Domaro
Reklama

Hřbitovy jsme připravili na dušičkové období

31. říjen 2016, 07:50

Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Na druhý listopadový den připadá Památka zesnulých. Je významným svátkem, který lidé znají pod názvem Dušičky - období piet a vzpomínek.

Když jsem vloni ve stejnou dobu nastupoval ke správě hřbitovů, okouzlující vliv světélek z tisíců zapálených svíček na mne působil tajemným dojmem. Ranní tma a podvečerní smrákání mne lákaly být tam, kde se zastavil veškerý čas. Jako malý kluk bych se v tento čas a místech strašně bál. Nyní se mi nechce odcházet. Všudypřítomné ticho a jistota spravedlnosti, že každý z nás zde jednou spočine, vás přinutí se vší vážností přemýšlet, vzpomínat, hodnotit a snít. Jeden z mých snů mohu ovlivnit svou prací. Přeji si, aby s přibývajícím časem bylo stále více návštěvníků na naše hřbitovy pyšných a rádi se vraceli vzpomínat a uctívat ty, kteří mezi námi již být nemohou. Cesta to nebude jednoduchá ani krátká. Ale věřím, že základní kámen k proměnám byl letos položen.

Mít dobře spravovaný hřbitov není jen v našich rukou. I vy, uživatelé, majitelé hrobů, hrobek a pronajatých kolumbárií, nám můžete pomoci. V souladu s legislativou budeme zdlouhavě řešit záležitosti týkající se opuštěných hrobových příslušenství i jejich případné odstranění. Stále je velké množství užívaných míst bez uzavřené nájemní smlouvy, ačkoliv při revizi zjištěný stav se postupně zlepšuje. V mnoha rodinách se po generace předávají informace o trvale nebo jednou provždy vyplacených hrobech či hrobkách, ale není tomu tak. V roce 2001 zákon o pohřebnictví tyto vztahy narovnal, sjednotil a je nutné vše uvést do souladu s ním. Opakovaně prosím, zkontrolujte si, zda i vy máte ke svému hrobu uzavřenou platnou nájemní smlouvu v písemné podobě. Bez této užíváte hrobové místo neoprávněně. Vyhněme se zbytečnému zveřejňování veřejných výzev a společně zabraňme nevratným krokům vedoucím k odstranění hrobových příslušenství. Spolupracujme.

Letošní rok jsme do správy hřbitovů investovali značné úsilí, ale i velké finanční prostředky. Samozřejmostí se staly pravidelné úklidy, renovace a opravy. Při návštěvě správy se ocitnete ve zrekonstruované kanceláři a v nové čekárně. Studenti nám zhotovili chybějící, ale tolik potřebné mapy hrobových míst pro hřbitovy v Malíně a U Nejsvětější Trojice. Na pohřebišti U Všech Svatých byl celkově obnoven sektor vsypu. Vyměnili jsme oplocení mezi oddělením N a technickým zázemím. Necháme usadit nové schody v urnovém háji, kde jsou již nainstalována nová zábradlí. Vyměnit necháme i střešní krytinu kolumbárií. Přerostlé túje v urnovém háji nahradily buxusy a po obvodech revitalizovaných sektorů jsme vysadili dřeviny pro tvorbu živých plotů. V Malíně bude renovována vstupní brána a je zadána výroba nových vrat. Odbor památek zajistil obnovu vnitřních maleb Orlcmeistrovy hrobky. Radu města jsem požádal o schválení vzniku pracovní skupiny odborníků, která radě a zastupitelům předloží ke schválení seznam hrobů významných osobností našeho města. Považuji za správné, aby Město přistupovalo k těmto hrobům, mnohdy opuštěným, se vší úctou a zavázalo se k případné péči.  

Největší investicí však bude rekonstrukce chodníků a cest od kostela Všech Svatých až k hlavnímu vchodu hřbitova a kapli u obřadní síně. Ponurý a poškozený asfalt nahradí kamenná dlažba. Nelze opomenout, že nám byla na náklady technických služeb pořízena nová technika pro snadnější údržbu a manipulaci s veškerými materiály. Plánujeme i dalších zlepšení stavu našich hřbitovů, ale vše bude záviset na tom, jak velké finanční prostředky nám pro rok 2017 město uvolní. Za doposud schválené finance a podporu dílčích záměrů se sluší poděkovat mým kolegům ze samosprávy našeho města. Rovněž zaměstnancům úřadu, do jejichž kompetence hřbitovy spadají a naše požadavky intenzivně řeší. A především technickým službám našeho města, které hřbitovy spravují a na mnoha proměnách se svou činností přímo podílejí.

Josef Kraus
Technické služby, vedoucí správy hřbitovů, zastupitel a člen rady města

Foto vsypu - původní stav:

vsyp1.jpg

Foto vsypu po rekonstrukci:

Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Hřbitovy jsme připravili na dušičkové období

Hřbitovy jsme připravili na dušičkové období

31. říjen 2016

Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Na druhý listopadový den připadá Památka zesnulých. Je významným svátkem, který lidé znají pod názvem Dušičky - období piet a vzpomínek.

Když jsem vloni ve stejnou dobu nastupoval ke správě hřbitovů, okouzlující vliv světélek z tisíců zapálených svíček na mne působil tajemným dojmem. Ranní tma a podvečerní smrákání mne lákaly být tam, kde se zastavil veškerý čas. Jako malý kluk bych se v tento čas a místech strašně bál. Nyní se mi nechce odcházet. Všudypřítomné ticho a jistota spravedlnosti, že každý z nás zde jednou spočine, vás přinutí se vší vážností přemýšlet, vzpomínat, hodnotit a snít. Jeden z mých snů mohu ovlivnit svou prací. Přeji si, aby s přibývajícím časem bylo stále více návštěvníků na naše hřbitovy pyšných a rádi se vraceli vzpomínat a uctívat ty, kteří mezi námi již být nemohou. Cesta to nebude jednoduchá ani krátká. Ale věřím, že základní kámen k proměnám byl letos položen.

Mít dobře spravovaný hřbitov není jen v našich rukou. I vy, uživatelé, majitelé hrobů, hrobek a pronajatých kolumbárií, nám můžete pomoci. V souladu s legislativou budeme zdlouhavě řešit záležitosti týkající se opuštěných hrobových příslušenství i jejich případné odstranění. Stále je velké množství užívaných míst bez uzavřené nájemní smlouvy, ačkoliv při revizi zjištěný stav se postupně zlepšuje. V mnoha rodinách se po generace předávají informace o trvale nebo jednou provždy vyplacených hrobech či hrobkách, ale není tomu tak. V roce 2001 zákon o pohřebnictví tyto vztahy narovnal, sjednotil a je nutné vše uvést do souladu s ním. Opakovaně prosím, zkontrolujte si, zda i vy máte ke svému hrobu uzavřenou platnou nájemní smlouvu v písemné podobě. Bez této užíváte hrobové místo neoprávněně. Vyhněme se zbytečnému zveřejňování veřejných výzev a společně zabraňme nevratným krokům vedoucím k odstranění hrobových příslušenství. Spolupracujme.

Letošní rok jsme do správy hřbitovů investovali značné úsilí, ale i velké finanční prostředky. Samozřejmostí se staly pravidelné úklidy, renovace a opravy. Při návštěvě správy se ocitnete ve zrekonstruované kanceláři a v nové čekárně. Studenti nám zhotovili chybějící, ale tolik potřebné mapy hrobových míst pro hřbitovy v Malíně a U Nejsvětější Trojice. Na pohřebišti U Všech Svatých byl celkově obnoven sektor vsypu. Vyměnili jsme oplocení mezi oddělením N a technickým zázemím. Necháme usadit nové schody v urnovém háji, kde jsou již nainstalována nová zábradlí. Vyměnit necháme i střešní krytinu kolumbárií. Přerostlé túje v urnovém háji nahradily buxusy a po obvodech revitalizovaných sektorů jsme vysadili dřeviny pro tvorbu živých plotů. V Malíně bude renovována vstupní brána a je zadána výroba nových vrat. Odbor památek zajistil obnovu vnitřních maleb Orlcmeistrovy hrobky. Radu města jsem požádal o schválení vzniku pracovní skupiny odborníků, která radě a zastupitelům předloží ke schválení seznam hrobů významných osobností našeho města. Považuji za správné, aby Město přistupovalo k těmto hrobům, mnohdy opuštěným, se vší úctou a zavázalo se k případné péči.  

Největší investicí však bude rekonstrukce chodníků a cest od kostela Všech Svatých až k hlavnímu vchodu hřbitova a kapli u obřadní síně. Ponurý a poškozený asfalt nahradí kamenná dlažba. Nelze opomenout, že nám byla na náklady technických služeb pořízena nová technika pro snadnější údržbu a manipulaci s veškerými materiály. Plánujeme i dalších zlepšení stavu našich hřbitovů, ale vše bude záviset na tom, jak velké finanční prostředky nám pro rok 2017 město uvolní. Za doposud schválené finance a podporu dílčích záměrů se sluší poděkovat mým kolegům ze samosprávy našeho města. Rovněž zaměstnancům úřadu, do jejichž kompetence hřbitovy spadají a naše požadavky intenzivně řeší. A především technickým službám našeho města, které hřbitovy spravují a na mnoha proměnách se svou činností přímo podílejí.

Josef Kraus
Technické služby, vedoucí správy hřbitovů, zastupitel a člen rady města

Foto vsypu - původní stav:

vsyp1.jpg

Foto vsypu po rekonstrukci:

Zlata banka
Reklama