loňských šesti vystupují vždy dva koaliční a dva opoziční zastupitelé a vyjadřují své názory, tak byl tento formát vždy zamýšlen. V letošním roce s námi odmítají hovořit opoziční zastupitelé za ČSSD a v zatím poslední reportáži již nevystoupil z opozičních zastupitelů nikdo. 

Pro reportáže ze zastupitelstva jsme vytvořili velmi jednoduchý formát, který má hlídat jejich vyváženost. Vloni jsme na každém zastupitelstvu natočili dva rozhovory s koaličními zastupiteli a dva rozhovory s opozičními zastupiteli. Pokaždé jsme se zeptali na stejné otázky (opoziční zastupitele tedy formulací otázek nikdo neznevýhodňoval), a to sice na stěžejní témata daného jednání a poté vždy měl jakýkoliv zastupitel možnost se před kamerou svobodně vyjádřit k čemukoliv – svůj pocit, názor. Na minulém zastupitelstvu pan Horský – místostarosta a zároveň koaliční zastupitel – tuto možnost využil a svobodně vyjádřil svůj názor k výstupům občanů pana Hůrky a pana Rajma, k těmto vyjádřením jsme vybrali krátkou ilustrační ukázku z výstupů zmíněných občanů. Nikdo nikoho necenzuruje. V několikaminutové reportáži přece nemůže být celá sekce dotazů občanů, která na minulém zastupitelstvu trvala více než 40 minut. Kdokoliv z Vás opozičních zastupitelů mohl na kameru vystoupit a vyjádřit svůj názor na výstup občanů a k tomu názoru bychom vybrali zase nejvíce vhodnou ilustrační ukázku. Ale nevystoupili jste, moji nabídku k rozhovoru jste odmítli. 

Vážení opoziční zastupitelé, formát našich reportáží je vytvořen tak, abychom Vám umožnili vyjádřit svobodně svůj názor a Vy rozhodujete, o čem budete mluvit. Vy tvoříte obsah reportáží ze zastupitelstva svými odpověďmi v rozhovorech, my coby štáb TV Čáslav odpovědi pouze zprostředkujeme, hlídáme kvalitu obrazu a zvuku, netvoříme žádné počítačové animace, nemůžeme použít nic, co jste neřekli. 

Pan opoziční zastupitel Urban na sociálních sítích uvedl - cituji: „to co se tváří jako oficiální informace z jednání zastupitelstva na TV Čáslav je diplomaticky řečeno velmi zkreslené. Není to poprvé a zřejmě ani naposled. Proto jsem se rozhodl již dávno do tohoto neprofesionálního zpravodajství nepřispívat.“ A potom dále: „Když se například vyjadřujete k některým tématům v průběhu jednání zastupitelstva, vůbec netušíte do jakých souvislostí, jiných otázek a odpovědí vás namixují. Není to tak dávno co jsem se pravidelně vyjadřoval, ovšem konečný sestřih byl vždy pro mne smutným překvapením. Proto jsem se rozhodl, že pokud nebude reportáž alespoň přiměřeně objektivní a nezávislá, nebudu tuto formu ke sdělení názoru využívat.“ 

Pane Urbane, nazval jste nás neprofesionálním zpravodajstvím, tím veřejně dehonestujete naši práci. Vyváženosti reportáží ze zastupitelstva věnujeme celou dobu velkou pozornost. Když jste nám ještě v minulém roce rozhovory poskytoval, nemixovali jsme je do jiných souvislostí než k tématům, ke kterým jste se vyjadřoval. Pokud jste se například v reportáži ze zastupitelstva z 9. prosince 2019 vyjádřil k rozpočtu města na rok 2020, střihli jsme Váš názor vedle názorů koaličních zastupitelů k tomu samému tématu, tedy rozpočet města na rok 2020. Reportáže fungují na dvou principech, jak jsem zmínil výše, každý zastupitel se může vyjádřit, k čemu si přeje, a pokud se dva či více zastupitelů vyjádří ke stejnému tématu, jejich odpovědi jsou střiženy vedle sebe. Mohu tato tvrzení doložit zveřejněním hrubého materiálu z Vašich rozhovorů. Každý tak uvidí, že jsme Vaši odpověď nijak nepřekrucovali ani nestavěli do nevhodného kontextu. Archiv TV Čáslav má více než 70 terabytů dat, kdykoliv mohu zveřejnit celé nesestříhané rozhovory, které moje tvrzení obhájí a Vaše nařčení vyvrátí. 

Vážení opoziční zastupitelé, pokud se odmítáte vyjádřit na kameru pro naši reportáž ze zastupitelstva, tak vy sami způsobujete nevyváženost reportáže, kterou potom na sociálních sítích kritizujete. To je dost ubohá taktika. Prosím, nepoužívejte práci TV Čáslav, které věnujeme mnoho energie a na které nám velmi záleží, jako argument ve svém politickém boji proti koalici. TV Čáslav existuje od roku 2012, tedy téměř 6,5 roku ze svých 8 let existence jsme pracovali pod radnicí vedenou současnými opozičními zastupiteli. Máme za sebou 46 dílů dokumentárního seriálů, desítky reportáží, záznamů a dokumentárních filmů o různých fenoménech ve městě. Naším cílem je dokumentovat sounáležitost, úspěchy a radost občanů. Tuto misi spoluvytvářeli mimo jiné také současní opoziční zastupitelé za ČSSD pánové Havlíček a Mikš, kteří byli ve svém funkčním období coby místostarostové součástí týmu TV Čáslav. TV Čáslav má teprve od listopadu 2018 pro komunální politiku vyčleněné pouze formáty reportáží z tiskových konferencí a ze zastupitelstev města, o kterých je tento dopis. V jiných výstupech se věnujeme kultuře, sportu, umění, spolkovým činnostem, historii, společenským akcím, školství a jiným oblastem života ve městě. 

Pane Urbane, jakým právem nazýváte naši práci neprofesionální? Podpořte své tvrzení argumenty. Pokud svá tvrzení nedokážete, tak prosím naši práci veřejně neočerňujte a nepoužívejte ji tak jako zbraň v politickém boji proti koalici. 

Znovu mi dovolte zopakovat úvodní otázku: „Proč si veřejně stěžujete na nevyváženost reportáží ze zastupitelstva města, když ji sami způsobujete tím, že odmítáte říct na kameru svůj názor?“ Pokud mi nikdo z Vás písemně neodpoví, přednesu tento dotaz na příštím řádném jednání zastupitelstva dne 14. září 2020 v sekci dotazy občanů. 

S úctou Mgr. Milan Klíma za tým TV Čáslav

AVE_CZ
Reklama
Otevřený dopis opozičním zastupitelům ve věci reportáží TV Čáslav ze zastupitelstev města

Otevřený dopis opozičním zastupitelům ve věci reportáží TV Čáslav ze zastupitelstev města

6. červenec 2020

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info: 

Vážení opoziční zastupitelé města Čáslavi, 

jmenuji se Milan Klíma, jsem zodpovědný za projekt TV Čáslav, a měl bych na Vás konkrétní dotaz: „Proč si veřejně stěžujete na nevyváženost reportáží ze zastupitelstva města, když ji sami způsobujete tím, že odmítáte říct na kameru svůj názor?“ 

Do dnešního dne jsme natočili devět reportáží ze zastupitelstva, šest v loňském roce, tři v letošním. V prvních osmi vystupují i opoziční zastupitelé, v deváté nikoliv. V loňských šesti vystupují vždy dva koaliční a dva opoziční zastupitelé a vyjadřují své názory, tak byl tento formát vždy zamýšlen. V letošním roce s námi odmítají hovořit opoziční zastupitelé za ČSSD a v zatím poslední reportáži již nevystoupil z opozičních zastupitelů nikdo. 

Pro reportáže ze zastupitelstva jsme vytvořili velmi jednoduchý formát, který má hlídat jejich vyváženost. Vloni jsme na každém zastupitelstvu natočili dva rozhovory s koaličními zastupiteli a dva rozhovory s opozičními zastupiteli. Pokaždé jsme se zeptali na stejné otázky (opoziční zastupitele tedy formulací otázek nikdo neznevýhodňoval), a to sice na stěžejní témata daného jednání a poté vždy měl jakýkoliv zastupitel možnost se před kamerou svobodně vyjádřit k čemukoliv – svůj pocit, názor. Na minulém zastupitelstvu pan Horský – místostarosta a zároveň koaliční zastupitel – tuto možnost využil a svobodně vyjádřil svůj názor k výstupům občanů pana Hůrky a pana Rajma, k těmto vyjádřením jsme vybrali krátkou ilustrační ukázku z výstupů zmíněných občanů. Nikdo nikoho necenzuruje. V několikaminutové reportáži přece nemůže být celá sekce dotazů občanů, která na minulém zastupitelstvu trvala více než 40 minut. Kdokoliv z Vás opozičních zastupitelů mohl na kameru vystoupit a vyjádřit svůj názor na výstup občanů a k tomu názoru bychom vybrali zase nejvíce vhodnou ilustrační ukázku. Ale nevystoupili jste, moji nabídku k rozhovoru jste odmítli. 

Vážení opoziční zastupitelé, formát našich reportáží je vytvořen tak, abychom Vám umožnili vyjádřit svobodně svůj názor a Vy rozhodujete, o čem budete mluvit. Vy tvoříte obsah reportáží ze zastupitelstva svými odpověďmi v rozhovorech, my coby štáb TV Čáslav odpovědi pouze zprostředkujeme, hlídáme kvalitu obrazu a zvuku, netvoříme žádné počítačové animace, nemůžeme použít nic, co jste neřekli. 

Pan opoziční zastupitel Urban na sociálních sítích uvedl - cituji: „to co se tváří jako oficiální informace z jednání zastupitelstva na TV Čáslav je diplomaticky řečeno velmi zkreslené. Není to poprvé a zřejmě ani naposled. Proto jsem se rozhodl již dávno do tohoto neprofesionálního zpravodajství nepřispívat.“ A potom dále: „Když se například vyjadřujete k některým tématům v průběhu jednání zastupitelstva, vůbec netušíte do jakých souvislostí, jiných otázek a odpovědí vás namixují. Není to tak dávno co jsem se pravidelně vyjadřoval, ovšem konečný sestřih byl vždy pro mne smutným překvapením. Proto jsem se rozhodl, že pokud nebude reportáž alespoň přiměřeně objektivní a nezávislá, nebudu tuto formu ke sdělení názoru využívat.“ 

Pane Urbane, nazval jste nás neprofesionálním zpravodajstvím, tím veřejně dehonestujete naši práci. Vyváženosti reportáží ze zastupitelstva věnujeme celou dobu velkou pozornost. Když jste nám ještě v minulém roce rozhovory poskytoval, nemixovali jsme je do jiných souvislostí než k tématům, ke kterým jste se vyjadřoval. Pokud jste se například v reportáži ze zastupitelstva z 9. prosince 2019 vyjádřil k rozpočtu města na rok 2020, střihli jsme Váš názor vedle názorů koaličních zastupitelů k tomu samému tématu, tedy rozpočet města na rok 2020. Reportáže fungují na dvou principech, jak jsem zmínil výše, každý zastupitel se může vyjádřit, k čemu si přeje, a pokud se dva či více zastupitelů vyjádří ke stejnému tématu, jejich odpovědi jsou střiženy vedle sebe. Mohu tato tvrzení doložit zveřejněním hrubého materiálu z Vašich rozhovorů. Každý tak uvidí, že jsme Vaši odpověď nijak nepřekrucovali ani nestavěli do nevhodného kontextu. Archiv TV Čáslav má více než 70 terabytů dat, kdykoliv mohu zveřejnit celé nesestříhané rozhovory, které moje tvrzení obhájí a Vaše nařčení vyvrátí. 

Vážení opoziční zastupitelé, pokud se odmítáte vyjádřit na kameru pro naši reportáž ze zastupitelstva, tak vy sami způsobujete nevyváženost reportáže, kterou potom na sociálních sítích kritizujete. To je dost ubohá taktika. Prosím, nepoužívejte práci TV Čáslav, které věnujeme mnoho energie a na které nám velmi záleží, jako argument ve svém politickém boji proti koalici. TV Čáslav existuje od roku 2012, tedy téměř 6,5 roku ze svých 8 let existence jsme pracovali pod radnicí vedenou současnými opozičními zastupiteli. Máme za sebou 46 dílů dokumentárního seriálů, desítky reportáží, záznamů a dokumentárních filmů o různých fenoménech ve městě. Naším cílem je dokumentovat sounáležitost, úspěchy a radost občanů. Tuto misi spoluvytvářeli mimo jiné také současní opoziční zastupitelé za ČSSD pánové Havlíček a Mikš, kteří byli ve svém funkčním období coby místostarostové součástí týmu TV Čáslav. TV Čáslav má teprve od listopadu 2018 pro komunální politiku vyčleněné pouze formáty reportáží z tiskových konferencí a ze zastupitelstev města, o kterých je tento dopis. V jiných výstupech se věnujeme kultuře, sportu, umění, spolkovým činnostem, historii, společenským akcím, školství a jiným oblastem života ve městě. 

Pane Urbane, jakým právem nazýváte naši práci neprofesionální? Podpořte své tvrzení argumenty. Pokud svá tvrzení nedokážete, tak prosím naši práci veřejně neočerňujte a nepoužívejte ji tak jako zbraň v politickém boji proti koalici. 

Znovu mi dovolte zopakovat úvodní otázku: „Proč si veřejně stěžujete na nevyváženost reportáží ze zastupitelstva města, když ji sami způsobujete tím, že odmítáte říct na kameru svůj názor?“ Pokud mi nikdo z Vás písemně neodpoví, přednesu tento dotaz na příštím řádném jednání zastupitelstva dne 14. září 2020 v sekci dotazy občanů. 

S úctou Mgr. Milan Klíma za tým TV Čáslav