PM
Reklama

Zastupitel Martin Starý: Kutnohorská ZOO a situace kolem ní

12. listopad 2012, 09:49
(aktualizováno: 12. listopad 2012, 09:58)

Kutná Hora - O svůj názor na situaci kolem uvažovaného ZOO koutku v Kutné Hoře se podělil zastupitel Martin Starý:

Lidé se mne ptají velice často na to, jak jsme daleko s kutnohorským ZOO. Vždy říkám, že je to běh na dlouhou trať a že teď musíme vyjednat s městem pronájem prostoru. Že už jsme v tom mnohé udělali, ale že to nebude lehké. Tak tomu bylo do doby, než jsem si přečetl dodatečně materiály na ZM z 11. září 2012. Bohužel jsem se k nim dostal z důvodu pobytu v zahraničí až v druhé polovině září. Z nich (viz příloha) lze vyčíst, že Město se najednou k celému projektu otáčí zády a pod záminkou rizika shledává celý projekt jako neuskutečnitelný.

Na jednu stranu mě tento postoj ze strany vedení Města z osobních důvodů nepřekvapuje. Když je kritizuji za mnohé věci při správě města, není se čemu divit. Osobně mě však mrzí to, že  svým postojem a osobní záští likvidují projekt, který Kutnou Horu může turisticky zase o něco více zviditelnit, vytvořit pár pracovních míst ale především konečně začít revitalizovat alespoň část parku pod Vlašským dvorem. Navíc bylo vedení s celým projektem průběžně seznamováno a ví, kolik peněz, práce i času jsme do něj do teď vložili.

Co plánujeme

ZOO – rozsáhlá zařízení zoologických zahrad u nás i ve světě jsou ve většině případech dotována městem či státem. Nevýhodou takto velkých zahrad je nejen jejich rozloha, množství personálu, ale také množství chovatelsky náročných zvířat. Záměrem kutnohorské ZOO (spíše miniZOO), který je v těchto ohledech odlišný, je soustředit se na zajímavá, tématicky vybraná zvířata, ale především zvířata chovatelsky nenáročná. Tzn. zvířata, která mohou být po celý rok ve výbězích bez přitápění a také zvířata, která nejsou náročná na potravu. A to jak na objem, tak specifičnost. V druhové skladbě ZOO jsou tedy zvířata (mimo několika výjimek) býložravá (seno, tráva, listí, větve, zrní, ovoce, zelenina nebo granulované směsi). Dalším kritériem, z hlediska hygieny a sousedských vztahů, byla podmínka, aby zvířata co nejméně ovlivňovala svoje okolí, tj. zapáchala a křičela. 80% všech zvířat v ZOO se bude živit rostlinami nebo je všežravá. Sdružení Denemark v rámci správy bývalé cihelny biotopu Chmeliště má možnost získání kvalitního sena či obilovin mj. od ZD Chlístovice. V Kutné Hoře, Kolíně a Čáslavi je i mnoho supermarketů, velkoskladů či pěstitelů, kde lze po dohodě získat pro „člověčí zákazníky“ nevyhovující prošlou zeleninu, ovoce, tvrdé pečivo, mléčné výrobky, ale i maso. Potravu lze získat i na jatkách či v drůbežárnách, ZD atd. (tuto praxi jako chovatel provozuji již 15 let). Větve nebo trávu lze získat jako odpad od Technických služeb. Speciální druhy potravy (hmyz, myši, granule), budou kupovány nebo z větší části budeme sami chovat.

Občerstvení – při vstupu do ZOO bude společný objekt pokladny, občerstvení a zázemí ZOO. Personál bude dále vyjma občerstvení a vstupenky do ZOO prodávat upomínkové předměty apod. Zařízení kavárny by mělo být finančně soběstačné jako jiná zařízení ve městě. Podporou provozu ZOO by byl pouze prodej upomínkových předmětů apod. Předpokládáme též vytvoření pracovních míst pro částečně zdravotně handicapované. Prostor objektu bude koncipován jako otevřený a variabilní a jedním z důležitých cílů je vytvoření místa pro vzdělávání dětí, výuce o zvířatech a výchově k ochraně přírody. Předpokládáme i pronájem na různé soukromé akce či přednášky, malé koncerty, výstavy.

Dětské hřiště - v ploše ZOO bude vybudováno dětské hřiště, interaktivní naučné prvky pro děti apod. Hřiště by mělo sloužit i místním, podobně jako U třech pávů.

Ekonomika – ZOO bude samofinancovatelná bez požadavku na provozní finance ve vztahu k městu. Provozní finance bude ZOO krýt ze vstupného, občerstvení, prodeje drobných předmětů a firemním sponzoringem, adopcí zvířat.

Aktuálně - V září nám přišla po delší době sice drobná, ale potěšující zpráva, že jsme získali grant od krajské hejtmanky ing. Moravčíkové ve výši 30 tis. Kč, určený na projektovou dokumentaci. Nevzdáme se, nechceme věci ukvapeně uspěchat, ale v dané fázi jsme připraveni. Vážíme si podpory spoluobčanů i některých zastupitelů. Jsme připraveni uspořádat diskusi a  prezentaci projektu ZOO Kutná Hora, aby byla veřejnost seznámena s tím, co bychom chtěli vybudovat.

Historie projektu a jednání s Městem Kutná Hora

V tomto článku bych se ale chtěl především zmínit o celé historii projektu ZOO. Před skoro 3 lety jsem se s několika málo přáteli začal zabývat myšlenkou navrácení malého ZOO do Kutné Hory. Před námi se o to snažili mnozí. Jednali jsme neformálně s vedením města, které nám sdělilo, že pokud myslíme celý projekt vážně, ať vypracujeme alespoň ideový záměr. Hledali jsme odborníka, partnera. Do Kutné Hory jsme přivedli zkušené odborníky ze třech ZOO, osobně jsme jednali s reprezentací města. Účastí na jednání a cennými zkušenostmi a radami přispěl mj. ředitel ZOO Liberec MVDr. David Nejedlo, který je zároveň předseda akreditační komise pro zoologické zahrady. Dále jsme ke spolupráci na projektu získali RNDr. Bohumila Krále, CSc, bývalého ředitele ZOO Praha, který vypracoval celý ideový záměr. Kroky jsme transparentně prezentovali a konzultovali s vedením města i příslušným zodpovědným odborem. Proto nás teď překvapuje, že celý projekt  je po takové době chápán jako finanční zátěž a riziko pro Město a hledají se cesty, jak celý projekt zastavit.

Co bylo dosud uděláno?

V souladu s povolením MěU a OŽP byly na pozemku pokáceny havarijní stromy, ostatní ošetřeny, zbytek pozemku vyčištěn od letitých náletů. Předcházelo samozřejmé odborné dendrologické posouzení. Mezitím byl vypracován MVD.r. B. Králem ideový záměr. Doposud vynaložené finanční prostředky na obnovu ZOO  dosahují částky bezmála 100 tis.) - odkaz zde.

V březnu na setkání s oběma místostarosty a úředníky, nám bylo řečeno, že další krok je smluvní vztah, který by umožnil pokračování přípravy ZOO. Následně jsme dle učiněných dohod vypracovali a koncem května zaslali žádost o pronájem. Ta se dostala na stůl RM až koncem června a materiál byl odložen. Začátkem července jsme všechny zastupitele informovali o celém projektu i s podrobným nástinem celé problematiky. Přes další peripetie se dostalo ZOO na agendu zářijového ZM. Aktuálně jsem se dozvěděl, že celý projekt je rizikový a nedoporučuje se ke schválení. Na říjnovém ZM bývalý místostarosta popřel březnovou dohodu o krátkodobém pronájmu kvůli projektové dokumentaci a získání financí na ní i na realizaci. Uvedl, že po nás již na jaře Město požadovalo vypracovat projektovou dokumentaci a záruky ve financování realizace i provozu. S tímto však souhlasit nemůžeme. Nejen že je toto tvrzení nepravdivé, ale jako nezisková organizace nejsme schopni a ani ochotni bez jakýchkoliv písemných záruk dávat do projektu další statisíce korun. Do této doby jsme do projektu bez smluvního vztahu investovali dost energie i financí, takže doufáme, že je evidentní, že projekt opravdu chceme dotáhnout do konce. Jednali jsme i s případnými investory realizace i samotného provozu ZOO, kteří  by byli ochotni stát se generálními partnery projektu. Ti nám ovšem sdělili, že dokud nebudeme mít pozemek dlouhodobém pronájmu (min. 30 let) či v soukromém vlastnictví, nehodlají do projektu vůbec vstupovat. Věříme tedy, že se nám podaří Město přesvědčit a získat na pozemek alespon na 5 let (na dobu získání financí na realizaci a na vypracování projektové dokumentace) právní vztah. Pokud se toto nepodaří nebo nebudeme schopni naše závazky splnit, od projektu bohužel budeme muset odstoupit. Tím však tato možnost padá pro Kutnou Horu celkově. Nejen že Město nemá a nebude mít finanční zdroje na tento projekt, ale nezíská do projektu i odborníky. A ti jsou v takto specifických projektech zásadní devizou.

Přílohy:
Popis jednotlivých expozic
Navrhovaná skladba zvířat

.
Komentáře
Re: - vložil Petr - 20. listopad 2012, 12:18

Tak podle všech informací má být ve čtvrtek schůzka kvůli ZOO. Vedení se asi zaleklo. M.Starý totiž s kolegou projednávají možnost získání dotace ze SFŽP http://www.mzp.cz/cz/news_121109_OP%C5%BDP kde by byla velká šance (v týhle souvislosti mi tohle slovo nějak smrdí :o)) získat prostředky na celou realizaci. Starý s kolegou, který pracuje pro další české ZOO, tvrdí, že je ta pravděbonobnost velká. Tak jsem zvědav, jak se k tomu postaví město! Jestli si tuhle možnost nechají ujít, tak fakt už nevím. Držím palce, kluci. Dejte vědět, jak to dopadlo

Docela se těším - vložil Anonymous - 19. listopad 2012, 09:53

- na další téma, o kterém zde napíše p. Svoboda, aby se strhla pěkná diskuse. Chtělo by to prostě další slovo do pranice, jak se říká.
Někdy se tu nad příspěvky fakt pobavím až potěším. Mohou být i velmi vtipné. Třeba tady podle mě absolutně vede ten, kde se píše o tom, že by p. Starý měl založit tu "Zahradu blbosti" složenou z manšaftu z Vlašáku. Tomu se směju ještě teď!
Někdy se ale i rozesmutním až naštvu. Každopádně ale co je důležité, že se taky hodně dozvím. No a můžu to pak samozřejmě dávat dále, což také mnohdy a s velkou chutí činím.
Takovéhle fórum tady v Kutné Hoře - to je potřeba. Díky pane Svobodo a pište prosím dále o těchto důležitých až palčivých tématech.
Ať žije "Glasnosť" jak by řekl třeba náš pan starosta...?

Re: - vložil Anonymous - 16. listopad 2012, 22:12

Taky jsem pro realizaci mini ZOO-jednoznačně a je mi úplně jedno, kdo to udělá, ale hlavně aby to bylo. Je to prima nápad, udělat znovu, co tady už jednou bylo a je mi úplně jedno, jestli to udělá Petr nebo Pavel. Faktem je, že by to bylo další "táhlo" pro město, hlavně pro děti, navíc v nevyužívaném a zarostlém prostoru, který by se tímto oživil.
Jak už bylo níže napsáno, tyhle žabomyší spory nejsou k ničemu...v tomhle je hlavně závist a zášť. Snad zvítězí zdravý rozum.

AVE_CZ
Reklama
Zastupitel Martin Starý: Kutnohorská ZOO a situace kolem ní

Zastupitel Martin Starý: Kutnohorská ZOO a situace kolem ní

12. listopad 2012
(aktualizováno: 12. listopad 2012, 09:58)

Kutná Hora - O svůj názor na situaci kolem uvažovaného ZOO koutku v Kutné Hoře se podělil zastupitel Martin Starý:

Lidé se mne ptají velice často na to, jak jsme daleko s kutnohorským ZOO. Vždy říkám, že je to běh na dlouhou trať a že teď musíme vyjednat s městem pronájem prostoru. Že už jsme v tom mnohé udělali, ale že to nebude lehké. Tak tomu bylo do doby, než jsem si přečetl dodatečně materiály na ZM z 11. září 2012. Bohužel jsem se k nim dostal z důvodu pobytu v zahraničí až v druhé polovině září. Z nich (viz příloha) lze vyčíst, že Město se najednou k celému projektu otáčí zády a pod záminkou rizika shledává celý projekt jako neuskutečnitelný.

Na jednu stranu mě tento postoj ze strany vedení Města z osobních důvodů nepřekvapuje. Když je kritizuji za mnohé věci při správě města, není se čemu divit. Osobně mě však mrzí to, že  svým postojem a osobní záští likvidují projekt, který Kutnou Horu může turisticky zase o něco více zviditelnit, vytvořit pár pracovních míst ale především konečně začít revitalizovat alespoň část parku pod Vlašským dvorem. Navíc bylo vedení s celým projektem průběžně seznamováno a ví, kolik peněz, práce i času jsme do něj do teď vložili.

Co plánujeme

ZOO – rozsáhlá zařízení zoologických zahrad u nás i ve světě jsou ve většině případech dotována městem či státem. Nevýhodou takto velkých zahrad je nejen jejich rozloha, množství personálu, ale také množství chovatelsky náročných zvířat. Záměrem kutnohorské ZOO (spíše miniZOO), který je v těchto ohledech odlišný, je soustředit se na zajímavá, tématicky vybraná zvířata, ale především zvířata chovatelsky nenáročná. Tzn. zvířata, která mohou být po celý rok ve výbězích bez přitápění a také zvířata, která nejsou náročná na potravu. A to jak na objem, tak specifičnost. V druhové skladbě ZOO jsou tedy zvířata (mimo několika výjimek) býložravá (seno, tráva, listí, větve, zrní, ovoce, zelenina nebo granulované směsi). Dalším kritériem, z hlediska hygieny a sousedských vztahů, byla podmínka, aby zvířata co nejméně ovlivňovala svoje okolí, tj. zapáchala a křičela. 80% všech zvířat v ZOO se bude živit rostlinami nebo je všežravá. Sdružení Denemark v rámci správy bývalé cihelny biotopu Chmeliště má možnost získání kvalitního sena či obilovin mj. od ZD Chlístovice. V Kutné Hoře, Kolíně a Čáslavi je i mnoho supermarketů, velkoskladů či pěstitelů, kde lze po dohodě získat pro „člověčí zákazníky“ nevyhovující prošlou zeleninu, ovoce, tvrdé pečivo, mléčné výrobky, ale i maso. Potravu lze získat i na jatkách či v drůbežárnách, ZD atd. (tuto praxi jako chovatel provozuji již 15 let). Větve nebo trávu lze získat jako odpad od Technických služeb. Speciální druhy potravy (hmyz, myši, granule), budou kupovány nebo z větší části budeme sami chovat.

Občerstvení – při vstupu do ZOO bude společný objekt pokladny, občerstvení a zázemí ZOO. Personál bude dále vyjma občerstvení a vstupenky do ZOO prodávat upomínkové předměty apod. Zařízení kavárny by mělo být finančně soběstačné jako jiná zařízení ve městě. Podporou provozu ZOO by byl pouze prodej upomínkových předmětů apod. Předpokládáme též vytvoření pracovních míst pro částečně zdravotně handicapované. Prostor objektu bude koncipován jako otevřený a variabilní a jedním z důležitých cílů je vytvoření místa pro vzdělávání dětí, výuce o zvířatech a výchově k ochraně přírody. Předpokládáme i pronájem na různé soukromé akce či přednášky, malé koncerty, výstavy.

Dětské hřiště - v ploše ZOO bude vybudováno dětské hřiště, interaktivní naučné prvky pro děti apod. Hřiště by mělo sloužit i místním, podobně jako U třech pávů.

Ekonomika – ZOO bude samofinancovatelná bez požadavku na provozní finance ve vztahu k městu. Provozní finance bude ZOO krýt ze vstupného, občerstvení, prodeje drobných předmětů a firemním sponzoringem, adopcí zvířat.

Aktuálně - V září nám přišla po delší době sice drobná, ale potěšující zpráva, že jsme získali grant od krajské hejtmanky ing. Moravčíkové ve výši 30 tis. Kč, určený na projektovou dokumentaci. Nevzdáme se, nechceme věci ukvapeně uspěchat, ale v dané fázi jsme připraveni. Vážíme si podpory spoluobčanů i některých zastupitelů. Jsme připraveni uspořádat diskusi a  prezentaci projektu ZOO Kutná Hora, aby byla veřejnost seznámena s tím, co bychom chtěli vybudovat.

Historie projektu a jednání s Městem Kutná Hora

V tomto článku bych se ale chtěl především zmínit o celé historii projektu ZOO. Před skoro 3 lety jsem se s několika málo přáteli začal zabývat myšlenkou navrácení malého ZOO do Kutné Hory. Před námi se o to snažili mnozí. Jednali jsme neformálně s vedením města, které nám sdělilo, že pokud myslíme celý projekt vážně, ať vypracujeme alespoň ideový záměr. Hledali jsme odborníka, partnera. Do Kutné Hory jsme přivedli zkušené odborníky ze třech ZOO, osobně jsme jednali s reprezentací města. Účastí na jednání a cennými zkušenostmi a radami přispěl mj. ředitel ZOO Liberec MVDr. David Nejedlo, který je zároveň předseda akreditační komise pro zoologické zahrady. Dále jsme ke spolupráci na projektu získali RNDr. Bohumila Krále, CSc, bývalého ředitele ZOO Praha, který vypracoval celý ideový záměr. Kroky jsme transparentně prezentovali a konzultovali s vedením města i příslušným zodpovědným odborem. Proto nás teď překvapuje, že celý projekt  je po takové době chápán jako finanční zátěž a riziko pro Město a hledají se cesty, jak celý projekt zastavit.

Co bylo dosud uděláno?

V souladu s povolením MěU a OŽP byly na pozemku pokáceny havarijní stromy, ostatní ošetřeny, zbytek pozemku vyčištěn od letitých náletů. Předcházelo samozřejmé odborné dendrologické posouzení. Mezitím byl vypracován MVD.r. B. Králem ideový záměr. Doposud vynaložené finanční prostředky na obnovu ZOO  dosahují částky bezmála 100 tis.) - odkaz zde.

V březnu na setkání s oběma místostarosty a úředníky, nám bylo řečeno, že další krok je smluvní vztah, který by umožnil pokračování přípravy ZOO. Následně jsme dle učiněných dohod vypracovali a koncem května zaslali žádost o pronájem. Ta se dostala na stůl RM až koncem června a materiál byl odložen. Začátkem července jsme všechny zastupitele informovali o celém projektu i s podrobným nástinem celé problematiky. Přes další peripetie se dostalo ZOO na agendu zářijového ZM. Aktuálně jsem se dozvěděl, že celý projekt je rizikový a nedoporučuje se ke schválení. Na říjnovém ZM bývalý místostarosta popřel březnovou dohodu o krátkodobém pronájmu kvůli projektové dokumentaci a získání financí na ní i na realizaci. Uvedl, že po nás již na jaře Město požadovalo vypracovat projektovou dokumentaci a záruky ve financování realizace i provozu. S tímto však souhlasit nemůžeme. Nejen že je toto tvrzení nepravdivé, ale jako nezisková organizace nejsme schopni a ani ochotni bez jakýchkoliv písemných záruk dávat do projektu další statisíce korun. Do této doby jsme do projektu bez smluvního vztahu investovali dost energie i financí, takže doufáme, že je evidentní, že projekt opravdu chceme dotáhnout do konce. Jednali jsme i s případnými investory realizace i samotného provozu ZOO, kteří  by byli ochotni stát se generálními partnery projektu. Ti nám ovšem sdělili, že dokud nebudeme mít pozemek dlouhodobém pronájmu (min. 30 let) či v soukromém vlastnictví, nehodlají do projektu vůbec vstupovat. Věříme tedy, že se nám podaří Město přesvědčit a získat na pozemek alespon na 5 let (na dobu získání financí na realizaci a na vypracování projektové dokumentace) právní vztah. Pokud se toto nepodaří nebo nebudeme schopni naše závazky splnit, od projektu bohužel budeme muset odstoupit. Tím však tato možnost padá pro Kutnou Horu celkově. Nejen že Město nemá a nebude mít finanční zdroje na tento projekt, ale nezíská do projektu i odborníky. A ti jsou v takto specifických projektech zásadní devizou.

Přílohy:
Popis jednotlivých expozic
Navrhovaná skladba zvířat

.
Prohlédnout galerii