Domaro
Reklama

NÁZOR: Petr Berka kritizuje špatnou komunikaci s představiteli města

23. září 2022, 12:21

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Vážení občané,

v současné době vyprazdňujeme schránky, které jsou plné pozitiv a slibů do budoucna. Situace se opakuje v pravidelném intervalu a my si opět povzdechneme nad tím, jak opět uděláme město plné života, jak se otevřeme občanům a podnikatelům v centru města atd., atd.

V posledních týdnech se snažíme řešit společně s Osadními výbory Šipší a Hlouška problémy a stížnosti spojené s realizací pokládky optických sítí. Tato zkušenost nás vede k hlubokému zamyšlení, jestli takto bude pokračovat nekomunikace, až arogance vůči občanům v dalším volebním období. Pokud pomineme podmínky projektu, kvalitu vykonané práce, nemůžeme se smířit s tím, že jak osadní výbory, tak následně občané, neměli žádné informace, nikdo neměl možnost se k projektu vyjádřit. Komunikační absence pokračuje nyní při řešení problémů, stížností. Proč by je řešili pracovníci odborů, kam se za celý týden nedovoláte, když vedení města jde příkladem a neprojevilo sebemenší vůli se tímto nemalým problémem zabývat na posledním zastupitelstvu. Tak buďme optimisté a věřme slibům, že se třeba po nadcházejícím víkendu něco změní a pojďme volit.

Petr Berka, v komunálních volbách nekandidující občan

Názor osadních výborů Šipší a Hlouška

Vyjádření Martina Suchánka, předsedy Osadního výboru Šipší a zastupitele k dopisu pana Petra Berky ve věci výstavby optické sítě v Kutné Hoře:

Mohu konstatovat, že Zastupitelstvo města Kutná Hora bylo osloveno písemně panem Petrem Berkou, který zastupuje několik občanů z Šipší, se žádostí o projednání jejich dotazů před jednáním 13. 9. 2022. Proto jsem před schválením programu jednání navrhnul nový bod do programu. K projednání nedošlo ani v bodu Různé. Před uzavřením smlouvy jsem opakovaně žádal v období od 8. 12. 2020 do 21.1. 2021 členy vedení města (paní místostarostku a pana tajemníka) o zaslaní návrhu smlouvy k včasnému připomínkování občany a výborem. V zákonném termínu 30 dnů návrh předložen nebyl. K širší distribuci návrhu smlouvy došlo dne 31. 3. 2021 s termínem vyjádření do 7. 4. 2021 (přes Velikonoce), kdy rada města návrh smlouvy schválila bez diskuse s osadním výborem nad zaslanými připomínkami. V průběhu realizace osadní výbor vytrvale upozorňuje na průběh stavby díky podnětům z řad občanů. Opakovaně jsem veřejně žádal na 2 předprázdninových jednání zastupitelstva o komunikaci mezi vedením města a občany. Mám za to, že politika je služba lidem a radnice zde má být bezvýhradně pro ně.

Martin Suchánek, zastupitel 2018 - 2022 (Město PRO lidi)

Vyjádření OV Hlouška:
Přidáváme se k vyjádření pana Berky a Osadního výboru Šipší. Realizace pokládky optických sítích ani u nás neproběhla v pořádku a to z hlediska kvality odvedené práce. Očekávali bychom v této věci jasné termíny a harmonogram prací. Jakákoliv komunikace ze strany vedení města ustala a nyní jsme ve fázi, že ani předsedkyni našeho Osadního výboru Hlouška není odpovězeno na otázky, týkající se naší oblasti a řešení problémů, které zde máme. Bohužel musíme konstatovat, že ze strany města jsme se celé 4 roky potýkali pouze se sliby týkající se realizace některých námi požadovaných projektů (revitalizace Průmyslováku, zvýšení počtu parkovacích míst, dopravního generelu atd.), ale k jejich realizaci, i přes náš apel, nedošlo. Osadní výbory jsou zřizovány městem, pokud tedy k jejich zřízení dojde, zastupují občany jednotlivých lokalit a přenáší na vedení města prosby a nebo stížnosti jejich obyvatel. Svým současným přístupem od vedení města se nám zdá, že jsme jen výborem, který není vítán, protože se občani moc ptají a to není vítáno. Věříme v nové vedení města, které bude naslouchat a bude komunikovat!

Kateřina Daczická za OV Hlouška, z pověření předsedkyně OV Hlouška Mgr. Petry Formáčkové

AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
NÁZOR: Petr Berka kritizuje špatnou komunikaci s představiteli města

NÁZOR: Petr Berka kritizuje špatnou komunikaci s představiteli města

23. září 2022

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Vážení občané,

v současné době vyprazdňujeme schránky, které jsou plné pozitiv a slibů do budoucna. Situace se opakuje v pravidelném intervalu a my si opět povzdechneme nad tím, jak opět uděláme město plné života, jak se otevřeme občanům a podnikatelům v centru města atd., atd.

V posledních týdnech se snažíme řešit společně s Osadními výbory Šipší a Hlouška problémy a stížnosti spojené s realizací pokládky optických sítí. Tato zkušenost nás vede k hlubokému zamyšlení, jestli takto bude pokračovat nekomunikace, až arogance vůči občanům v dalším volebním období. Pokud pomineme podmínky projektu, kvalitu vykonané práce, nemůžeme se smířit s tím, že jak osadní výbory, tak následně občané, neměli žádné informace, nikdo neměl možnost se k projektu vyjádřit. Komunikační absence pokračuje nyní při řešení problémů, stížností. Proč by je řešili pracovníci odborů, kam se za celý týden nedovoláte, když vedení města jde příkladem a neprojevilo sebemenší vůli se tímto nemalým problémem zabývat na posledním zastupitelstvu. Tak buďme optimisté a věřme slibům, že se třeba po nadcházejícím víkendu něco změní a pojďme volit.

Petr Berka, v komunálních volbách nekandidující občan

Názor osadních výborů Šipší a Hlouška

Vyjádření Martina Suchánka, předsedy Osadního výboru Šipší a zastupitele k dopisu pana Petra Berky ve věci výstavby optické sítě v Kutné Hoře:

Mohu konstatovat, že Zastupitelstvo města Kutná Hora bylo osloveno písemně panem Petrem Berkou, který zastupuje několik občanů z Šipší, se žádostí o projednání jejich dotazů před jednáním 13. 9. 2022. Proto jsem před schválením programu jednání navrhnul nový bod do programu. K projednání nedošlo ani v bodu Různé. Před uzavřením smlouvy jsem opakovaně žádal v období od 8. 12. 2020 do 21.1. 2021 členy vedení města (paní místostarostku a pana tajemníka) o zaslaní návrhu smlouvy k včasnému připomínkování občany a výborem. V zákonném termínu 30 dnů návrh předložen nebyl. K širší distribuci návrhu smlouvy došlo dne 31. 3. 2021 s termínem vyjádření do 7. 4. 2021 (přes Velikonoce), kdy rada města návrh smlouvy schválila bez diskuse s osadním výborem nad zaslanými připomínkami. V průběhu realizace osadní výbor vytrvale upozorňuje na průběh stavby díky podnětům z řad občanů. Opakovaně jsem veřejně žádal na 2 předprázdninových jednání zastupitelstva o komunikaci mezi vedením města a občany. Mám za to, že politika je služba lidem a radnice zde má být bezvýhradně pro ně.

Martin Suchánek, zastupitel 2018 - 2022 (Město PRO lidi)

Vyjádření OV Hlouška:
Přidáváme se k vyjádření pana Berky a Osadního výboru Šipší. Realizace pokládky optických sítích ani u nás neproběhla v pořádku a to z hlediska kvality odvedené práce. Očekávali bychom v této věci jasné termíny a harmonogram prací. Jakákoliv komunikace ze strany vedení města ustala a nyní jsme ve fázi, že ani předsedkyni našeho Osadního výboru Hlouška není odpovězeno na otázky, týkající se naší oblasti a řešení problémů, které zde máme. Bohužel musíme konstatovat, že ze strany města jsme se celé 4 roky potýkali pouze se sliby týkající se realizace některých námi požadovaných projektů (revitalizace Průmyslováku, zvýšení počtu parkovacích míst, dopravního generelu atd.), ale k jejich realizaci, i přes náš apel, nedošlo. Osadní výbory jsou zřizovány městem, pokud tedy k jejich zřízení dojde, zastupují občany jednotlivých lokalit a přenáší na vedení města prosby a nebo stížnosti jejich obyvatel. Svým současným přístupem od vedení města se nám zdá, že jsme jen výborem, který není vítán, protože se občani moc ptají a to není vítáno. Věříme v nové vedení města, které bude naslouchat a bude komunikovat!

Kateřina Daczická za OV Hlouška, z pověření předsedkyně OV Hlouška Mgr. Petry Formáčkové

Zlata banka
Reklama