vv auto
Reklama

Výsadba lípy ke 100. výročí založení republiky v Zehubech, Kamenných Mostech

29. říjen 2018, 07:41

Zehuby, Kamenné Mosty - Sbor dobrovolných hasičů Zehuby, Kamenné Mosty s velkou podporou Obecního úřadu Žleby v sobotu 27. října uskutečnil ke 100. výročí založení republiky slavnostní průvod se čtyřmi zastaveními.

Průvodní slovo k celé události měl Libor Knapp, jednatel sboru, který postupně přivedl asi 70 účastníků k historicky zajímavým místům v obci.

Při prvním zastavení-v centru obce Zehuby, u křížku, uvedl novou kronikářku obou obcí Lenku Oravovou, která fundovaným výkladem, nejenom o historii křížku a zvoničky, uvedla i význam lípy jako národního symbolu. Zároveň na poškozeném pískovcovém kříži s plastikou Krista odhalila i nově rekonstruovanou desku s básní, která je citovaná i v odkazu na Zehuby ve Wikipedii! Na závěr, kdy pohovořila i zvonku, který doposud hlásí úmrtí občana, nechala symbolicky zazvonit, a tím i přivolala slavnostně vyzdobenou bryčku s ozdobenou lípou, taženou vyparáděným koněm a řízenou vyštafírovaným kočím. Zpívající průvod občanů s trikolorami a vlaječkami vyrazil za doprovodu harmoniky-Jardy Fendrycha a kytary-Oldřicha Bubrleho ke druhému zastavení, k pietnímu místu 1.světové války u hřbitova.

Tam u dvou desek se jmény padlých byly po krátkém proslovu položeny bratry hasiči dva věnce a Radim Knapp přednesl na historicky starou, hasičskou trubku, tesknou melodii za padlé.

Třetím zastavením byla slavnostní výsadba lípy. Po úvodním slavnostním slově starosty OÚ Žleby, pana Šindeláře, který je shodou okolností posledním rodákem z Kamenných Mostů a fandou akcí místních spolků, promluvil i starosta hasičů René Moravec ,který  poděkoval starostovi, bratrům hasičům a organizátorům akce L. Knappovi, L. Oravové a O. Bubrlemu za dotažení celé, pro obě obce vpravdě historické události, do zdárného konce. Přítomní využili možnosti vhodit svoji vlastní přinesenou prsť a podepsat se na Pamětní listinu účastníků, která byla s dalšími dokumenty naší doby slavnostně vložena do schrány do kořenů stromu. Zpívající, tentokrát bez doprovodu nástrojů, přednesli obě sloky národní hymny a poté byl odhalen pamětní kámen s mosaznou deskou. K překvapení všech byli ale ještě vypuštěni holubi, aby tu zprávu o novém krajinotvorném stromu a kameni s Železnými horami v pozadí, roznesli minimálně do celého kutnohorského regionu!

Čtvrtým, závěrečným zastavením byla hasičská zbrojnice, kde již byla připravena výstavka zbraní, výstroje a tiskovin s tématem 1. světová válka a založení republiky. Perfektně připravená prezentace tandemu Oravová, Bubrle s projekcí dobových fotografií a výkladem vyvolala, podle očekávání, bouřlivé reakce přítomných starousedlíků i mnohých mladých obyvatel. Nad přinesenými tradičními pokrmy a nápoji od hasičů se rozvinula bohatá debata přítomných až do pozdních hodin.

Událost tohoto rozsahu a za účasti tolika lidí v nepříliš příznivém počasí jistě splnila svůj účel. Každý z přítomných si mimo zážitků odnesl i barevnou brožuru o historii dvou, zdánlivě malých, vesnic.

A tak už se těší na další akci-hasiči už teď připravují tradiční adventní zpívání, tentokrát u živého betléma…

Libor Knapp
AVE_CZ
Reklama
Výsadba lípy ke 100. výročí založení republiky v Zehubech, Kamenných Mostech

Výsadba lípy ke 100. výročí založení republiky v Zehubech, Kamenných Mostech

29. říjen 2018

Zehuby, Kamenné Mosty - Sbor dobrovolných hasičů Zehuby, Kamenné Mosty s velkou podporou Obecního úřadu Žleby v sobotu 27. října uskutečnil ke 100. výročí založení republiky slavnostní průvod se čtyřmi zastaveními.

Průvodní slovo k celé události měl Libor Knapp, jednatel sboru, který postupně přivedl asi 70 účastníků k historicky zajímavým místům v obci.

Při prvním zastavení-v centru obce Zehuby, u křížku, uvedl novou kronikářku obou obcí Lenku Oravovou, která fundovaným výkladem, nejenom o historii křížku a zvoničky, uvedla i význam lípy jako národního symbolu. Zároveň na poškozeném pískovcovém kříži s plastikou Krista odhalila i nově rekonstruovanou desku s básní, která je citovaná i v odkazu na Zehuby ve Wikipedii! Na závěr, kdy pohovořila i zvonku, který doposud hlásí úmrtí občana, nechala symbolicky zazvonit, a tím i přivolala slavnostně vyzdobenou bryčku s ozdobenou lípou, taženou vyparáděným koněm a řízenou vyštafírovaným kočím. Zpívající průvod občanů s trikolorami a vlaječkami vyrazil za doprovodu harmoniky-Jardy Fendrycha a kytary-Oldřicha Bubrleho ke druhému zastavení, k pietnímu místu 1.světové války u hřbitova.

Tam u dvou desek se jmény padlých byly po krátkém proslovu položeny bratry hasiči dva věnce a Radim Knapp přednesl na historicky starou, hasičskou trubku, tesknou melodii za padlé.

Třetím zastavením byla slavnostní výsadba lípy. Po úvodním slavnostním slově starosty OÚ Žleby, pana Šindeláře, který je shodou okolností posledním rodákem z Kamenných Mostů a fandou akcí místních spolků, promluvil i starosta hasičů René Moravec ,který  poděkoval starostovi, bratrům hasičům a organizátorům akce L. Knappovi, L. Oravové a O. Bubrlemu za dotažení celé, pro obě obce vpravdě historické události, do zdárného konce. Přítomní využili možnosti vhodit svoji vlastní přinesenou prsť a podepsat se na Pamětní listinu účastníků, která byla s dalšími dokumenty naší doby slavnostně vložena do schrány do kořenů stromu. Zpívající, tentokrát bez doprovodu nástrojů, přednesli obě sloky národní hymny a poté byl odhalen pamětní kámen s mosaznou deskou. K překvapení všech byli ale ještě vypuštěni holubi, aby tu zprávu o novém krajinotvorném stromu a kameni s Železnými horami v pozadí, roznesli minimálně do celého kutnohorského regionu!

Čtvrtým, závěrečným zastavením byla hasičská zbrojnice, kde již byla připravena výstavka zbraní, výstroje a tiskovin s tématem 1. světová válka a založení republiky. Perfektně připravená prezentace tandemu Oravová, Bubrle s projekcí dobových fotografií a výkladem vyvolala, podle očekávání, bouřlivé reakce přítomných starousedlíků i mnohých mladých obyvatel. Nad přinesenými tradičními pokrmy a nápoji od hasičů se rozvinula bohatá debata přítomných až do pozdních hodin.

Událost tohoto rozsahu a za účasti tolika lidí v nepříliš příznivém počasí jistě splnila svůj účel. Každý z přítomných si mimo zážitků odnesl i barevnou brožuru o historii dvou, zdánlivě malých, vesnic.

A tak už se těší na další akci-hasiči už teď připravují tradiční adventní zpívání, tentokrát u živého betléma…

Libor Knapp
Prohlédnout galerii