vv auto
Reklama

Reakce na článek O kolik milionů přišlo město za šest let?

12. březen 2021, 12:51

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Společnost EC Kutná Hora reagovala na článek "O kolik milionů přišlo město za šest let?"

Autor článku “O kolik milionů přišlo město za šest let?” podepsaného Společně ODS a Město PRO lidi, buď vědomě lže, nebo se jen nechtěl zatěžovat fakty a matematikou. Lživé je hned úvodní tvrzení článku, a sice že městská společnost KH TEBIS dokáže ve svých zdrojích vyrobit teplo levněji, než za kolik ho nakupuje od EC Kutná Hora. Smutné a současně pochopitelné je, že autorem tohoto ničím nepodloženého tvrzení, je pan Martin Suchánek, který je osobně zodpovědný za 30 milionů korun zbytečně vydaných městem na nákup nepotřebných kogeneračních jednotek, které Kutná Hora stále splácí a které dodnes zdražují teplo zákazníkům KH TEBIS.

Jak je možné, že nákup moderní výrobní technologie zdražuje a nikoliv zlevňuje teplo v Kutné Hoře? Společnosti ECKH a KH TEBIS totiž již v době pořízení kogenerací měly sjednanou dvousložkovou cenu na dodávku tepla. Část ceny za dodávku zůstává konstantní bez ohledu na objem dodaného tepla, část roste či klesá s každou dodanou či nedodanou jednotkou tepla. Garantovaný odběr byl dle historických dat nastaven na 80 tis. GJ. Každý další dodatečný nakoupený GJ nad 80 tis. již stojí KH TEBIS pouze 164 Kč, což odpovídá palivovému nákladu.

Celá koncepce, včetně výše rezervovaného výkonu, byla navržena a doporučena odborníky města KH (posudek EVČ, 2012). V původním plánu města bylo nechat dosloužit původní kogenerační jednotky z 90. let, připojit na systém zásobování teplem školy a další odběratele a dostat se postupně na objem cca 120 tis. GJ. Tím by v režimu dvousložkové ceny došlo k významnému zlevnění ceny tepla pro všechny zákazníky KH TEBIS, a to bez jakýchkoliv dodatečných investic do výrobních kapacit.

Takový byl původní plán. Po změně vedení města v roce 2017 se jednatelem KH TEBIS stal pan Martin Suchánek a v rozporu s Energetickou koncepcí města Kutná Hora, a proti původním plánům i elementární ekonomické logice, rozhodl o nákupu nových kogeneračních jednotek s tepelným výkonem 2 MW. Zapojením nových kogeneračních jednotek došlo k poklesu objemu dodávky tepla do KH TEBIS o cca 20 tis. GJ na cca 75 tis. GJ (cca 20 %) a se snížením odběru došlo v režimu dvousložkové ceny ke zdražení jednotkové ceny tepla od ECKH. Zde je nutné zdůraznit jaká byla alternativní možnost: Společnost KH TEBIS mohla koupit dodatečný GJ tepla pouze za 164 Kč bez nutnosti investovat jedinou korunu. Místo toho se pan Suchánek rozhodl investovat 30 mil. Kč do nových, ale bohužel zcela nadbytečných, kogeneračních jednotek.

Pro ilustraci, nákup kogeneračních jednotek lze přirovnat k nákupu třetího auta do rodiny imaginárního pana Horáka. Rodina Horákových třetí auto nepotřebuje, má jedno starší (původní plynové kotle), které si drží jako zálohu a nedávno si Horákovi pořídili úplně nové, na operativní leasing, s neomezeným nájezdem kilometrů (smlouva a ECKH). Čím více Horákovi tímhle autem najedou, tím je jeden km vyjde levněji. Pan Horák ale dostal skvělou nabídku na sportovní kabriolet, který báječně využije čtyři měsíce v roce, a tak pořídil auto třetí (kogenerační jednotky). Bylo dost drahé a tak manželce (zastupitelstvo) namluvil, že se za tři roky “zázračně” zaplatí samo. Paní Horáková na zázrak pořád čeká, rodina za kabriolet platí další leasing (město splácí dluh za kogenerační jednotky) a všechny ostatní náklady. Horákovi teď mají dost aut, najezdí pořád stejně kilometrů, ale jejich celkový náklad na dopravu se významně zvýšil.

Návratnost kogeneračních jednotek není 3 roky, jak v minulosti tvrdil Martin Suchánek jako jednatel KH TEBIS, ale 16 let. Což je zřejmě více než jejich životnost. Vedení KH TEBIS v minulosti ve svých výpočtech, ať již účelově nebo z nedbalosti, opomnělo zohlednit odpis kogenerací a existenci smluvních ujednání s ECKH (dodatečný GJ lze koupit pouze za 164 Kč). Město se zadlužilo 30 miliony korun. Dluh města má vliv i na občany Kutné Hory, kteří mají svoje vlastní vytápění a s CZT a KH TEBIS nemají nic společného. Jistě existuje racionálnější využití městských peněz. Jak píše ODS a Město PRO lidi ve svém článku: “Pro konkrétnější představu, hovoříme třeba o opravě dožilého městského krytého bazénu, desítkách kilometrů chodníků, či stovkách parkovacích míst.” Ano, souhlasíme, neřekli bychom to lépe! Za 30 milionů je spousta muziky.

Pokud by návratnost KGJ byla 3 roky, jak tvrdí vedení KH TEBIS, muselo by v KH TEBIS ležet na účtech již cca 20 milionů korun. Realita je, že město Kutná Hora stále dluží odhadem cca 24 mil. Kč a za 3 roky inkasovalo od KH TEBIS pouze cca 3 mil. Kč. V soukromé sféře by taková iracionální investice zcela jistě stála zodpovědného manažera kariéru.

Pokud by tedy společnost KH TEBIS nenakoupila KGJ a připojila by střední školy a bazén, mohli mít občané Kutné Hory v kapse každý rok cca 4 miliony korun, za poslední 4 roky tedy téměř 16 milionů korun celkem. Město by současně nemuselo splácet dluh 30 milionů korun.

Propoj soustav Šipší a Hlouška

Kritizovaný propoj soustav Šipší a Hlouška byl součástí Energetické koncepce města Kutná Hora z roku 2006, tedy dávno před tím, než naše společnost vznikla. Vybudování propojení soustav bylo doporučeno odborníky v oblasti energetiky a přispělo k zásadnímu zvýšení bezpečnosti dodávek tepla obyvatelům KH.

Závěrem odpověď na otázku ODS a Města pro lidi: O kolik milionů přišlo město za šest let? Vedení KH TEBIS skutečně svými kroky připravilo občany Kutné Hory o několik milionů korun. Ztracené miliony neskončily v ECKH, ale jsou skutečně ztracené. EC Kutná Hora opakovaně deklaruje zájem se konstruktivně podílet na rozvoji CZT v Kutné Hoře, rozvíjet síť o nové zákazníky a podílet se na tvorbě cenové stability.

Ing. Petr Polívka,
EC Kutná Hora s.r.o.

Související články:
O kolik milionů přišlo město za šest let?
Mýlit se je lidské

AVE_CZ
Reklama
Reakce na článek O kolik milionů přišlo město za šest let?

Reakce na článek O kolik milionů přišlo město za šest let?

12. březen 2021

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Společnost EC Kutná Hora reagovala na článek "O kolik milionů přišlo město za šest let?"

Autor článku “O kolik milionů přišlo město za šest let?” podepsaného Společně ODS a Město PRO lidi, buď vědomě lže, nebo se jen nechtěl zatěžovat fakty a matematikou. Lživé je hned úvodní tvrzení článku, a sice že městská společnost KH TEBIS dokáže ve svých zdrojích vyrobit teplo levněji, než za kolik ho nakupuje od EC Kutná Hora. Smutné a současně pochopitelné je, že autorem tohoto ničím nepodloženého tvrzení, je pan Martin Suchánek, který je osobně zodpovědný za 30 milionů korun zbytečně vydaných městem na nákup nepotřebných kogeneračních jednotek, které Kutná Hora stále splácí a které dodnes zdražují teplo zákazníkům KH TEBIS.

Jak je možné, že nákup moderní výrobní technologie zdražuje a nikoliv zlevňuje teplo v Kutné Hoře? Společnosti ECKH a KH TEBIS totiž již v době pořízení kogenerací měly sjednanou dvousložkovou cenu na dodávku tepla. Část ceny za dodávku zůstává konstantní bez ohledu na objem dodaného tepla, část roste či klesá s každou dodanou či nedodanou jednotkou tepla. Garantovaný odběr byl dle historických dat nastaven na 80 tis. GJ. Každý další dodatečný nakoupený GJ nad 80 tis. již stojí KH TEBIS pouze 164 Kč, což odpovídá palivovému nákladu.

Celá koncepce, včetně výše rezervovaného výkonu, byla navržena a doporučena odborníky města KH (posudek EVČ, 2012). V původním plánu města bylo nechat dosloužit původní kogenerační jednotky z 90. let, připojit na systém zásobování teplem školy a další odběratele a dostat se postupně na objem cca 120 tis. GJ. Tím by v režimu dvousložkové ceny došlo k významnému zlevnění ceny tepla pro všechny zákazníky KH TEBIS, a to bez jakýchkoliv dodatečných investic do výrobních kapacit.

Takový byl původní plán. Po změně vedení města v roce 2017 se jednatelem KH TEBIS stal pan Martin Suchánek a v rozporu s Energetickou koncepcí města Kutná Hora, a proti původním plánům i elementární ekonomické logice, rozhodl o nákupu nových kogeneračních jednotek s tepelným výkonem 2 MW. Zapojením nových kogeneračních jednotek došlo k poklesu objemu dodávky tepla do KH TEBIS o cca 20 tis. GJ na cca 75 tis. GJ (cca 20 %) a se snížením odběru došlo v režimu dvousložkové ceny ke zdražení jednotkové ceny tepla od ECKH. Zde je nutné zdůraznit jaká byla alternativní možnost: Společnost KH TEBIS mohla koupit dodatečný GJ tepla pouze za 164 Kč bez nutnosti investovat jedinou korunu. Místo toho se pan Suchánek rozhodl investovat 30 mil. Kč do nových, ale bohužel zcela nadbytečných, kogeneračních jednotek.

Pro ilustraci, nákup kogeneračních jednotek lze přirovnat k nákupu třetího auta do rodiny imaginárního pana Horáka. Rodina Horákových třetí auto nepotřebuje, má jedno starší (původní plynové kotle), které si drží jako zálohu a nedávno si Horákovi pořídili úplně nové, na operativní leasing, s neomezeným nájezdem kilometrů (smlouva a ECKH). Čím více Horákovi tímhle autem najedou, tím je jeden km vyjde levněji. Pan Horák ale dostal skvělou nabídku na sportovní kabriolet, který báječně využije čtyři měsíce v roce, a tak pořídil auto třetí (kogenerační jednotky). Bylo dost drahé a tak manželce (zastupitelstvo) namluvil, že se za tři roky “zázračně” zaplatí samo. Paní Horáková na zázrak pořád čeká, rodina za kabriolet platí další leasing (město splácí dluh za kogenerační jednotky) a všechny ostatní náklady. Horákovi teď mají dost aut, najezdí pořád stejně kilometrů, ale jejich celkový náklad na dopravu se významně zvýšil.

Návratnost kogeneračních jednotek není 3 roky, jak v minulosti tvrdil Martin Suchánek jako jednatel KH TEBIS, ale 16 let. Což je zřejmě více než jejich životnost. Vedení KH TEBIS v minulosti ve svých výpočtech, ať již účelově nebo z nedbalosti, opomnělo zohlednit odpis kogenerací a existenci smluvních ujednání s ECKH (dodatečný GJ lze koupit pouze za 164 Kč). Město se zadlužilo 30 miliony korun. Dluh města má vliv i na občany Kutné Hory, kteří mají svoje vlastní vytápění a s CZT a KH TEBIS nemají nic společného. Jistě existuje racionálnější využití městských peněz. Jak píše ODS a Město PRO lidi ve svém článku: “Pro konkrétnější představu, hovoříme třeba o opravě dožilého městského krytého bazénu, desítkách kilometrů chodníků, či stovkách parkovacích míst.” Ano, souhlasíme, neřekli bychom to lépe! Za 30 milionů je spousta muziky.

Pokud by návratnost KGJ byla 3 roky, jak tvrdí vedení KH TEBIS, muselo by v KH TEBIS ležet na účtech již cca 20 milionů korun. Realita je, že město Kutná Hora stále dluží odhadem cca 24 mil. Kč a za 3 roky inkasovalo od KH TEBIS pouze cca 3 mil. Kč. V soukromé sféře by taková iracionální investice zcela jistě stála zodpovědného manažera kariéru.

Pokud by tedy společnost KH TEBIS nenakoupila KGJ a připojila by střední školy a bazén, mohli mít občané Kutné Hory v kapse každý rok cca 4 miliony korun, za poslední 4 roky tedy téměř 16 milionů korun celkem. Město by současně nemuselo splácet dluh 30 milionů korun.

Propoj soustav Šipší a Hlouška

Kritizovaný propoj soustav Šipší a Hlouška byl součástí Energetické koncepce města Kutná Hora z roku 2006, tedy dávno před tím, než naše společnost vznikla. Vybudování propojení soustav bylo doporučeno odborníky v oblasti energetiky a přispělo k zásadnímu zvýšení bezpečnosti dodávek tepla obyvatelům KH.

Závěrem odpověď na otázku ODS a Města pro lidi: O kolik milionů přišlo město za šest let? Vedení KH TEBIS skutečně svými kroky připravilo občany Kutné Hory o několik milionů korun. Ztracené miliony neskončily v ECKH, ale jsou skutečně ztracené. EC Kutná Hora opakovaně deklaruje zájem se konstruktivně podílet na rozvoji CZT v Kutné Hoře, rozvíjet síť o nové zákazníky a podílet se na tvorbě cenové stability.

Ing. Petr Polívka,
EC Kutná Hora s.r.o.

Související články:
O kolik milionů přišlo město za šest let?
Mýlit se je lidské