Vyjádření lídryně kandidátky STAN - Šance pro Kutnou Horu Silvie Doušové

7. říjen 2018, 14:11

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Zásadně se distancujeme od individuální akce jednoho našeho, dnes již bývalého, člena, který stojí za letákem s Martinem Starým, na kterých je jeho fotka z jeho facebookového profilu se starostovským řetězem a novinovými titulky, které shrnují jeho neúspěšné snahy z doby, kdy byl starostou. Tento čin byl v rozporu s naší strategií kampaně a našimi hodnotami, proto jsem z toho vyvodila personální důsledky a tento člen byl bez prodlení vyloučen.

Vzhledem k tomu, že jsem se tuto informaci dozvěděla pár hodin před zahájením voleb a vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení, jsem celou věc konzultovala s právníky a bylo mi doporučeno tuto informaci nezveřejňovat, aby nedošlo k maření trestního řízení.

Do předvolebního klání jsem šla s jasným cílem navrátit důvěru v politiky, protože jsem věřila, že je to možné a že lze oddělit profesionální rovinu od roviny osobní. Na tomto cíli jsem postavila i naši kampaň a po celou dobu držela tuto linii, přestože byly na mou osobu i některé mé kolegy a kolegyně vyvíjeny velmi silné negativní tlaky ze všech možných stran. Nedokážu psát vyděračské dopisy, vyhrabávat špínu na své protikandidáty, ani brát si jako rukojmí děti, abych získala moc. Nenesu zodpovědnost za jednání dotyčného jedince, který si tím letákem vyřizoval osobní účty s Martinem Starým, ale cítím zodpovědnost vůči své rodině a vůči lidem, kteří mi v posledních měsících vyjádřili svou podporu ať už tím, že jsou se mnou na kandidátní listině, nebo tím, že mi dali svůj hlas. Všem se tímto velice omlouvám, neskutečně mě to mrzí a jsem připravena nést veškeré důsledky s touto nepříjemnou situací spojené.

Silvia Doušová

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Vyjádření lídryně kandidátky STAN - Šance pro Kutnou Horu Silvie Doušové

Vyjádření lídryně kandidátky STAN - Šance pro Kutnou Horu Silvie Doušové

7. říjen 2018

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Zásadně se distancujeme od individuální akce jednoho našeho, dnes již bývalého, člena, který stojí za letákem s Martinem Starým, na kterých je jeho fotka z jeho facebookového profilu se starostovským řetězem a novinovými titulky, které shrnují jeho neúspěšné snahy z doby, kdy byl starostou. Tento čin byl v rozporu s naší strategií kampaně a našimi hodnotami, proto jsem z toho vyvodila personální důsledky a tento člen byl bez prodlení vyloučen.

Vzhledem k tomu, že jsem se tuto informaci dozvěděla pár hodin před zahájením voleb a vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení, jsem celou věc konzultovala s právníky a bylo mi doporučeno tuto informaci nezveřejňovat, aby nedošlo k maření trestního řízení.

Do předvolebního klání jsem šla s jasným cílem navrátit důvěru v politiky, protože jsem věřila, že je to možné a že lze oddělit profesionální rovinu od roviny osobní. Na tomto cíli jsem postavila i naši kampaň a po celou dobu držela tuto linii, přestože byly na mou osobu i některé mé kolegy a kolegyně vyvíjeny velmi silné negativní tlaky ze všech možných stran. Nedokážu psát vyděračské dopisy, vyhrabávat špínu na své protikandidáty, ani brát si jako rukojmí děti, abych získala moc. Nenesu zodpovědnost za jednání dotyčného jedince, který si tím letákem vyřizoval osobní účty s Martinem Starým, ale cítím zodpovědnost vůči své rodině a vůči lidem, kteří mi v posledních měsících vyjádřili svou podporu ať už tím, že jsou se mnou na kandidátní listině, nebo tím, že mi dali svůj hlas. Všem se tímto velice omlouvám, neskutečně mě to mrzí a jsem připravena nést veškeré důsledky s touto nepříjemnou situací spojené.

Silvia Doušová