Výměna názorů pokračuje, předseda OFS Kolín Ivo Pařík komentuje reakci Michala Škopka

15. leden 2021, 07:46

Kolín - Na otevřený dopis Michala Škopka reagoval předseda OFS Kolín Ivo Pařík. Jeho odpovědi komentoval Michal Škopek a Ivo Pařík reaguje nyní:

Vážený pane Škopku,

Děkuji za Vaši reakci. Protože tato diskuse podle mých informací některé členské kluby na okrese Kolín unavuje a nechtějí ji, omezím se na konstatování holých faktů k Vašim tvrzením a budu minimalizovat svůj pohled na věc.

„Lístky“ - nyní jste konečně upřesnil Váš zmatečný dotaz, kde jste pomíchal „kandidátní“ a „mandátní“ lístky. Kdo četl Váš prvotní dotaz, musí mi dát za pravdu. Ale již jsem pochopil, na co se asi ptáte, byť i Váš poslední dopis obsahuje znovu formulační nepřesnosti.

Nejprve k mandátům. Mandát nebo chcete-li delegační lístek je dle stanov OFS Kolín umístěn od 22.prosince 2020 na Úřední desce FAČR, kde je k dispozici všem delegátům ke stažení viz. https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/256. Ověřoval jsem u paní Hrabalové a v mailu ze dne 22. 12. 2020 17:30:22 byly oddílům poslány řádné Mandáty pro rok 2021. Já Vás lhářem nazývat nebudu, asi jen nevíte, co skutečně oddílům odešlo.

Dále ke „kandidátním lístkům“ – Stanovy OF Kolín tento Vámi zmíněný pojem neznají. Sekretariát ani při posledních volbách v roce 2017 neposílal oddílům formuláře pro navržení předsedy výkonného výboru, člena výkonného výboru či člena revizní komise. Proč by to měl činit nyní? Existuje taková povinnost pro vedení či sekretariát OFS Kolín? Hřímáte „Neposlali!“, ale již jste zapomněl dodat „ale neměli žádnou povinnost posílat“. Já osobně si na rozdíl od Vás o statutárních zástupcích členských oddílů myslím jen to dobré a věřím, že mezi nimi jsou dostatečně fundované osoby, že si v případě zájmu o navržení kandidáta dokážou požadované informace do návrhu dohledat.

„Návratky“ - odmítám Vaše paranoidní myšlenky o ovlivňování voličů. Co si o těch, kteří půjdou volit myslíte?  Zástupci oddílů jsou svébytné a svéprávné osoby. A mají zajisté i vlastní názor. Předpokládám, že půjdou volit dle vlastního přesvědčení, případně podle toho, jak se v rámci demokratického postupu dohodli v oddílu. Pokud jste moji odpověď nepochopil, tak stručně ještě jednou: návratky nejsou povinné, mají pomoci rychle odbavit zástupce oddílů kvůli špatné situaci ohledně COVID-19.

Neoprávněné volby 2017 – jen krátce. Pláčete sice hezky, ale na špatném hrobě. Tento dotaz směřujte na Volební a mandátovou komisi z roku 2017 a na zástupce oddílů, kteří všechny tehdejší návrhy odhlasovali.

K aktuálním volbám 2021. Souhlasím, že je správné řešit oprávněnost, kdo může, kdo nemůže volit. Minimálně z důvodu, abychom se striktně drželi pravidel v době, kdy je poprvé od roku 2009 více kandidátů o post předsedy, na posty členů VV a posty členů revizní komise OFS Kolín. Ať již volby dopadnou jakkoliv, doufám, že nikdo nebude v tomto směru nic namítat.

Zveřejnění kandidátů – opět důrazně odmítám vaše poznámky o neférovém a nečestném jednání vedení OFS Kolín. Já vás nepovažuji za protistranu, protože může být X dalších uchazečů o post předsedy, může být mnoho uchazečů o post ve výkonném výboru, kteří netvoří žádné uskupení. Je čistě osobním rozhodnutím každého uchazeče, zda publikuje, jestli se uchází o post ve vedení OFS a o jaký. Stejně tak to dělají komunální politici. Dle svého uvážení, dle svých finančních možností provádí volební kampaň a publikují o sobě informace.

Pokud srovnáváte komunální volby a volby orgánů OFS, tak jen pro Vaši informaci – abyste mohl kandidovat do komunálních voleb musíte být podle zákona schválen 48 dní před dnem registrace ze strany registračního úřadu a následně je podle zákona povinnost takového úřadu tuto informaci vyvěsit na úřední desce. Tuto nezávislou činnost při volbách do orgánů OFS dělá podle stanov valnou hromadou zvolená volební komise přímo na valné hromadě. Nyní doufám chápete, že není právem předsedy OFS, aby distribuoval tyto informace. Nemáte pocit, osoba, která o sobě nepublikuje, že chce kandidovat si spíše škodí? Podle mne ano.

Pan Drahoš – jak vyplývá ze stanov, je výkonný výbor OFS kolektivní orgán, který má přesně vymezené pravomoci. Pan Drahoš měl stejné úkoly jako jiní členové výkonného výboru. Tedy pokud probíhala diskuse, chyběl nám jen jeho názor pro usnesení výkonného výboru či jeho hlas při hlasování.

V tomto případě jsme nijak nepochybili, nijak nesnížili funkčnost a akceschopnost výkonného výboru OFS Kolín. Úpravu stanov považuji z tohoto důvodu za bezpředmětnou.

Vaši invektivu k úředním stránkám OFS nechápu. Na webu https://souteze.fotbal.cz/subjekty/page/256?pageId=22 jméno pana Drahoše nefiguruje. Abych odpověděl na Vaši otázku – aby byl výkonný výbor usnášeníschopný, musí mít minimálně čtyři členy. Chybět by tedy teoreticky mohli ještě další dva členové výkonného výboru. Ale jak jste sám poznamenal, číst umíte a ve Stanovách to je, tak jste si to zajisté mohl najít sám. To jen, abyste mne nenapadal, že jen cituji stanovy.

Účetní závěrka – účetní závěrky jsou vždy za každý kalendářní rok zpracovány. Uzávěrky byly odeslány datovou schránkou rejstříkovému soudu, pravda až po Vašem upozornění, nikdo není bez chyb. Během několika dní budou publikovány ve sbírce listin, žádná reálná pokuta OFS Kolín tedy nehrozí. Není od Vás ani férové, že jste vytrhl z kontextu jen část odpovědi. Psal jsem i to, že OFS Kolín je pobočným spolkem a že nebylo jednoznačně stanoveno ze strany nejvyššího vedení FAČR, zda mají být účetní závěrky i pobočného spolku v sbírce listin či nikoliv.

K povinnosti upozorňovat oddíly na neplnění povinností, které má téměř každá právnická osoba vedoucí podvojné účetnictví. OFS Kolín je jednak řídící orgán pro fotbalové záležitosti a jednak sekretariát OFS potencionální příjemce dotací na tuto povinnost upozorňoval a upozorňuje formou zasílání dotačních podmínek. Chtít po OFS Kolín, aby hlídalo dodržování nefotbalových povinností je z Vaší strany čistý populismus. Asi jako kdybyste chtěl po komisi rozhodčích kontrolovat, zda rozhodčí mají v pořádku vozidlo, platný řidičský průkaz a doklady od vozidla, pokud jezdí na utkání autem.

Navíc z dokumentu, který jste zaslal ohledně Slavoje Stará Boleslav je očividné, že pokuta může být udělena až pokud i přes dodatečnou výzvu nebude tato povinnost splněna. Uvedených 30 dní považuji ze strany soudu za dostatečných, na to, aby došlo k naskenování a doručení na příslušný soud.

Mizerná aktualizace kontaktů – Při nedostatku argumentů je zřejmě Vašim cílem vyvolávat umělé problémy, které na straně OFS nejsou a nevznikly. OFS Kolín posílá informace na ty kontakty, které si oddíly každý rok v přihlášce uvedly. Nemůžete po sekretariátu OFS spravedlivě žádat, aby před každým sdělením aktualizoval adresář kontaktů.

Souhlasím, že není správné, pokud oddíl neinformuje OFS o změně kontaktní osoby v případě ukončení činnosti či její smrti a potom se rozčiluje, že nedostal důležité informace. Oddíly dostaly i moji odpověď na Váš dopis na ty kontaktní maily, které sami uvedly. Proto se domnívám, že byly informovány všechny oddíly.

Stanovení termínu valné hromady na pracovní den, od 16 hodin – již jsem odpovídal a mohu jen zopakovat racionální důvody. Nejde vyhovět všem, v Kolíně není moc míst, která pojmou takový počet osob a zejména v zimních měsících jsou o víkendech večer obsazeny. Aktuálně předpokládám i významně delší průběh než při předchozích valných hromadách.

Věřím, že kdo má skutečný zájem se na volební valnou hromadu dostavit, tak je schopen si jednou za čtyři roky čas najít i v 16 hodin, zejména pokud to ví měsíc dopředu.

Co dodat závěrem. Pane Škopku, intrikování, urážky mojí osoby a vedení OFS jste zahájil Vy ve svých mailech na zástupce oddílů. Napadáte stávající vedení OFS Kolín, nazýváte jej prohnilým.  Bohužel Vaše výtky či argumenty jsou objektivním pohledem velice chabé. Body, které nazýváte velkým problémem, jsou z pohledu sportovní činnosti opravdu banalitami. A navíc jsou již buď zcela vyřešeny nebo vyřešeny budou nejbližší valnou hromadou.

Já osobně nikomu neupírám právo na vlastní názor, ale rád vedu věcné diskuse, podložené reálnými fakty. Nikoliv chaotické výkřiky, emocionálně zabarvené věty a nepodložené napadání stávajících členů OFS. Pro mě a ostatní členy vedení je důležité, aby na okrese Kolín fungovalo zejména to klíčové, a tím je fotbalová činnost. Pokud se ohlédnu za posledních jedenáct let, tak jsem bytostně přesvědčen, že jsme pro to udělali maximum a OFS Kolín fungoval jako celek pro oddíly více než dobře. Není to jen moje zásluha, ale především je to díky poctivé práci všech kolem mne, všech komisí, sekretariátu a účetní. Jak jsem zmiňoval, fotbalová činnost OFS Kolín běží v podstatě hladce, svaz je ekonomicky zabezpečen, má důstojné sídlo. Nově jsme zřídili i facebookové stránky OFS Kolín. Za svoji práci se nijak nestydím a je nyní na voličích, aby moji práci zhodnotili v nadcházejících volbách OFS.

Pevně věřím, že volby proběhnou čestně, férově, vyhraje ten opravdu lepší a OFS Kolín se bude i nadále dařit dobře.  Na své funkci nijak nelpím, ale mám v sobě ještě dostatek energie a chuti pomoci posunout český fotbal z momentálně společensky nelichotivého obrazu. Ideálně do podoby sportu, ze kterého mají všichni radost, zejména na té naší amatérské úrovni na okrese Kolín. Nicméně základ všeho se odehrává v oddílech, OFS je opravdu jen servisně-řídící organizace.

Fotbal mě neživí, nejsem na něm existenčně závislý. Fotbal mám rád a budu ho mít rád i v případě svého volebního neúspěchu.

S pozdravem

Ivo Pařík,
předseda OFS Kolín

Související články:
Fotbal: Michal Škopek komentoval odpovědi předsedy OFS Kolín Ivo Paříka
Předseda OFS Kolín Ivo Pařík reaguje na otevřený dopis Michala Škopka
Kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek oslovil Ivo Paříka otevřeným dopisem

AVE_CZ
Reklama
Výměna názorů pokračuje, předseda OFS Kolín Ivo Pařík komentuje reakci Michala Škopka

Výměna názorů pokračuje, předseda OFS Kolín Ivo Pařík komentuje reakci Michala Škopka

15. leden 2021

Kolín - Na otevřený dopis Michala Škopka reagoval předseda OFS Kolín Ivo Pařík. Jeho odpovědi komentoval Michal Škopek a Ivo Pařík reaguje nyní:

Vážený pane Škopku,

Děkuji za Vaši reakci. Protože tato diskuse podle mých informací některé členské kluby na okrese Kolín unavuje a nechtějí ji, omezím se na konstatování holých faktů k Vašim tvrzením a budu minimalizovat svůj pohled na věc.

„Lístky“ - nyní jste konečně upřesnil Váš zmatečný dotaz, kde jste pomíchal „kandidátní“ a „mandátní“ lístky. Kdo četl Váš prvotní dotaz, musí mi dát za pravdu. Ale již jsem pochopil, na co se asi ptáte, byť i Váš poslední dopis obsahuje znovu formulační nepřesnosti.

Nejprve k mandátům. Mandát nebo chcete-li delegační lístek je dle stanov OFS Kolín umístěn od 22.prosince 2020 na Úřední desce FAČR, kde je k dispozici všem delegátům ke stažení viz. https://souteze.fotbal.cz/subjekty/document/256. Ověřoval jsem u paní Hrabalové a v mailu ze dne 22. 12. 2020 17:30:22 byly oddílům poslány řádné Mandáty pro rok 2021. Já Vás lhářem nazývat nebudu, asi jen nevíte, co skutečně oddílům odešlo.

Dále ke „kandidátním lístkům“ – Stanovy OF Kolín tento Vámi zmíněný pojem neznají. Sekretariát ani při posledních volbách v roce 2017 neposílal oddílům formuláře pro navržení předsedy výkonného výboru, člena výkonného výboru či člena revizní komise. Proč by to měl činit nyní? Existuje taková povinnost pro vedení či sekretariát OFS Kolín? Hřímáte „Neposlali!“, ale již jste zapomněl dodat „ale neměli žádnou povinnost posílat“. Já osobně si na rozdíl od Vás o statutárních zástupcích členských oddílů myslím jen to dobré a věřím, že mezi nimi jsou dostatečně fundované osoby, že si v případě zájmu o navržení kandidáta dokážou požadované informace do návrhu dohledat.

„Návratky“ - odmítám Vaše paranoidní myšlenky o ovlivňování voličů. Co si o těch, kteří půjdou volit myslíte?  Zástupci oddílů jsou svébytné a svéprávné osoby. A mají zajisté i vlastní názor. Předpokládám, že půjdou volit dle vlastního přesvědčení, případně podle toho, jak se v rámci demokratického postupu dohodli v oddílu. Pokud jste moji odpověď nepochopil, tak stručně ještě jednou: návratky nejsou povinné, mají pomoci rychle odbavit zástupce oddílů kvůli špatné situaci ohledně COVID-19.

Neoprávněné volby 2017 – jen krátce. Pláčete sice hezky, ale na špatném hrobě. Tento dotaz směřujte na Volební a mandátovou komisi z roku 2017 a na zástupce oddílů, kteří všechny tehdejší návrhy odhlasovali.

K aktuálním volbám 2021. Souhlasím, že je správné řešit oprávněnost, kdo může, kdo nemůže volit. Minimálně z důvodu, abychom se striktně drželi pravidel v době, kdy je poprvé od roku 2009 více kandidátů o post předsedy, na posty členů VV a posty členů revizní komise OFS Kolín. Ať již volby dopadnou jakkoliv, doufám, že nikdo nebude v tomto směru nic namítat.

Zveřejnění kandidátů – opět důrazně odmítám vaše poznámky o neférovém a nečestném jednání vedení OFS Kolín. Já vás nepovažuji za protistranu, protože může být X dalších uchazečů o post předsedy, může být mnoho uchazečů o post ve výkonném výboru, kteří netvoří žádné uskupení. Je čistě osobním rozhodnutím každého uchazeče, zda publikuje, jestli se uchází o post ve vedení OFS a o jaký. Stejně tak to dělají komunální politici. Dle svého uvážení, dle svých finančních možností provádí volební kampaň a publikují o sobě informace.

Pokud srovnáváte komunální volby a volby orgánů OFS, tak jen pro Vaši informaci – abyste mohl kandidovat do komunálních voleb musíte být podle zákona schválen 48 dní před dnem registrace ze strany registračního úřadu a následně je podle zákona povinnost takového úřadu tuto informaci vyvěsit na úřední desce. Tuto nezávislou činnost při volbách do orgánů OFS dělá podle stanov valnou hromadou zvolená volební komise přímo na valné hromadě. Nyní doufám chápete, že není právem předsedy OFS, aby distribuoval tyto informace. Nemáte pocit, osoba, která o sobě nepublikuje, že chce kandidovat si spíše škodí? Podle mne ano.

Pan Drahoš – jak vyplývá ze stanov, je výkonný výbor OFS kolektivní orgán, který má přesně vymezené pravomoci. Pan Drahoš měl stejné úkoly jako jiní členové výkonného výboru. Tedy pokud probíhala diskuse, chyběl nám jen jeho názor pro usnesení výkonného výboru či jeho hlas při hlasování.

V tomto případě jsme nijak nepochybili, nijak nesnížili funkčnost a akceschopnost výkonného výboru OFS Kolín. Úpravu stanov považuji z tohoto důvodu za bezpředmětnou.

Vaši invektivu k úředním stránkám OFS nechápu. Na webu https://souteze.fotbal.cz/subjekty/page/256?pageId=22 jméno pana Drahoše nefiguruje. Abych odpověděl na Vaši otázku – aby byl výkonný výbor usnášeníschopný, musí mít minimálně čtyři členy. Chybět by tedy teoreticky mohli ještě další dva členové výkonného výboru. Ale jak jste sám poznamenal, číst umíte a ve Stanovách to je, tak jste si to zajisté mohl najít sám. To jen, abyste mne nenapadal, že jen cituji stanovy.

Účetní závěrka – účetní závěrky jsou vždy za každý kalendářní rok zpracovány. Uzávěrky byly odeslány datovou schránkou rejstříkovému soudu, pravda až po Vašem upozornění, nikdo není bez chyb. Během několika dní budou publikovány ve sbírce listin, žádná reálná pokuta OFS Kolín tedy nehrozí. Není od Vás ani férové, že jste vytrhl z kontextu jen část odpovědi. Psal jsem i to, že OFS Kolín je pobočným spolkem a že nebylo jednoznačně stanoveno ze strany nejvyššího vedení FAČR, zda mají být účetní závěrky i pobočného spolku v sbírce listin či nikoliv.

K povinnosti upozorňovat oddíly na neplnění povinností, které má téměř každá právnická osoba vedoucí podvojné účetnictví. OFS Kolín je jednak řídící orgán pro fotbalové záležitosti a jednak sekretariát OFS potencionální příjemce dotací na tuto povinnost upozorňoval a upozorňuje formou zasílání dotačních podmínek. Chtít po OFS Kolín, aby hlídalo dodržování nefotbalových povinností je z Vaší strany čistý populismus. Asi jako kdybyste chtěl po komisi rozhodčích kontrolovat, zda rozhodčí mají v pořádku vozidlo, platný řidičský průkaz a doklady od vozidla, pokud jezdí na utkání autem.

Navíc z dokumentu, který jste zaslal ohledně Slavoje Stará Boleslav je očividné, že pokuta může být udělena až pokud i přes dodatečnou výzvu nebude tato povinnost splněna. Uvedených 30 dní považuji ze strany soudu za dostatečných, na to, aby došlo k naskenování a doručení na příslušný soud.

Mizerná aktualizace kontaktů – Při nedostatku argumentů je zřejmě Vašim cílem vyvolávat umělé problémy, které na straně OFS nejsou a nevznikly. OFS Kolín posílá informace na ty kontakty, které si oddíly každý rok v přihlášce uvedly. Nemůžete po sekretariátu OFS spravedlivě žádat, aby před každým sdělením aktualizoval adresář kontaktů.

Souhlasím, že není správné, pokud oddíl neinformuje OFS o změně kontaktní osoby v případě ukončení činnosti či její smrti a potom se rozčiluje, že nedostal důležité informace. Oddíly dostaly i moji odpověď na Váš dopis na ty kontaktní maily, které sami uvedly. Proto se domnívám, že byly informovány všechny oddíly.

Stanovení termínu valné hromady na pracovní den, od 16 hodin – již jsem odpovídal a mohu jen zopakovat racionální důvody. Nejde vyhovět všem, v Kolíně není moc míst, která pojmou takový počet osob a zejména v zimních měsících jsou o víkendech večer obsazeny. Aktuálně předpokládám i významně delší průběh než při předchozích valných hromadách.

Věřím, že kdo má skutečný zájem se na volební valnou hromadu dostavit, tak je schopen si jednou za čtyři roky čas najít i v 16 hodin, zejména pokud to ví měsíc dopředu.

Co dodat závěrem. Pane Škopku, intrikování, urážky mojí osoby a vedení OFS jste zahájil Vy ve svých mailech na zástupce oddílů. Napadáte stávající vedení OFS Kolín, nazýváte jej prohnilým.  Bohužel Vaše výtky či argumenty jsou objektivním pohledem velice chabé. Body, které nazýváte velkým problémem, jsou z pohledu sportovní činnosti opravdu banalitami. A navíc jsou již buď zcela vyřešeny nebo vyřešeny budou nejbližší valnou hromadou.

Já osobně nikomu neupírám právo na vlastní názor, ale rád vedu věcné diskuse, podložené reálnými fakty. Nikoliv chaotické výkřiky, emocionálně zabarvené věty a nepodložené napadání stávajících členů OFS. Pro mě a ostatní členy vedení je důležité, aby na okrese Kolín fungovalo zejména to klíčové, a tím je fotbalová činnost. Pokud se ohlédnu za posledních jedenáct let, tak jsem bytostně přesvědčen, že jsme pro to udělali maximum a OFS Kolín fungoval jako celek pro oddíly více než dobře. Není to jen moje zásluha, ale především je to díky poctivé práci všech kolem mne, všech komisí, sekretariátu a účetní. Jak jsem zmiňoval, fotbalová činnost OFS Kolín běží v podstatě hladce, svaz je ekonomicky zabezpečen, má důstojné sídlo. Nově jsme zřídili i facebookové stránky OFS Kolín. Za svoji práci se nijak nestydím a je nyní na voličích, aby moji práci zhodnotili v nadcházejících volbách OFS.

Pevně věřím, že volby proběhnou čestně, férově, vyhraje ten opravdu lepší a OFS Kolín se bude i nadále dařit dobře.  Na své funkci nijak nelpím, ale mám v sobě ještě dostatek energie a chuti pomoci posunout český fotbal z momentálně společensky nelichotivého obrazu. Ideálně do podoby sportu, ze kterého mají všichni radost, zejména na té naší amatérské úrovni na okrese Kolín. Nicméně základ všeho se odehrává v oddílech, OFS je opravdu jen servisně-řídící organizace.

Fotbal mě neživí, nejsem na něm existenčně závislý. Fotbal mám rád a budu ho mít rád i v případě svého volebního neúspěchu.

S pozdravem

Ivo Pařík,
předseda OFS Kolín

Související články:
Fotbal: Michal Škopek komentoval odpovědi předsedy OFS Kolín Ivo Paříka
Předseda OFS Kolín Ivo Pařík reaguje na otevřený dopis Michala Škopka
Kandidát na předsedu OFS Kolín Michal Škopek oslovil Ivo Paříka otevřeným dopisem