NÁZORY: Vyjádření uskupení Město PRO lidi k výběrovému řízení na tajemníka městského úřadu v Kutné Hoře

6. září 2020, 08:14

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Nijak nezpochybňujeme zákonné rozhodovací pravomoci pana starosty a odpovědnost ředitele krajského úřadu za schválení výběru nového tajemníka v Kutné Hoře. Výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka městského úřadu, který tuto funkci bude vykonávat řadu následujících let, bychom si ale formálně představovali jinak.

Jednokolové řízení, způsob výběru hodnotitelů do komise a samotný průběh řízení podle našeho názoru neumožnily měřitelným a porovnatelným způsobem co nejobjektivnější srovnání profesních i lidských předpokladů kandidátů pro výkon tak náročné veřejné funkce. Mohlo být například použito standardní vícekolové výběrové řízení nebo forma tzv. "assesment centra" s nezávislými hodnotiteli (personalisty a odborníky na veřejnou správu), které se při výběru kandidátů u podobně náročných funkcí využívá. Město Kutná Hora má být město pro lidi. Proto si v tak exponované funkci jako je tajemník městského úřadu lidé v Kutné Hoře zaslouží mít prokazatelně toho nejlepšího z uchazečů.

Martin Starý
Předseda, Město PRO lidi

AVE_CZ
Reklama
NÁZORY: Vyjádření uskupení Město PRO lidi k výběrovému řízení na tajemníka městského úřadu v Kutné Hoře

NÁZORY: Vyjádření uskupení Město PRO lidi k výběrovému řízení na tajemníka městského úřadu v Kutné Hoře

6. září 2020

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Nijak nezpochybňujeme zákonné rozhodovací pravomoci pana starosty a odpovědnost ředitele krajského úřadu za schválení výběru nového tajemníka v Kutné Hoře. Výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka městského úřadu, který tuto funkci bude vykonávat řadu následujících let, bychom si ale formálně představovali jinak.

Jednokolové řízení, způsob výběru hodnotitelů do komise a samotný průběh řízení podle našeho názoru neumožnily měřitelným a porovnatelným způsobem co nejobjektivnější srovnání profesních i lidských předpokladů kandidátů pro výkon tak náročné veřejné funkce. Mohlo být například použito standardní vícekolové výběrové řízení nebo forma tzv. "assesment centra" s nezávislými hodnotiteli (personalisty a odborníky na veřejnou správu), které se při výběru kandidátů u podobně náročných funkcí využívá. Město Kutná Hora má být město pro lidi. Proto si v tak exponované funkci jako je tajemník městského úřadu lidé v Kutné Hoře zaslouží mít prokazatelně toho nejlepšího z uchazečů.

Martin Starý
Předseda, Město PRO lidi

Zlata banka
Reklama