vv auto
Reklama

Foto: Studenti Gymnázia Jiřího Ortena diskutovali s policisty o romské problematice

22. únor 2013, 17:32
(aktualizováno: 22. únor 2013, 17:33)

Kutná Hora - Na Gymnáziu Jiřího Ortena se v pátek odpoledne uskutečnila dal­ší be­se­da z cyk­lu "Ta­ky me­zi ná­mi." Se studenty se sešli vedoucí Územního odboru Policie České republiky Kutná Hora Blanka Matějů, tisková mluvčí kutnohorské Policie ČR Vendulka Marečková, zástupce velitele a manažer prevence kriminality Městské policie Kutná Hora Václav Mareček a asistenti prevence kriminality z Kutné Hory a Děčína.

Beseda se rozvíjela především kolem romské problematiky a slova se jako první ujal Milan Horváth z Dě­čí­na, kte­rý pat­ří me­zi du­chov­ní ot­ce tzv. pre­ven­ce kri­mi­na­li­ty. Zpo­čát­ku pra­co­val ja­ko dob­ro­vol­ník a po­má­hal Měst­ské po­li­cii Dě­čín ře­šit pro­blémy Ro­mů na síd­liš­ti Bo­le­ti­ce, po­té, co se osvěd­čil, se stal regulérním asi­s­ten­tem pre­ven­ce kri­mi­na­li­ty při MP v Dě­čí­ně. Je­ho kro­ky k pre­ven­ci kri­mi­na­li­ty se uká­za­ly být účin­něj­ší než čas­to prázd­ná ges­ta úřa­dů a ji­mi vy­na­lo­že­né fi­nanč­ní pro­střed­ky, jež vět­ši­nou ne­při­ná­še­jí kon­krét­ní vý­sled­ky. Pan Horváth je člo­věk, kte­rý v pra­xi ře­ší pro­blémy vzni­ka­jí­cí sou­ži­tím Ro­mů s vět­ši­no­vou spo­leč­nos­tí.

res, www.gymkh.cz
Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Foto: Studenti Gymnázia Jiřího Ortena diskutovali s policisty o romské problematice

Foto: Studenti Gymnázia Jiřího Ortena diskutovali s policisty o romské problematice

22. únor 2013
(aktualizováno: 22. únor 2013, 17:33)

Kutná Hora - Na Gymnáziu Jiřího Ortena se v pátek odpoledne uskutečnila dal­ší be­se­da z cyk­lu "Ta­ky me­zi ná­mi." Se studenty se sešli vedoucí Územního odboru Policie České republiky Kutná Hora Blanka Matějů, tisková mluvčí kutnohorské Policie ČR Vendulka Marečková, zástupce velitele a manažer prevence kriminality Městské policie Kutná Hora Václav Mareček a asistenti prevence kriminality z Kutné Hory a Děčína.

Beseda se rozvíjela především kolem romské problematiky a slova se jako první ujal Milan Horváth z Dě­čí­na, kte­rý pat­ří me­zi du­chov­ní ot­ce tzv. pre­ven­ce kri­mi­na­li­ty. Zpo­čát­ku pra­co­val ja­ko dob­ro­vol­ník a po­má­hal Měst­ské po­li­cii Dě­čín ře­šit pro­blémy Ro­mů na síd­liš­ti Bo­le­ti­ce, po­té, co se osvěd­čil, se stal regulérním asi­s­ten­tem pre­ven­ce kri­mi­na­li­ty při MP v Dě­čí­ně. Je­ho kro­ky k pre­ven­ci kri­mi­na­li­ty se uká­za­ly být účin­něj­ší než čas­to prázd­ná ges­ta úřa­dů a ji­mi vy­na­lo­že­né fi­nanč­ní pro­střed­ky, jež vět­ši­nou ne­při­ná­še­jí kon­krét­ní vý­sled­ky. Pan Horváth je člo­věk, kte­rý v pra­xi ře­ší pro­blémy vzni­ka­jí­cí sou­ži­tím Ro­mů s vět­ši­no­vou spo­leč­nos­tí.

res, www.gymkh.cz
Prohlédnout galerii