Hana Kvasilová o výsledku šetření: „Není vyloučeno, že Kolín dostal kutnohorské vrácené dotační peníze“

18. září 2018, 07:56

Kutná Hora - Před kutnohorskými zastupiteli v červenci vystoupila Hana Kvasilová, která požadovala vyšetření kroků, které vyústily v nepřijetí dotace „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, cizích jazyků a schopností práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře“. Někteří zastupitelé vystoupení aktivně podpořili a předali úkol kontrolnímu výboru.

Jak vyšetřování výboru následně probíhalo a jak jste spokojené s výsledkem jeho práce?
Byla nám přislíbena účast v kontrolním výboru, kam skutečně byla Klára Blažková zvolena jako právoplatný člen. Zastupitel Karel Koubský ml. nás ihned a první ujišťoval, že se budeme moc účastnit vyšetřování obě. Skutečnost ale byla bohužel jiná - až později jsme zjistily, že to byl on, kdo byl v celé kauze od začátku aktivní a výsledek nyní již známe. Ačkoliv Klára Blažková na svou funkci v průběhu rezignovala, nebyla členy kontrolního výboru její rezignace zařazena jako bod jednání zastupitelstva. Tím pádem je stále ještě členem kontrolního výboru.

Zpráva z vyšetřování nám nebyla předem zpřístupněna, a proto jsme o ní požádaly zastupitele. Obsahovala vážné rozpory s našimi zjištěními, proto jsme ji doplnily a předložily ji revidovanou zpět zastupitelům na jejich jednání 11. září. Navrhly jsme jim k úvaze, zda vezmou zprávu kontrolního výboru na vědomí nebo jí vrátí k dopracování. Například nesouhlasil datum podání žádosti o dotaci, zpráva dále obsahovala informaci o tom, že zastupitelé nebyli informováni o projektu. Přitom o opaku svědčí zápis ze školské komise z října 2016 a v květnu 2017 kde je záznam, že bylo členům školské komise umožněno prostudovat studii proveditelnosti. Těžko říct, proč zpráva obsahovala tolik chyb.

Původně jsme požadovaly utvořit kontrolní skupinu kontrolního výboru složenou ze zástupců všech stran zastoupených v zastupitelstvu. Nakonec se náš požadavek smrskl na kontrolní skupinu kontrolního výboru o dvou členech, kteří jsou zároveň rodinnými příslušníky současných zastupitelů, a dále mé kolegyně. Vedle toho, že Klára Blažková byla zvolena do kontrolní skupiny kontrolního výboru ve své nepřítomnosti, bylo složení skupiny pro nás překvapivé. Následná komunikace vedla k rozhodnutí z vyšetřování odstoupit, zjišťovat informace samostatně a porovnat s prací kontrolního výboru.

K jakým závěrům jste při svém vyšetřování došly, jaké jsou nejzásadnější?
Je opravdu zvláštní, že z veřejně dostupných informací IROP ze dne 22. ledna 2018 bylo jasné, že dotace pro kutnohorské děti - a to nejen ty zdravé - je přidělena. V České republice bylo vybráno 222 projektů k financování a projekt Kutné Hory byl vyhodnocen hned jako 12. v pořadí se 100 % bodovým hodnocením. Byli jsme v cíli mezi prvními a s plným počtem bodů! Ptáme se, proč naše děti přišly nejen o nové skvělé možnosti výuky, ale hlavně o bezbariérovost svých škol, výtah nebo schodolezy? Proč Kolín neváhal přijmout dotaci těsně před letními prázdninami­, tedy o mnoho měsíců později, a přesto si byl jistý, že projekt stihne realizovat? Není vyloučeno, že Kolín dostal přímo naše vrácené peníze, protože jeho bodové ohodnocení v prvním kole přidělení dotace nebylo dostatečné.

Vedení města říká, že maminky vytvořily politické téma před volbami. Pokud je kauza politická, potom se politickou stala mnohem dříve a nám se nelíbí, že v ní hrají hlavní roli naše děti. My jsme se ozvaly v nejkratším možném čase po letošním vrácení dotace a přečtení mnoha navzájem si odporujících článků a informací z médií, internetu a facebooku.

Výsledky svého šetření jste předaly 11. září zastupitelům, máte od té doby nějakou zpětnou vazbu?
Ano, někteří si vyžádali zaslání zprávy, protože na ně nezbyla, od jiného máme informace, že kdyby znal všechny tyto informace, tak by hlasoval jinak.

Přímo na zářijovém zastupitelstvu Karel Koubský ml. naznačil, že jste zprávu kontrolního výboru získaly snad "pokoutně" a že byla určena pouze zastupitelům. K poskytnutí materiálu se nakonec přímo v úterý přihlásila zastupitelka Iva Pospíšilová. Také několikrát zaznělo, že vy přímo nejste z Kutné Hory. Jak tyto argumenty vnímáte?
Nějak jsme očekávaly, že se tento názor objeví, proto než jsme požádaly paní zastupitelku Ivu Pospíšilovou o poskytnutí zprávy. Tento krok jsme konzultovaly s advokátem. Vzhledem k pochybnostem některých zastupitelů jsme se tedy ještě rozhodly požádat o vyjádření Ministerstvo vnitra, odbor veřejné zprávy a dozoru, které poskytuje metodickou pomoc obcím, aby pro příště zastupitelé i občané měli jasno ve věci zveřejňování dokumentů projednávaných na veřejném zasedání zastupitelstva města. A nejde jen o v odstavci uvedené, ale i nepřijetí rezignace paní Blažkové nebo sudý počet členů, ve kterém kutnohorský kontrolní výbor v rozporu se zákonem o obcích zasedá.

Osobně trvalé bydliště v Kutné Hoře nemám, protože ačkoliv zde pětadvacet let fakticky bydlím a především pracuji a podnikám, bydliště mám zapsané jinde. Právě moje rozsáhlá sociální práce, práce s dětmi, kontakt s rodiči, mě přivedl k zájmu o vrácení dotace. Doplňuji, že mezi příjemce dotací nepatřím a své aktivity si hradím z vlastních prostředků, což neplánuji měnit.

Vyšetřování celé kauzy jste věnovaly desítky hodin práce - jak by se celá záležitost podle vás měla vyvíjet dál?
Zabralo nám to opravdu mnoho času. Absolvovaly jsme řadu schůzek, navštívila jsem i dvakrát zasedání kontrolního výboru. Mluvila jsem se zastupiteli, vedoucími odboru školství a investic, panem starostou, místostarostou, navštívila našeho senátora. Také jsem hovořila o projektu se Zuzanou Moravčíkou a v neposledním v řadě autorem projektu. Dále s předsedou MAS Lípa pro venkov Ondřejem Havlovicem. Mnoho hodin nám zabralo pročtení dokumentace, zápisů zastupitelstva, poslechu záznamů zastupitelstva, zápisů školské komise, článků v novinách, prohlášení na facebooku a informací k výzvě 47 IROP. Veškeré informace jsme připraveny poskytnout Policii ČR, která se již případem zabývá. Chci zdůraznit, že jsme čerpaly z veřejně dostupných zdrojů a s pomocí Zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím.

Související články:
Názor Zuzany Moravčíkové: Kvůli čemu jsem vlastně byla odvolána?
Povedlo se zastupitelům zastavit „megalomanský“ projekt a nebo propásli jedinečnou možnost na vylepšení škol?
Reakce skupiny zastupitelů na článek Dany Vepřkové v radniční tiskovině
Zastupitelé budou vyšetřovat kroky, které vedly k odmítnutí mnohamilionové dotace
V kauze odmítnuté mnohamilionové dotace pro kutnohorské školy padlo trestní oznámení

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Hana Kvasilová o výsledku šetření: „Není vyloučeno, že Kolín dostal kutnohorské vrácené dotační peníze“

Hana Kvasilová o výsledku šetření: „Není vyloučeno, že Kolín dostal kutnohorské vrácené dotační peníze“

18. září 2018

Kutná Hora - Před kutnohorskými zastupiteli v červenci vystoupila Hana Kvasilová, která požadovala vyšetření kroků, které vyústily v nepřijetí dotace „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, cizích jazyků a schopností práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře“. Někteří zastupitelé vystoupení aktivně podpořili a předali úkol kontrolnímu výboru.

Jak vyšetřování výboru následně probíhalo a jak jste spokojené s výsledkem jeho práce?
Byla nám přislíbena účast v kontrolním výboru, kam skutečně byla Klára Blažková zvolena jako právoplatný člen. Zastupitel Karel Koubský ml. nás ihned a první ujišťoval, že se budeme moc účastnit vyšetřování obě. Skutečnost ale byla bohužel jiná - až později jsme zjistily, že to byl on, kdo byl v celé kauze od začátku aktivní a výsledek nyní již známe. Ačkoliv Klára Blažková na svou funkci v průběhu rezignovala, nebyla členy kontrolního výboru její rezignace zařazena jako bod jednání zastupitelstva. Tím pádem je stále ještě členem kontrolního výboru.

Zpráva z vyšetřování nám nebyla předem zpřístupněna, a proto jsme o ní požádaly zastupitele. Obsahovala vážné rozpory s našimi zjištěními, proto jsme ji doplnily a předložily ji revidovanou zpět zastupitelům na jejich jednání 11. září. Navrhly jsme jim k úvaze, zda vezmou zprávu kontrolního výboru na vědomí nebo jí vrátí k dopracování. Například nesouhlasil datum podání žádosti o dotaci, zpráva dále obsahovala informaci o tom, že zastupitelé nebyli informováni o projektu. Přitom o opaku svědčí zápis ze školské komise z října 2016 a v květnu 2017 kde je záznam, že bylo členům školské komise umožněno prostudovat studii proveditelnosti. Těžko říct, proč zpráva obsahovala tolik chyb.

Původně jsme požadovaly utvořit kontrolní skupinu kontrolního výboru složenou ze zástupců všech stran zastoupených v zastupitelstvu. Nakonec se náš požadavek smrskl na kontrolní skupinu kontrolního výboru o dvou členech, kteří jsou zároveň rodinnými příslušníky současných zastupitelů, a dále mé kolegyně. Vedle toho, že Klára Blažková byla zvolena do kontrolní skupiny kontrolního výboru ve své nepřítomnosti, bylo složení skupiny pro nás překvapivé. Následná komunikace vedla k rozhodnutí z vyšetřování odstoupit, zjišťovat informace samostatně a porovnat s prací kontrolního výboru.

K jakým závěrům jste při svém vyšetřování došly, jaké jsou nejzásadnější?
Je opravdu zvláštní, že z veřejně dostupných informací IROP ze dne 22. ledna 2018 bylo jasné, že dotace pro kutnohorské děti - a to nejen ty zdravé - je přidělena. V České republice bylo vybráno 222 projektů k financování a projekt Kutné Hory byl vyhodnocen hned jako 12. v pořadí se 100 % bodovým hodnocením. Byli jsme v cíli mezi prvními a s plným počtem bodů! Ptáme se, proč naše děti přišly nejen o nové skvělé možnosti výuky, ale hlavně o bezbariérovost svých škol, výtah nebo schodolezy? Proč Kolín neváhal přijmout dotaci těsně před letními prázdninami­, tedy o mnoho měsíců později, a přesto si byl jistý, že projekt stihne realizovat? Není vyloučeno, že Kolín dostal přímo naše vrácené peníze, protože jeho bodové ohodnocení v prvním kole přidělení dotace nebylo dostatečné.

Vedení města říká, že maminky vytvořily politické téma před volbami. Pokud je kauza politická, potom se politickou stala mnohem dříve a nám se nelíbí, že v ní hrají hlavní roli naše děti. My jsme se ozvaly v nejkratším možném čase po letošním vrácení dotace a přečtení mnoha navzájem si odporujících článků a informací z médií, internetu a facebooku.

Výsledky svého šetření jste předaly 11. září zastupitelům, máte od té doby nějakou zpětnou vazbu?
Ano, někteří si vyžádali zaslání zprávy, protože na ně nezbyla, od jiného máme informace, že kdyby znal všechny tyto informace, tak by hlasoval jinak.

Přímo na zářijovém zastupitelstvu Karel Koubský ml. naznačil, že jste zprávu kontrolního výboru získaly snad "pokoutně" a že byla určena pouze zastupitelům. K poskytnutí materiálu se nakonec přímo v úterý přihlásila zastupitelka Iva Pospíšilová. Také několikrát zaznělo, že vy přímo nejste z Kutné Hory. Jak tyto argumenty vnímáte?
Nějak jsme očekávaly, že se tento názor objeví, proto než jsme požádaly paní zastupitelku Ivu Pospíšilovou o poskytnutí zprávy. Tento krok jsme konzultovaly s advokátem. Vzhledem k pochybnostem některých zastupitelů jsme se tedy ještě rozhodly požádat o vyjádření Ministerstvo vnitra, odbor veřejné zprávy a dozoru, které poskytuje metodickou pomoc obcím, aby pro příště zastupitelé i občané měli jasno ve věci zveřejňování dokumentů projednávaných na veřejném zasedání zastupitelstva města. A nejde jen o v odstavci uvedené, ale i nepřijetí rezignace paní Blažkové nebo sudý počet členů, ve kterém kutnohorský kontrolní výbor v rozporu se zákonem o obcích zasedá.

Osobně trvalé bydliště v Kutné Hoře nemám, protože ačkoliv zde pětadvacet let fakticky bydlím a především pracuji a podnikám, bydliště mám zapsané jinde. Právě moje rozsáhlá sociální práce, práce s dětmi, kontakt s rodiči, mě přivedl k zájmu o vrácení dotace. Doplňuji, že mezi příjemce dotací nepatřím a své aktivity si hradím z vlastních prostředků, což neplánuji měnit.

Vyšetřování celé kauzy jste věnovaly desítky hodin práce - jak by se celá záležitost podle vás měla vyvíjet dál?
Zabralo nám to opravdu mnoho času. Absolvovaly jsme řadu schůzek, navštívila jsem i dvakrát zasedání kontrolního výboru. Mluvila jsem se zastupiteli, vedoucími odboru školství a investic, panem starostou, místostarostou, navštívila našeho senátora. Také jsem hovořila o projektu se Zuzanou Moravčíkou a v neposledním v řadě autorem projektu. Dále s předsedou MAS Lípa pro venkov Ondřejem Havlovicem. Mnoho hodin nám zabralo pročtení dokumentace, zápisů zastupitelstva, poslechu záznamů zastupitelstva, zápisů školské komise, článků v novinách, prohlášení na facebooku a informací k výzvě 47 IROP. Veškeré informace jsme připraveny poskytnout Policii ČR, která se již případem zabývá. Chci zdůraznit, že jsme čerpaly z veřejně dostupných zdrojů a s pomocí Zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím.

Související články:
Názor Zuzany Moravčíkové: Kvůli čemu jsem vlastně byla odvolána?
Povedlo se zastupitelům zastavit „megalomanský“ projekt a nebo propásli jedinečnou možnost na vylepšení škol?
Reakce skupiny zastupitelů na článek Dany Vepřkové v radniční tiskovině
Zastupitelé budou vyšetřovat kroky, které vedly k odmítnutí mnohamilionové dotace
V kauze odmítnuté mnohamilionové dotace pro kutnohorské školy padlo trestní oznámení

René Svoboda