Domaro
Reklama

Galerie Felixe Jeneweina se po třílété rekonstrukci vrací do Sankturinovského domu

31. leden 2024, 08:00

Kutná Hora - Výjimečnou událostí v Kutné Hoře bude 3. února 2024 v 17 hodin otevření galerie po ukončení tříleté stavební rekonstrukce. Dlouho očekávaný okamžik zahájení galerijního provozu v Sankturinovském domě uzavírá sedm let soustavných prací na přípravě projektu Revitalizace Sankturinovského domu a jeho průběžné realizace.

Projekt zahrnuje nejen provedené stavební úpravy, ale i realizaci nově otevírané Expozice alchymie a renesančních věd, jejíž historický základ souvisí s působením mnoha historických osobností v Kutné Hoře, které se věnovaly lékařským vědám, pracovaly v oboru metalurgie, chemie, geologie, aj. Tato expozice jejich zdejší působení zevrubně připomíná, např. Lazara Erckera, nejvyššího mincmistra království českého nebo kutnohorského rodáka, lékaře a alchymistu Daniela Stolcia, který byl žákem Michaela Maiera, významného lékaře na dvoře Rudolfa II a i pozdější novodobé osobnosti udržující odkaz historických pramenů (Josef Louda, Vladislav Zadrobílek). - Expozice zpřístupňuje mimo jiné poznatky stavebně historického průzkumu domu, rešerše k urbanistickému vývoji města od 13. století a poskytuje vzácnou možnost seznámit se s reálným historickým materiálem v podobě dobových exponátů. Podstatným faktem je, že novým provozem se otevírá veřejnosti expozice, která prochází vertikálně celým domem od sklepení přes všechna jeho podlaží až po půdu a třetí patro gotické věže Sankturinovského domu.

Úvodní výstava Diametrální řez v 1. a 2. patře je výběrem 80 exponátů ze sbírkových fondů GFJ získaných v letech 1996-2023. Výběr kopíruje sbírkotvornou koncepci galerie stanovenou v roce 1996, zaměřenou na shromažďování děl současného umění se vztahem k dílu Felixe Jeneweina (1857-1905). Instalována byla díla mnoha známých současných autorů (Jiří Petrbok, Stanislav Diviš, Martin Mainer, Igor Korpaczewski, Jiří Černický, Roman Trabura, Roman Franta, Martin Salajka, Jan Vytiska, Jan Gemrot, a d.).

Zároveň se na výstavě objeví menší úsek prací věnovaných uměleckým osobnostem regionu města (Josef Jan Šedivý, Josef Krčil, František Vysekal, Rudolf Adámek, Karel, L. Klusáček, Zdeněk Glückselig), důležitým je i vystavený sbírkový celek grafických listů Bohuslava Reynka, z let 1937-1966.

Součástí projektu je rekonstruovaný Dvorní domek v nádvoří Sankturinovského domu, v jehož přízemí je menší přednáškový sál a výtvarná dílna pro veřejnost. Na venkovní parter navazuje také polovina parku U tří pávů, kde byly osazeny dvě bronzové plastiky - Jaroslav Koléšek: Misionář. Jestřáb, 2019 a Jiří Plieštik: Ze zášeří, 1987 - získané díky podpoře akvizičního fondu MKČR.

Veškeré úpravy domu a rozšíření znamenají bezpochyby zkvalitnění současné nabídky galerie pro nejširší veřejnost. Slavnostní sobotní den doprovodí koncert skupiny Krásné nové stroje pod vedení Stanislava Diviše.

Komentovaná prohlídka

V sobotu 3. února 2024 v 15 a 16 hodin se bude konat také pro zájemce komentovaná prohlídka výstavy fotografií „JAN PALACH 16. – 25. ledna 1969“ ve Spolkovém domě (Lierova 146, Kutná Hora) s kurátorkou výstavy a dokumentární fotografkou Danou Kyndrovou. Soubor 40 černobílých fotografií od 18 špičkových fotografů té doby, např. Dagmar Hochové, Miroslava Zajíce nebo Vladimíra Lammera, jsou výběrem z původního obsáhlého souboru, který shromáždila kurátorka výstavy. Výstava připomíná pohnuté události z ledna 1969, které následovaly po sebeupálení studenta Jana Palacha.

202401_GFJ.jpg

tz, ar
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Galerie Felixe Jeneweina se po třílété rekonstrukci vrací do Sankturinovského domu

Galerie Felixe Jeneweina se po třílété rekonstrukci vrací do Sankturinovského domu

31. leden 2024

Kutná Hora - Výjimečnou událostí v Kutné Hoře bude 3. února 2024 v 17 hodin otevření galerie po ukončení tříleté stavební rekonstrukce. Dlouho očekávaný okamžik zahájení galerijního provozu v Sankturinovském domě uzavírá sedm let soustavných prací na přípravě projektu Revitalizace Sankturinovského domu a jeho průběžné realizace.

Projekt zahrnuje nejen provedené stavební úpravy, ale i realizaci nově otevírané Expozice alchymie a renesančních věd, jejíž historický základ souvisí s působením mnoha historických osobností v Kutné Hoře, které se věnovaly lékařským vědám, pracovaly v oboru metalurgie, chemie, geologie, aj. Tato expozice jejich zdejší působení zevrubně připomíná, např. Lazara Erckera, nejvyššího mincmistra království českého nebo kutnohorského rodáka, lékaře a alchymistu Daniela Stolcia, který byl žákem Michaela Maiera, významného lékaře na dvoře Rudolfa II a i pozdější novodobé osobnosti udržující odkaz historických pramenů (Josef Louda, Vladislav Zadrobílek). - Expozice zpřístupňuje mimo jiné poznatky stavebně historického průzkumu domu, rešerše k urbanistickému vývoji města od 13. století a poskytuje vzácnou možnost seznámit se s reálným historickým materiálem v podobě dobových exponátů. Podstatným faktem je, že novým provozem se otevírá veřejnosti expozice, která prochází vertikálně celým domem od sklepení přes všechna jeho podlaží až po půdu a třetí patro gotické věže Sankturinovského domu.

Úvodní výstava Diametrální řez v 1. a 2. patře je výběrem 80 exponátů ze sbírkových fondů GFJ získaných v letech 1996-2023. Výběr kopíruje sbírkotvornou koncepci galerie stanovenou v roce 1996, zaměřenou na shromažďování děl současného umění se vztahem k dílu Felixe Jeneweina (1857-1905). Instalována byla díla mnoha známých současných autorů (Jiří Petrbok, Stanislav Diviš, Martin Mainer, Igor Korpaczewski, Jiří Černický, Roman Trabura, Roman Franta, Martin Salajka, Jan Vytiska, Jan Gemrot, a d.).

Zároveň se na výstavě objeví menší úsek prací věnovaných uměleckým osobnostem regionu města (Josef Jan Šedivý, Josef Krčil, František Vysekal, Rudolf Adámek, Karel, L. Klusáček, Zdeněk Glückselig), důležitým je i vystavený sbírkový celek grafických listů Bohuslava Reynka, z let 1937-1966.

Součástí projektu je rekonstruovaný Dvorní domek v nádvoří Sankturinovského domu, v jehož přízemí je menší přednáškový sál a výtvarná dílna pro veřejnost. Na venkovní parter navazuje také polovina parku U tří pávů, kde byly osazeny dvě bronzové plastiky - Jaroslav Koléšek: Misionář. Jestřáb, 2019 a Jiří Plieštik: Ze zášeří, 1987 - získané díky podpoře akvizičního fondu MKČR.

Veškeré úpravy domu a rozšíření znamenají bezpochyby zkvalitnění současné nabídky galerie pro nejširší veřejnost. Slavnostní sobotní den doprovodí koncert skupiny Krásné nové stroje pod vedení Stanislava Diviše.

Komentovaná prohlídka

V sobotu 3. února 2024 v 15 a 16 hodin se bude konat také pro zájemce komentovaná prohlídka výstavy fotografií „JAN PALACH 16. – 25. ledna 1969“ ve Spolkovém domě (Lierova 146, Kutná Hora) s kurátorkou výstavy a dokumentární fotografkou Danou Kyndrovou. Soubor 40 černobílých fotografií od 18 špičkových fotografů té doby, např. Dagmar Hochové, Miroslava Zajíce nebo Vladimíra Lammera, jsou výběrem z původního obsáhlého souboru, který shromáždila kurátorka výstavy. Výstava připomíná pohnuté události z ledna 1969, které následovaly po sebeupálení studenta Jana Palacha.

202401_GFJ.jpg

Zlata banka
Reklama
tz, ar