Vyjádření zastupitelů ČSSD

19. listopad 2017, 12:35

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Není žádným tajemstvím, že koaliční dohoda uzavřená mezi Kutnohorskou změnou, hnutím ANO a ČSSD byla dlouhodobě porušována.

Klíčovým momentem, který vážně nastolil otázku odstoupení od koaliční smlouvy, bylo odvolání Zuzany Moravčíkové z pozice místostarostky města. Vydali jsme prohlášení, ve kterém jsme konstatovali, že sice došlo k porušení koaliční smlouvy, ale deklarovali jsme zájem pokračovat ve společné práci.

Na uvolněnou pozici místostarosty jsme nominovali Zdeňka Hadrovského, kterému byla na koaliční schůzce přislíbena podpora 14 zastupitelů (Koaliční smlouva, čl. VII, odst.1, věta druhá: "V případě jakýchkoli personálních změn budou smluvní strany jednat ve shodě a podpoří návrh politického subjektu, kterému nominace dle dohod přísluší").

Jak volba dopadla, je známo. Zdeněk Hadrovský dostal 13 hlasů, nebyl zvolen. To byl druhý moment, kdy byla významně porušena koaliční dohoda.

Na jednání zastupitelstva bylo následně hlasováno o zrušení pozice místostarosty (Koaliční smlouva, čl. VII, odst. 1 věta první: "Smluvní strany se zavazují, že budou po celé volební období respektovat dohodnutou politickou strukturu orgánů města"). Zde došlo ke třetímu významnému porušení koaliční dohody, neboť tento návrh byl přijat i hlasy koaličních zastupitelů.

Můžeme pouze konstatovat, že došlo k porušení rovnosti smluvních stran a to na úkor ČSSD, která tak ztratila možnost prosazovat programové cíle z pozice člena vedení města. Z koaliční smlouvy udělali neplatný cár papíru ti zastupitelé, kteří hlasovali v rozporu s jejím zněním. Odstoupení od koaliční smlouvy je krokem, který pouze uvádí do souladu formální stav s reálnou politickou situací.

Z tohoto důvodu nemusí dojít ke změně ve složení Rady města. V průběhu minulého volebního období byla vypovězena koaliční smlouva, přesto Rada fungovala ve složení dvou politických subjektů do konce volebního období.

Jsme si plně vědomi své odpovědnosti za prosazení programových cílů, ke kterým jsme se na počátku tohoto volebního období zavázali. A to vše v době, kdy se vyostřuje situace a pozorujeme různé zájmové skupinky, které se snaží prosadit své priority ve městě nevybíravými metodami. Proto budeme pokračovat ve spolupráci se starostou a místostarostou města, se zastupiteli Kutnohorské změny a hnutí ANO, kteří mají zájem ve spolupráci pokračovat, ale také s ostatními zastupiteli, kteří trvale hájí a prosazují zájmy města.

Zastupitelé za ČSSD v Kutné Hoře

tz
GASK
Reklama
Vyjádření zastupitelů ČSSD

Vyjádření zastupitelů ČSSD

19. listopad 2017

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Není žádným tajemstvím, že koaliční dohoda uzavřená mezi Kutnohorskou změnou, hnutím ANO a ČSSD byla dlouhodobě porušována.

Klíčovým momentem, který vážně nastolil otázku odstoupení od koaliční smlouvy, bylo odvolání Zuzany Moravčíkové z pozice místostarostky města. Vydali jsme prohlášení, ve kterém jsme konstatovali, že sice došlo k porušení koaliční smlouvy, ale deklarovali jsme zájem pokračovat ve společné práci.

Na uvolněnou pozici místostarosty jsme nominovali Zdeňka Hadrovského, kterému byla na koaliční schůzce přislíbena podpora 14 zastupitelů (Koaliční smlouva, čl. VII, odst.1, věta druhá: "V případě jakýchkoli personálních změn budou smluvní strany jednat ve shodě a podpoří návrh politického subjektu, kterému nominace dle dohod přísluší").

Jak volba dopadla, je známo. Zdeněk Hadrovský dostal 13 hlasů, nebyl zvolen. To byl druhý moment, kdy byla významně porušena koaliční dohoda.

Na jednání zastupitelstva bylo následně hlasováno o zrušení pozice místostarosty (Koaliční smlouva, čl. VII, odst. 1 věta první: "Smluvní strany se zavazují, že budou po celé volební období respektovat dohodnutou politickou strukturu orgánů města"). Zde došlo ke třetímu významnému porušení koaliční dohody, neboť tento návrh byl přijat i hlasy koaličních zastupitelů.

Můžeme pouze konstatovat, že došlo k porušení rovnosti smluvních stran a to na úkor ČSSD, která tak ztratila možnost prosazovat programové cíle z pozice člena vedení města. Z koaliční smlouvy udělali neplatný cár papíru ti zastupitelé, kteří hlasovali v rozporu s jejím zněním. Odstoupení od koaliční smlouvy je krokem, který pouze uvádí do souladu formální stav s reálnou politickou situací.

Z tohoto důvodu nemusí dojít ke změně ve složení Rady města. V průběhu minulého volebního období byla vypovězena koaliční smlouva, přesto Rada fungovala ve složení dvou politických subjektů do konce volebního období.

Jsme si plně vědomi své odpovědnosti za prosazení programových cílů, ke kterým jsme se na počátku tohoto volebního období zavázali. A to vše v době, kdy se vyostřuje situace a pozorujeme různé zájmové skupinky, které se snaží prosadit své priority ve městě nevybíravými metodami. Proto budeme pokračovat ve spolupráci se starostou a místostarostou města, se zastupiteli Kutnohorské změny a hnutí ANO, kteří mají zájem ve spolupráci pokračovat, ale také s ostatními zastupiteli, kteří trvale hájí a prosazují zájmy města.

Zastupitelé za ČSSD v Kutné Hoře

tz